Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie otrzymało tom I i II wydawnictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pt.: „Służba Bezpieczeństwa w PRL w latach 1944-1978 Centrala”, wyd. w 1978 r.

Są to dokumenty z archiwum gen. prof. dr hab. Tadeusza Walichnowskiego przekazane bratu Feliksowi mieszkającemu w Olsztynie i od lat związanemu z uczelnią kortowską.

Dokumenty te będą udostępnione dla celów naukowych.

Komentarze nie są dozwolone.