Zjazd Absolwentów Wydziału Mleczarskiego rocznik 1960 – 1965

Jak tam Przyjacielu?

Lata studenckie – to czas naszej młodości

Gdy wszystko wokół pachniało świeżością,

Nasze marzenia, studia i uczucia

Często związane z młodzieńczą miłością.

 

Gdy spotykamy się po latach wielu

Włos już się srebrzy, zdrowie nam szwankuje

To na pytanie – jak tam Przyjacielu?

Każdy z nas powie, że się dobrze czuje!

 

Lat nam ubywa, czujemy się młodsi

Wspomnienia płyną jak wezbrana rzeka,

Śmiech, śpiew, tańce, wspólne spacery

- Pora się żegnać, lecz nowy zjazd czeka!

 

Życzmy więc sobie drodzy koledzy

By nie wygasła w nas potrzeba spotkania,

Powrotu do lat tutaj spędzonych

I to, co nowe w Kortowie – poznania!

 

Kortowo z roku na rok pięknieje

Jest coraz większe, coraz bogatsze

Lecz takie, w jakim studiowaliśmy

Zostanie w naszych sercach na zawsze!

W bieżącym roku mija 51 rocznica ukończenia przez nasz rocznik studiów na dawnym Wydziale Mleczarskim ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Absolwenci tego rocznika organizowali kilka spotkań koleżeńskich a chęć dalszych „zjazdów” była i jest motorem do ich planowania i realizacji. Kolejny raz spotkaliśmy się 31-go maja 2016 roku po południu. Po zakwaterowaniu w wydziałowym DS nr 6 czekała nas grillowa uczta na tarasie klubu absolwenta – „Arton”. Był to wieczór wspomnień, żartów, opowiadań „co słychać?” Mimo tego, że padał deszcz – wieczór „pod parasolami” był udany! Tym razem, komitet organizacyjny, którego przewodniczącym od lat jest kolega Tadeusz PŁODZIEŃ, postanowił wzbogacić nasze tradycyjne spotkanie o udział w obchodach Święta Uniwersyteckiego, tradycyjnie obchodzonego 1-go czerwca każdego roku.

 

Podczas Mszy św. w kosciele sw. Franciszka z Asyżu

Uroczystości uniwersyteckie rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w Kościele p.w. Św. Franciszka z Asyżu, gdzie byliśmy serdecznie przywitani przez głównego celebranta JE arcybiskupa warmińskiego i proboszcza parafii w Kortowie. Uroczysta msza św. odprawiona została w intencji UWM i społeczności akademickiej. Główne uroczystości z okazji 17-tej rocznicy powstania UWM odbyły się w dużej auli Centrum Konferencyjnego. W licznym gronie pracowników i studentów oraz wielu zaproszonych gości zostaliśmy oficjalnie przywitani przez JM Rektora UWM, prof. dr hab. Ryszarda GÓRECKIEGO, i następnie wysłuchaliśmy Jego wystąpienia, które przybliżyło zebranym problemy, osiągnięcia i przyszłe plany Uniwersytetu.

Następnie byliśmy świadkami uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa UWM panu Erwinowi KRUKOWI, poecie, pisarzowi, eseiście – mającemu wiele zasług w pełnieniu służby społecznej i politycznej a przede wszystkim wzbogacającym kulturę. Wszyscy obecni życzyli szanownemu doktorowi h c – najlepszego zdrowia i dalszych wielu osiągnięć.

Po raz pierwszy, jako absolwenci sprzed lat, mogliśmy uczestniczyć w jubileuszowej uroczystości uniwersyteckiej połączonej z promocją doktorów i doktorów habilitowanych. Ich bardzo liczna grupa świadczy o prężnym rozwoju młodej kadry naukowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W Centrum kongresowym

 

Podczas wspólnego posiłku, (bankietu po uroczystościach), na który zostaliśmy zaproszeni, mieliśmy okazję spotkać się między innymi z panią prof. dr hab. Reginą DRABENT i porozmawiać oraz powspominać lata, gdy przybliżała nam fizykę! Spotkanie to przysporzyło nam wiele radości. Pani profesor życzymy – zdrowia i wiele satysfakcji.

Po obiedzie i następnie wspólnym spacerze połączonym ze zwiedzaniem Kortowa i dalszych pogawędkach czekało nas spotkanie z zaproszonymi gośćmi – prorektorem UWM – prof. dr hab. Mirosławem GORNOWICZEM, dziekanem wydziału Nauki o Żywności – prof. dr hab. Bogusławem STANIEWSKIM oraz członkiem Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i prezesem absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego – dr inż. Bolesławem PILARKIEM. Odbyło się ono podczas uroczystej kolacji w Klubie Absolwenta Arton. Były też wspólne wspomnienia, śpiewy, podziękowania, kwiaty. Kilkoro spośród nas zostało uhonorowanych przez Stowarzyszenie Absolwentów „Dębowym Laurem Absolwenta”

Szczególne serdecznie dziękujemy naszemu staroście, kol. Tadeuszowi PŁODZIENIOWI za trud, jaki wniósł w organizację naszych spotkań, za czuwanie nad realizacją programu, za zachęcanie do udziału w nich – a tym samym do czynienia z nich okazji, by nie stracić tego, co najważniejsze – więzi koleżeńskiej.

Ważne, abyśmy oprócz wspomnień najmilszych lat nadal czuli się cząstkami społeczności akademickiej (teraz uniwersyteckiej) – a więc „kortowiakami’!

Następnego dnia po wspólnym śniadaniu złożyliśmy kwiaty pod tablicą Wydziału przy Promenadzie Absolwentów.

Przyszła też pora na pożegnania, ale już z nadzieją na następne spotkanie! A więc drogie Koleżanki i drodzy Koledzy – nie „traćmy ducha„ i do zobaczenia!!!

 

Krystyna SMOCZYŃSKA

(w czasach studenckich – Poziomka)

zdj. Janusz Pająk

Komentarze nie są dozwolone.