Wystawy malarstwa i rysunku w Bibliotece Uniwersyteckiej

W marcu br. w „Galerii Stowarzyszenia Absolwentów UWM”, na antresoli Uniwersyteckiej Biblioteki Głównej nastąpiły comiesięczne zmiany. Po zamknięciu i przeniesieniu do budynku Wydziału Humanistycznego UWM wystawy pt. „Uniwersyteckie Innowacje” z cyklu „UWM-NAUKA-KULTURA-ROZWÓJ poświęconej najważniejszym i najciekawszym nowinkom naukowym i technicznym poszczególnych wydziałów i instytutów UWM, 10 marca Stowarzyszenia Absolwentów UWM zaprosiło na wystawę o zupełnie innym charakterze niż poprzednie. Tym razem zagościła w bibliotece sztuka nieprofesjonalna. Prezentowana wystawa malarstwa i rysunku Grupy To My – sekcji malarstwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UWM w Olsztynie, zgromadziła wiele gości i oczywiście autorów prac, a byli to: – Krystyna Alberska, Maria Bentkowska, Barbara Błaszczak, Iza Chomicka, Alicja Dobkowska, Anna Jabłońska, Irena Jarocka, Teresa Kaszycka, Agnieszka Koplińska, Stanisława Korzeniewska, Beata Krzysztofiak, Halina Mackiewicz, Ewa Mikołowska, Janina Ostrouch, Elżbieta Piskunowicz, Jadwiga Pleśniar, Marian Tyszkiewicz, Antonina Szulc, Danuta Szafran-Sobol, Janina Zalewska i Jagoda Zielińska. Przybył pan mgr Przemysław Zieliński – wicedyrektor Uniwersyteckiej Biblioteki Głównej UWM, mgr Władysław Płoski – wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów, prezes Klubu Regionalnego „Kresowiacy” Stowarzyszenia Absolwentów – dr Eryka Białłowicz, profesor dr hab. Antoni Jarczyk – prezes Grupy Artystycznej Rezerwy Twórczej, przedstawicielka Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UWM – pani Krystyna Jurewicz, znany olsztyński literat i dziennikarz dr Feliks Walichnowski i wiele innych osób.

Opiekun artystyczny grupy, profesor dr hab., artysta plastyk Tadeusz Brzeski otwierając wystawę, powiedział m.in.: „ Szanowni Państwo, miło mi powitać zebranych na kolejnej wystawie Grupy malarskiej To My, prezentującej prace będące kreowaniem na białej płaszczyźnie podobrazia swoich wizji, części swoich marzeń, ulotnych barwnych chwil, tęsknot do piękna, które nosimy w sobie od dzieciństw. Z aktem tworzenia związane jest pokonywanie trudności technicznych w krainie koloru, perspektywy, proporcji, często anatomii. Prezentacja prac pokazuje nam co może sprawić pragnienie zrealizowania ukrytych marzeń, wyczarowywanie bajecznych pejzaży dzieciństwa, rozkwieconych ogrodów i łąk, puszystej zieleni traw, jesiennych alei z szelestem złocistych liści, nieba z obłokami … Zapraszam do życzliwego oglądania obrazów i dyskusji na ich temat z przybyłymi autorami prac.”

Wiele miłych słów powiedział gospodarz Biblioteki Uniwersyteckiej wicedyrektor mgr Przemysław Zieliński. Podkreślił, iż cieszy się tym, że studenci będą przebywać w otoczeniu tak barwnych, nastrojowych i różnorodnych obrazów. Przedstawicielka Uniwersytetu Trzeciego Wieku pani Krystyna Jurewicz, dziękując grupie za aktywność, konsekwencję, udział w akcjach charytatywnych, talent i pracowitość, zachęcała autorów do dalszej twórczości. Gratulacje i podziękowanie twórcom i organizatorom wystawy złożył także przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM mgr Władysław Płoski, który również wyraził podziw dla zapału i talentów autorów prac.  Prof. Antoni Jarczyk – prezes grupy Artystycznej Rezerwy Twórczej także bardzo życzliwie zrecenzował wystawę, co miało ogromne dla nas znaczenie.

