Promocja Uniwersytetu w Łomży

W czasie obchodów Dnia Absolwenta, które odbyły się we wrześniu ubiegłego roku w Kortowie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo”. Obecni na tym spotkaniu członkowie Zarządu Klubu Regionalnego Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu warmińsko-Mazurskiego „Ziemia Łomżyńska” byli zachwyceni poziomem występu. Zrodził się pomysł ściągnięcia tego zespołu do Łomży. Występ ten gwarantował najlepszą formę promocji uczelni dla młodzieży łomżyńskich szkół średnich. Stanowił również wyraz uznania dla absolwentów uczelni będących członkami naszego Klubu.

Od pomysłu przyszedł czas na jego realizację. Rozpoczęły się negocjacje dotyczące uzyskania odpowiedniej sali, sponsorów i zapewnienia publiczności. Po czteromiesięcznych staraniach Zarządu Klubu doszło do ustalenia konkretnego terminu wstępu. Dwunastego kwietnia bieżącego roku w sali Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży doszło do finalizacji pomysłu.

Zespół przyjechał o godzinie 11-stej i rozpoczął się niespodziewany dla obsługi sali ogromny ruch w holu sali widowiskowej. Dziewczęta z Zespołu śpiewają, kręci się kapela, która chce znaleźć jak najlepsze miejsce na scenie. Następuje dostrajanie mikrofonów, świateł. 15 minut przed godziną 12-stą zespół gotowy jest do występu. Gotowe są również stoiska sponsorów. Przyjeżdża miejscowa telewizja. Punktualnie o 12-stej wpadają na salę zagubieni w drodze przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów U.W.M. w Olsztynie – dr Bolesław Pilarek, prezes Zarządu Fundacji im. M. Oczapowskiego i mgr inż. Władysław Płoski. wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów U.W.M.

Z lekkim opóźnieniem rozpoczyna się uroczystość. Gości oraz publiczność wita Prezes Klubu Ireneusz Majewski i członek Zarządu Bolesław Krzywda.

Publiczność stanowili głównie uczniowie z wychowawcami z: – Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących im. Ludwika Bujanusza, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Wyszyńskiego, Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej, Zespołu Szkół Rolniczych w Marianowie im. chor. Jana Szymańskiego. Na sali byli również nasi najmilsi widzowie ze Szkoły Podstawowej im. Raginisa w Piątnicy oraz Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży. To już tancerze i dalecy kandydaci na studentów w Kortowie.

Nie udaje się wręczyć pamiątkowych dyplomów i książek sponsorom naszego spotkania, którymi byli: -

1.Edmund Borawski, prezes S.M. Mlekpol w Grajewie

2. Bożena Borysewicz, dyr. Oddziału BGŻ w Łomży

3. Krzysztof Kajko, prezes B.S. w Kolnie

4. MieczysławStanio

5. Jan Niekrasz, właściciel Hurtowni Ewelina w Piątnicy

Wszyscy wyżej wymienieni są absolwentami kortowskiej uczelni. Przyczynami absencji były względy zdrowotne i obowiązki służbowe. Dyplomy będą wręczone w późniejszym terminie.

Znaczącą część naszej publiczności stanowili członkowie Stowarzyszenia Absolwentów U.W.M. oraz  Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej i Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych.

Po powitaniu wyświetlano dwa krótkie filmy o uczelni. Po nich zaczął się wspaniały koncert Zespołu Pieśni i Tańca ” Kortowo”. Panująca cisza oraz ogromne oklaski w przerwach świadczyły o jego poziomie. To bardzo dobra promocja uczelni. Finał został nagrodzony ogromnym koszem kwiatów od publiczności Łomży dla Zespołu z Kortowa. Zespół długo nie schodził ze sceny, padały podziękowania, a dzieci ze szkoły wkroczyły na scenę, żeby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z Zespołem. Dr Pilarek Bolesław oraz mgr inż. Władysław Płaski serdecznie podziękowali organizatorom i wręczyli mgr inż. Ireneuszowi Majewskiemu specjalny Akt Uznania.

Impreza była bardzo udana, cele osiągnięte. Występ zespołu pozostanie w pamięci młodych ludzi. Był doskonałą promocją uczelni w dość dużym mieście, jakim jest Łomża.

Naszym absolwentom przybył kolejny powód do dumy z ukończenia tej uczelni. Organizatorom przyniósł satysfakcję z dobrej, chwilami ciężkiej społecznej pracy. Tą drogą dziękuję wszystkim organizatorom szczególnie sponsorom oraz prof. dr hab. Andrzejowi Farudze, prezesowi Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie, dr Ewie Kokoszko, dyrektorowi Akademickiego centrum Kultury w UWM, dr Bolesławowi Pilarkowi, prezesowi Zarządu Fundacji im. M. Oczapowskiego oraz mgr Agnieszce Szulich, pracownicy Fundacji im. M. Oczapowskiego. To dzięki tym osobom stało się możliwe to, co wydawało się na początku poronionym pomysłem. Dziękuję dyrektorom wymienionych szkół średnich za bardzo kulturalną i miłą publiczność.

Do spotkania na uczelni w Kortowie.

Z poważaniem

Ireneusz Majewski

Autorzy zdjęć: – Sylwia Makowska i  Dariusz Majewski

Sala pełna widzów

W imieniu Zarządu Klubu zespół witają Ireneusz Majewski (z prawej strony) i Bolesław Krzywda

Członek zespołu prezentuje U.W.M. w Olsztynie

Zespół w pełnej krasie.

Kolejne elementy występu.

Kwiaty dla zespołu od publiczności.

Pamiątkowe zdjęcia zespołu z najmłodszymi widzami.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie organizatorom, Zespołowi Pieśni i Tańca „Kortowo” i publiczności podziękował dr inż. Bolesław Pilarek

 


Komentarze nie są dozwolone.