Kanclerze z całej Polski szkolą się w Olsztynie

Pięćdziesięciu pięciu kanclerzy i kwestorów z 30 uczelni wyższych z całej Polski wzięło udział w XVII Szkole Fundacji Rektorów Polskich, która odbywała się w Olsztynie. To już trzecie takie szkolenie w naszym mieście.

W tym roku na program szkoły (29.05.-1.06.) składały się 4 moduły obejmujące łącznie 9 sesji wykładowych i debatę panelową z udziałem kanclerzy, kwestorów i ekspertów dotyczącą zmian w szkolnictwie wyższym. Tematyka wykładów obejmowała następujące zakresy: plany i tendencje rozwojowe szkolnictwa wyższego w perspektywie do 2020 r.; przedsięwzięcia w szkolnictwie wyższym z perspektywy roku akademickiego 2016/17; działania kontrolno-ewaluacyjne w szkolnictwie wyższym. Uczestnicy szkolenia zapoznali się m.in. z: projektami na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego realizowanymi przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz FRP, propozycją nowej usługi dla pracowników administracyjnych i władz uczelni, czyli z platformą komunikacyjną, audytem i kontrolą zarządczą w szkołach wyższych z perspektywy Ministerstwa Finansów, założeniami budżetowymi i modelami dotyczącymi finansowania szkół wyższych w 2017 r., działalnością kontrolną NIK w szkołach wyższych, planowanymi zmianami w ustawie o zamówieniach publicznych z perspektywy uczelni. Wykładowcami byli m.in. eksperci z MNISW, MF. W programie szkolenia znalazł się także czas na dyskusję i wymianę doświadczeń.

Mgr Ryszard Żukowski, kanclerz Uniwersytetu Wrocławskiego, był niemal na wszystkich letnich szkołach kanclerzy, a było ich dotąd 9. Dlaczego w nich uczestniczy?

- Te szkoły to miejsce, w którym można tworzyć prawo dla szkół wyższych i miejsce, w którym powstałe prawo można interpretować. Jestem kanclerzem od 2006 r. Wcześniej 11 lat byłem kwestorem. Mamy w Polsce bardzo niestabilne prawo i chociaż dysponuję pewnym doświadczeniem to muszę się ciągle szkolić, aby w nim orientować – mówi kanclerz UWr.

Sławomira Pietrzyk, kwestor UWM w letniej szkole wzięła udział pierwszy raz. Czy jest zadowolona ze szkolenia i co ją najbardziej zainteresowało?

- Interesowały mnie najnowsze interpretacje dotyczące ostatnich zmian w sposobach rozliczania podatku VAT w szczególności dla szkół wyższych oraz związanego z projektami dotyczącymi komercjalizacji wiedzy. Ponadto mogłam uzyskać informacje na temat zasad wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, czyli nowego obowiązku związanego z elektronicznym przekazywaniem danych księgowych do urzędów skarbowych, który wejdzie w życie od 1 lipca br. Czy jestem zadowolona ze szkolenia? Tak, ponieważ oprócz pozyskania wiedzy, miałam możliwość wymiany poglądów z kwestorami innych uczelni co jest bardzo cenne – zapewnia kwestor UWM.

Letnie szkoły zarządzania strategicznego są przeznaczone dla najwyższej kadry akademickiej zarządzającej polskimi uczelniami publicznymi. Fundacja Rektorów Polskich organizuje je co roku od 2005 r. na przełomie maja i czerwca. Obecna szkoła była 17. Następna 18. dla rektorów i prorektorów-elektów odbędzie się w lipcu w Giżycku. Po co FRP je organizuje?

- Chodzi o podniesienie kompetencji zawodowych najwyższej kadry uniwersyteckiej, aby rektorzy i kanclerze nie uczyli się na błędach w trakcie pracy, lecz szli do niej przygotowani – prof. Jerzy Woźnicki, prezes FRP, organizator szkół. Dlatego też po każdym (godzinnym) wykładzie jest zawsze czas na dyskusje i wymianę doświadczeń, aby uczestnicy szkoły mieli okazję uczyć się też sami od siebie.

W ciągu kadencji FRP urządza dla każdej grupy „uczniów” 2 szkolenia, jedno na początku, a drugie w połowie kadencji. Na to pierwsze zaprasza także ustępujących rektorów i kanclerzy, aby wskazali nowicjuszom, jakich błędów unikać, czego nie robić lub jak rozwiązywać problemy.

- Założenia pierwotne, które postawiliśmy sobie podczas tworzenia szkoły bardzo się sprawdziły, a jej misja wzrosła. Wszystkie główne dokumenty dotyczące szkolnictwa wyższego, które trafiły do opinii publicznej powstały w Fundacji Rektorów Polskich i były w środowisku kadry kierowniczej uczelni wyższych opiniowane m.in. podczas szkół uzupełnił prof. Woźnicki, pomysłodawca i organizator szkół.

Pierwsza i druga Letnia Szkoła Zarządzania Strategicznego odbyła się w Kortowie. Pierwsza – w 2005 r. dla rektorów i prorektorów, druga – w 2006 r. dla kanclerzy i kwestorów. We wszystkich 17 szkoleniach uczestniczyło łącznie ok. 600 kanclerzy i kwestorów oraz 150 rektorów i prorektorów.

lek

Komentarze nie są dozwolone.