W pierwszym rzędzie od lewej: – Barbara Błaszczak, Janina Ostrouch, Anna Jabłońska, prof. Tadeusz Brzeski. W drugim rzędzie od lewej: – Maria Bentkowska, Stanisława Korzeniewska, Agnieszka Koplińska, Teresa Koplińska, Teresa Kaszycka, Janina Zalewska, Irena Jarocka, Alicja Dobkowska, Krystyna Alberska, Iza Chomick. W trzecim rzędzie: – Ewa Mikołowska, Antonina Szulc, Marian Tyszkiewicz, Elżbieta Piskunowicz , Danuta Sobol –Szafran.

O historii grupy TO MY i jej specyfice opowiedziała „szefowa”, pani Janina Ostrouch. Podkreśliła rolę opiekuna artystycznego, prof. Tadeusza Brzeskiego a także systematyczność w pracy, zapał, wzajemną życzliwość i przyjazną atmosferę na zajęciach. Powiedziała m.in. „Sekcja malarstwa i rysunku „ TO MY”, Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęła swoją działalność w listopadzie 2004 roku. Jest to wymarzone miejsce do realizowania swoich pasji i niespełnionych marzeń dla wielu osób w wieku emerytalnym. Po wielu latach pracy, poświęceniu rodzinie i rezygnowaniu z samych siebie na rzecz najbliższych możemy realizować swoje marzenia. Grupę „TO MY” tworzą osoby, które zawsze marzyły o malarstwie. Pod kierunkiem artysty malarza prof. dr hab. Tadeusza Brzeskiego zdobywamy wiedzę z historii sztuki, poznajemy techniki malarskie i rysunkowe oraz szlifujemy swój warsztat. Osiągnięcia artystyczne wielokrotnie prezentowaliśmy na wstawach zbiorowych i indywidualnych w Baccalarium, Galerii „ Pod antenką” Polskiego

Wystawa kwietniowa. Od prawej: – dr Scholastyka Baran – dyrektor Biblioteki Głównej UWM, mgr Krystyna Kozłowska, dr Joanna Bentkowska-Hlebowicz – kurator wystawy, Maria Brudna, prof. zw. Benedykt Błoński – dziekan Wydziału Sztuki, prof. zw. dr hab. Andrzej Faruga dr h.c., prezes Stowarzyszenia Absolwentów UWM oraz autorki obrazów prezentowanych na wystawie: Romana Triebling, Michalina Betlewicz i Elżbieta Zaniewska – studentki III roku I st. Edukacji artystycznej w zakresie sztuki pięknych.

Radia Olsztyn, Synagodze w Barczewie, Galerii w Klebarku Wielkim, w Instytucie Kultury Chrześcijańskiej, w Urzędzie Miasta, w Miejskim Ośrodku Kultury, i wielokrotnie w Warmińsko – Mazurskim Uniwersytecie w Olsztynie. Nigdy też nie przechodziliśmy obojętnie nad apelem Uniwersytetu wynikającym z potrzeby serca i tak na rzecz Domu Kombatanta w Olsztynie namalowaliśmy przekazaliśmy charytatywnie ponad 20 obrazów, a w „Darze Serca” na rzecz Szpitala Pomocy Maltańskiej w Barczewie podarowaliśmy ponad 40 obrazów dużego formatu (150cmx100). Zdążyliśmy się zaprzyjaźnić, polubić i wspierać w trudnych chwilach i tak minęło już wspaniałych 10 lat…”

Goście pozostawili piękne i pochlebne wpisy do księgi pamiątkowej, a fotoreporterka pani Halina Ławczyńska udokumentowała wystawę pięknymi zdjęciami. Organizatorzy jeszcze raz serdecznie dziękują Dyrekcji Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego – dr Scholastyce Baran i mgr Przemysławowi Zielińskiemu za gościnę. Wystawa trwała do 04. 04. 2016 r.

