Szkółki Kozłowskich twórcza inspiracją

Władysław Marian Kozłowski od 1965 posiada 10 hektarowe gospodarstwo ogrodnicze, które wyspecjalizował w szkółkarstwie. W 1970 r. podjął pracę w Spółdzielni Ogrodniczej w Ełku na stanowisku głównego specjalisty od spraw produkcji. Po podziale administracyjnym został samodzielnym specjalistą do spraw produkcji ogrodniczej woj. suwalskiego.

Awans ten pozwolił mu organizować i nadzorować produkcję ogrodniczą w całym województwie. Rozszerzył znacznie ilość upraw warzyw a także roślin sadowniczych. Zwiększył ilość nasadzeń sadowniczych drzew i roślin jagodowych. Do nasadzeń polecał szeroki zestaw roślin sprawdzonych w warunkach woj. suwalskiego.

W 1974 r. rozpoczął studia na WSR w Olsztynie na Wydziale Rolniczym. Po I semestrze przeniósł się do SGGW w Warszawie na Wydział Ogrodniczy. Stopień inżyniera uzyskał w 1979 r. W tym też roku został przyjęty na studia magisterskie w ART. w Olsztynie. Stopień magistra uzyskał w 1981 r. po wykonaniu pracy magisterskiej z zakresu uprawy truskawki w kierowanej przeze mnie Katedrze Ogrodnictwa. Promotorem pracy był dr inż. Wiesław Kulesza.

Dr Kozłowski współpracował również z SGGW z Wydziałem Ogrodniczym (z prof. dr hab. A. Kropisz), Instytutem Warzywnictwa w Skierniewicach ( z prof. dr hab. O. Nowosielskim), Instytutem Sadownictwa w Skierniewicach i Ogrodnictwa w Babtai (Litwa).

W 1985 r. został głównym specjalistą do spraw ogrodnictwa i doświadczeń w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Suwałkach. Na tym stanowisku pracował do przejścia na emeryturę w 1992 r., a następnie zajął sie rozwojem własnej produkcji ogrodniczo- szkółkarskiej.

W 1989 r. na podstawie przedstawionej pracy doktorskiej w zakresie nowych metod uprawy truskawek i pozytywnej obronie uzyskał na Wydziale Ogrodniczym SGGW w Warszawie stopień doktora nauk rolniczych. W latach 90 tych ubiegłego stulecia przeprofilował produkcję w swoim gospodarstwie na szkółkarską. Specjalizuje się w produkcji roślin liściastych i iglastych a także bylin i roślin jednorocznych.

Dr inż. W.M Kozłowski był i jest bardzo pracowity i jednocześnie otwarty na współpracę naukową. Pracownicy Katedry Ogrodnictwa UWM w Olsztynie w oparciu o jego prywatne gospodarstwo (kilka hektarów) przeprowadzili wiele badań sadowniczych. Na jego plantacjach w Nowej Wsi Ełckiej prowadzono badania z fenofazami, morfologią, plonowaniem gatunków i odmian roślin głównie jagodowych, tj.: – truskawka, agrest, maliny, aronia. Niektóre z tematów badawczych prowadził samodzielnie, ale większość była koordynowana przez Katedrę Ogrodnictwa w Olsztynie. Najbardziej twórczy okres tej współpracy przypadł a na lata 1980-1990.

Zwiedzając Mazury (24 06.2016) wspólnie z profesorami Teresą i Mirosławem Łagunami, zajechaliśmy do szkółki drzew i krzewów państwa Ireny i Władysława Mariana Kozłowskich w Nowej Wsi Ełckiej.

Kilkuhektarowa szkółka rozmieszczona jest w trzech różnych niezależnych od siebie kwaterach i funkcjonuje jak dobry szwajcarski zegarek. Jest nawadniana przez kilka ujęć głębinowych studni i pomp. Podstawowym segmentem całości jest działka siedliskowa z areałem około 3 ha z domem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi. Wszędzie dominuje czystość i harmonia architektoniczna. W ostatnim okresie Państwo Kozłowscy dużo uwagi, pracy i wysiłku umysłowego przeznaczyli na nowatorskie prowadzenie drzew i krzewów. Poprzez formowanie i cięcie tworzą z drzew i krzewów niepowtarzalnie różne bryły architektoniczne o formie stożka, kuli, owalu, śruby, parasola i innych. Szczególną uwagę zwracają wysokie i niskie formy żywopłotów z różnych roślin drzewiastych i to zarówno z drzew, jak i krzewów. Do wszystkich tych „artystycznych rzeźb” prowadzą czyste i zawsze suche ścieżki wyłożone płytkami chodnikowymi. W szkółce można również zobaczyć piękne żywopłoty z lip, ligustru, ałyczy, buka czerwonolistnego, żywotników, jałowców, świerków i innych roślin przystosowanych do ostrego klimatu Warmii, Mazur i Podlasia.

Warto podkreślić, że ta także wspaniała szkółka spełnia także funkcję dydaktyczną, z czego korzystają zwłaszcza osoby urządzające małe, średnie i duże ogrody zarówno na wsi jak i w mieście. Chodząc alejkami, patrząc, notując i fotografując, można szybko posiąść umiejętność dobrego rozplanowania i urządzenia własnego ogrodu, zwłaszcza o charakterze ozdobnym.            Pan dr Władysław Marian Kozłowski jest bardzo cierpliwy i często potencjalnego klienta uczy podstawowych zasad pielęgnacji roślin przed ich kupnem.

Pan  Marian z żoną są nadal tytanami pracy. Codziennie wstają o godzinie 4 rano do nawadniania swoich drzew, krzewów i bylin ozdobnych. W pracach pomagają im dzieci, choć mają wykształcenie odległe od rolniczego. Córka Elżbieta jest doktorem germanistyki (pracuje w Uniwersytecie Warszawskim), a syn Jerzy ma wykształcenie z zakresu ekonomi i prawa.

Dla dobra Warmii i Mazur szkółka ta powinna dalej się rozwijać szerząc estetykę w ogrodach na wsi i w mieście.

Przy okazji przypomnę, że dr Władysław Marian Kozłowski był wielokrotnie wyróżniany, między innymi był Mistrzem Województwa Warmińsko-Mazurskiego  „AGROLIGA 2005″ i Laureatem Krajowym „AGROLIGA 2005″ w kategorii „Rolnicy”.

W ubiegłym roku z okazji 80-lecia Pana dr inż. W.M. Kozłowskiego jubilat otrzymał wiele listów pochwalnych i gratulacje między innymi od JM Rektora UWM prof. dr. hab. Ryszarda Góreckiego i Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM.

 

Prof. dr hab. Zdzisław Kawecki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W szkółce przy różnie uformowanych drzewkach i krzewach. Od lewej: – Irena Kozłowska, prof. dr hab. Teresa Łaguna, prof. dr hab. Mirosław Łaguna, dr Elżbieta Kozłowska i dr Władysław Marian Kozłowski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od lewej: – Prof. dr hab. Zdzisław Kawecki, prof. dr hab. Mirosław Łaguna, prof. dr hab. Teresa Łaguna i dr Władysław Marian Kozłowski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tle uformowanych i nieuformowanych iglaków. Od lewej: – dr Elżbieta Kozłowska, prof. dr hab. Mirosław Łaguna, prof. dr hab. Teresa Łaguna i dr Władysław Marian Kozłowski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze nie są dozwolone.