Zaproszenie

Klub Regionalny „Kresowiacy”

Stowarzyszenia Absolwentów UWM

zaprasza

środa: 11.05.2016 r. o godz. 17.00

na spotkanie pt.:

„Polityka Rosji wobec Ziem Zabranych w latach 1863-1914”

Miejsce spotkania

„Baccalarium”

ul. Prawocheńskiego 4

Kortowo

Komentarze nie są dozwolone.