Od lewej: – prof. Tadeusz Brzeski, Maria Bentkowska i Władysław Płoski

 

Na następnej, kwietniowej wystawie swoje prace zaprezentowali studenci trzeciego roku Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych Wydziału Sztuki UWM pod opieką dr Joanny Bentkowskiej-Hlebowicz, która pełniła rolę kuratora wystawy. Przedstawiła artystów i wprowadziła widzów w tematykę obrazów, wyjaśniając szczegóły prezentacji. Autorami prac byli: Anna Bętkowska, Wioleta Bojarska, Barbara Grużewska, Michalina Betlewicz, Artur Rudaś, Bożena Wiśniewska, Adriana Wysocka, Romana Triebling i Elżbieta Zaniewska. Studenci zaprezentowali prace powstałe na drugim roku studiów w ramach egzaminu kończącego dwuletni, podstawowy cykl przedmiotu – malarstwo. W kolejnych latach studenci mogą znów wybrać malarstwo spośród innych przedmiotów przygotowując się do egzaminu licencjackiego lub magisterskiego. Autorzy do egzaminu przygotowywali cykle składające się od 4 do 7 prac. Tematyka obrazów była zróżnicowana, zaproponowana przez samych studentów. Prace wykonane były na płótnie techniką oleju lub akrylu. Stąd tytuł wystawy: „Rozmaitości”.

Ta wystawa także wzbudziła zainteresowanie gości. Bardzo ucieszyła organizatorów, autorów obrazów i gości obecność prezesa Stowarzyszenia Absolwentów prof. zw. dr hab. Andrzeja Farugi dr h. c., pani dr Scholastyki Baran – dyrektora Uniwersyteckiej Biblioteki Głównej, która pochwaliła wystawę podkreślając radość ze współpracy z Wydziałem Sztuki. Obecny był także dziekan Wydziału Sztuki prof. zw. Benedykt Błoński. Przekazał zebranym wiele najnowszych informacji o Wydziale, który obchodził ostatnio jubileusz 15-lecia, o planach, zadaniach i perspektywach. Przy tej okazji należy wspomnieć, że Instytut Sztuk Pięknych obchodził w czerwcu 2015 roku już 25 – lecie istnienia. Prof. Błoński podkreślił jednocześnie, że pomimo usytuowania Wydziału Sztuki w śródmieściu Olsztyna, z dala od kortowskiego campusu, zarówno Instytut Sztuk Pięknych jak i Instytut Muzyki tegoż Wydziału są bardzo zaangażowane w życie uczelni, są „widzialne, słyszalne” i wzbogacają uniwersytet, także miasto i region w piękne wydarzenia kulturalne.

Pani Janina Ostrouch, szefowa grupy TO MY wręcza profesorowi Tadeuszowi Brzeskiemu upominek. W środku wicedyrektor Biblioteki UWM Przemysław Zieliński.

Profesor Tadeusz Brzeski i profesor Antoni Jarczyk.

Grupa TO MY, a w środku red. dr Feliks Walichnowski,po prawej mgr. inż Marian Tyszkiewicz

Od lewej; prof. Tadeusz Brzeski, wicedyrektor Biblioteki UWM Przemysław Zieliński i przedstawicielka Zarządu Głównego UTW Krystyna Jurewicz

Przemawia Prof. Antoni Jarczyk

dr Eryka Białłowicz i mgr Antonina Szulc

prof. Tadeusz Brzeski i wicedyrektor Biblioteki UWM Przemysław Zieliński

Panowie (żeglarze) chyba myślą o wakacjach

 

Pani Krystyna Jurewicz podziwia obrazy

 


Organizatorzy dziękują za wsparcie Stowarzyszeniu Absolwentów UWM i absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego.

Maria Bentkowska

Zdjęcie Antoni Jarczyk

Komentarze nie są dozwolone.