Certyfikaty za innowacyjność i jakość

Pięć kierunków studiów prowadzonych na naszej uczelni otrzymały certyfikaty Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Komisja Ekspercka nagrodziła je za jakość i innowacyjność kształcenia.

W finale I Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” certyfikaty otrzymały: interdyscyplinarny kierunek analiza i kreowanie trendów na Wydziale Humanistycznym, który pierwszych studentów przyjmie dopiero w październiku tego roku; rolnictwo (studia I i II stopnia), architektura krajobrazu (studia I stopnia), leśnictwo (studia I stopnia), ochrona środowiska (studia I i II stopnia) – kierunki prowadzone na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa naszej uczelni.

Certyfikaty wręczyła Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 16 marca w Warszawie podczas gali wieńczącej finał ogólnopolskiego konkursu ‘Studia z Przyszłością”. Konkurs zorganizowany przez fundację oraz Agencję Kreatywna PRC premiował najbardziej nowoczesne kierunki i koncepcje studiów na polskich uczelniach, odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Eksperci oceniający programy studiów zgłoszone do akredytacji „Studia z Przyszłością” badali m.in. innowacyjność, stosowane metody dydaktyczne czy formy i zakres współpracy uczelni z pracodawcami.

Jury konkursu, nagradzając interdyscyplinarny kierunek analiza i kreowanie trendów na Wydziale Humanistycznym UWM, który dopiero ruszy od października tak uzasadnia werdykt: „w programie „Studia z Przyszłością” certyfikowane są kierunki wyróżniające się na rynku edukacyjnym nowoczesnością koncepcji kształcenia i wysoką jakością realizowanego programu. Przekazujące studentom aktualną, nowoczesną wiedzę oraz kompetencje i umiejętności społeczne poszukiwane przez pracodawców”.

Kierunek analiza i kreowanie trendów zdobył podwójny certyfikat. Podczas tej samej gali przyznano mu Nadzwyczajny Laur Innowacji – nagrodę dla kierunku, który w opinii Komisji Eksperckiej wdrożył najbardziej innowacyjne i unikatowe rozwiązania wspierające proces dydaktyczny. W imieniu zespołu opracowującego program kształcenia na wyróżnionym kierunku certyfikaty odebrali dr Piotr Wasyluk oraz dr Radosław Szulc.

Jak podkreślał prof. Dariusz Rott, członek Komisji Programu „Studia z Przyszłością”, znak jakości „Studia z Przyszłością” otrzymały kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.

mah

na zdj. zespół opracowujący program studiów na kierunku analiza i kreowanie trendów

Komentarze nie są dozwolone.