Ostatnie wieści z Zarządu Stowarzyszenia

Członkowie Klubu regionalnego „Zootechnicy” odwiedzili Stację Dydaktyczno-Badawczą UWM w Bałdach, gdzie prowadzone są badania poznawcze i praktyczne dotyczące: – indyków, kur i młodych ptaków rzeźnych. Problematykę tę w ciekawy i merytoryczny sposób przedstawił prof. dr hab. Jan Jankowski, kierownik Katedry Drobiarstwa. To przykład realizacji jednego z celów statutowych (par. 6) dotyczących zapoznania się z osiągnięciami nauki i praktyki oraz organizowania życia koleżeńskiego wśród członków Stowarzyszenia.  Spotkanie zostało zakończone przy integracyjnym ognisku.

Podczas pobytu w Cieszynie prezesa Zarządu Stowarzyszenia i członka Klubu Regionalnego „Olsztyńscy Cieszynianie” mgr Krystyny Kozłowskiej przeprowadzono m.in. rozmowy z dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (mieszczących się w budynku dawnej siedziby WSGW) panią mgr Iwona Bebek, dotyczące spraw organizacyjnych oferty edukacyjnej związanej z profilami tamtejszych liceów ogólnokształcących: – społeczno-prawnego, wojskowego i technik-logistyk. Zajęcia w „formie” warsztatów prowadzone będą we wrześniu w UWM w Olsztynie – Kortowie. Stosowne propozycje programowe zgłosiła dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych, prof. dr hab. Małgorzata Woźniak i prof. dr hab. Teresa Własow z Wydziału Nauk o Środowisku oraz dr Sebastian Bentkowski z Wydziału Prawa i Administracji.

Na Walnym Zebraniu Członków 22 kół terenowych Macierzy Ziemi Cieszyńskiej Złotą Odznaką MZC wyróżniono mgr Krystynę Kozłowską, a Dyplomami Uznania MZC prof. Jana Kiszę i mgr. Jana Kumora (jubilaci – 90 rocznica urodzin). Dyplomy odebrał Zarząd Stowarzyszenia.

Przy okazji pobytu w Cieszynie spotkaliśmy się z niektórymi absolwentami – członkami Klubu „Ziemia Cieszyńska” i prezesami Związku Polaków w Republice Czeskiej – Józefem Szymiczkiem (Kongres Polaków w RC), Andrzejem Russem i Janem Brannym (Macierz Szkolna RC). Tam też pracują nasi absolwenci z Wydziałów Zootechniki i Rybactwa.

Po 45 latach spotkali się absolwenci Wydziału Zootechnicznego. Złotą Odznaką Zasłużony dla Stowarzyszenia Absolwentów UWM uhonorowano dr. inż. Ryszarda Pałacha, prezesa Klubu Branżowego „Zootechnicy” Stowarzyszenia Absolwentów UWM. Pozostałym absolwentom, uczestnikom spotkania jubileuszowego wręczono pamiątkowe Złote Laury Emeryta.

Członkowie Klubu Regionalnego „Olsztyńscy Cieszynianie” Stowarzyszenia Absolwentów UWM  i Warmińsko-Mazurskiego Koła MZC na terenie pasieki uniwersyteckiej zorganizowali spotkanie integracyjne – powitanie lata.

Spotkanie to, materialnie wsparli Panstwo Hinzowie – Honorowi Członkowie MZC.

Tradycyjnie, członkowie prezydium Zarządu wzięli udział w obchodach Święta 3 Maja, składając kwiaty pod Kolumną Orła Białego.

Ponadto, w auli im. M. Gotowca odbył się pierwszy koncert, z trzech zaplanowanych w br., a organizowanych przez zarząd Stowarzyszenia.

W programie koncertu „Był sobie …. dziad, baba, stary kapral, a nawet Skałuba…”, w wykonaniu wokalisty ks. dr. Zbigniewa Stępniaka – bas i Natalii Klykovej – fortepian, znalazły się arie operowe, pieśni polskie i obcego pochodzenia, songi ze znanych musicali i romanse rosyjskie.

prof. Andrzej Faruga

prezes zarządu

„Olsztyńscy Cieszynianie” na Walnym Zebraniu w  Cieszynie 22 Kół terenowych Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze nie są dozwolone.