XVII Seminarium „Postęp techniczny w przetwórstwie mleka”

TECHMILK 2016

Kierowana przez prof. dr hab. Lidię Zander Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zorganizowała w Mikołajkach XVII Seminarium „Postęp techniczny w przetwórstwie mleka” TECHMILK 2016. Współorganizatorami seminarium było 67 firm produkujących na rzecz przemysłu spożywczego, w tym na rzecz mleczarstwa – 54. Celem seminarium – jak podkreślił przewodniczący komitetu naukowego prof. Zygmunt Zander – było przekazanie kadrze polskiego przemysłu mleczarskiego najnowszych informacji dotyczących aktualnych innowacyjnych rozwiązań technicznych i procesowych możliwych do aplikacji w zakładach przemysłu mleczarskiego. W dwóch salach zaprezentowano materiały promocyjne oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne i techniczne, które można zastosować w praktyce przemysłowej przetwórstwa mleczarskiego. Ponadto 48 firm zaprezentowało swoje ekspozycje w sali wystawowej.

W seminarium uczestniczyło około 450 osób, wśród nich byli głównie prezesi, wiceprezesi, dyrektorzy, specjaliści z zakładów mleczarskich i firm produkujących na rzecz przemysłu mleczarskiego, naukowcy i studenci.  Seminarium swoją obecnością zaszczycili: – prof. dr hab. Mirosław Gornowicz, pierwszy zastępca rektora UWM ds. współpracy nauki z gospodarką, prof. dr hab. Bogdan Staniewski, dziekan Wydziału Nauki o Żywności, prof. dr hab. Małgorzata Darewicz, prodziekan ds. nauki i współpracy z gospodarką narodową oraz przedstawiciele Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy i Polskiej Izby Mleka.

Prorektor prof. Mirosław Gornowicz otwierając seminarium, podkreślił dynamiczny rozwój UWM zarówno pod względem bazy materialnej jak i kształcenia studentów. Dzięki najnowocześniejszemu wyposażeniu naukowo-badawczemu studenci i pracownicy naukowi posiadają doskonałe warunki do zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji naukowych.

Gwarancją najwyższej jakości kształcenia jest dorobek badawczy pracowników nauki. Za najważniejsze w ostatnich latach należy uznać badania zmierzające do osiągnięcia rozwiązań pozwalających na implementację interdyscyplinarnych wyników badań w inteligentnych specjalizacjach strategicznych sektorów gospodarki, obejmujących produkcję roślinną i zwierzęcą, przemysł spożywczy w tym mleczarski i profilaktykę chorób cywilizowanych składających się na jakość życia człowieka.

Wydział Nauki o Żywności zrealizował wiele projektów w ramach programów międzynarodowych, naukowych, badawczych, edukacyjnych i rozwojowych. Ważnym obszarem działalności jest systematycznie rozwijająca się szeroka współpraca z firmami produkującymi na rzecz przemysłu mleczarskiego w Polsce. Podpisano liczne porozumienia i nawiązano kontakty z wieloma światowymi firmami w zakresie nowoczesnego przetwórstwa mleczarskiego. Znakomitym potwierdzeniem tej współpracy jest organizowanie już po raz siedemnasty seminarium naukowo-technicznego TECHMILK. Na zakończenie wystąpienia prof. Mirosław Gornowicz przekazał list gratulacyjny od JM Rektora prof. Ryszarda Góreckiego.

Prof. dr hab. Andrzej Babuchowski dyrektor IIPM sp. z o.o., członek Grupy Zadaniowej ds. Rynków Rolnych Komisji Europejskiej NT. swoje wystąpienie poświęcił przyszłości sektora mleczarskiego w Unii Europejskiej. Natomiast Tomasz Chabelski z firmy Evergreen Solutions skoncentrował się na omówieniu systemu zagospodarowania osadów, odpadów i pozostałości przetwórczych z przemysłu rolno-spożywczego. Zgodnie z propozycjami firmy Evergreen Solutions system obejmuje zmniejszenie osadów, zmiany ich statusu, recykling i spalanie. O znaczeniu środków unijnych na inwestycje w branży przetwórstwa mleczarskiego mówił Wiesław Wasilewski z firmy BIG-POL. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na innowacyjność projektów, modernizację kompleksową i efektywność energetyczną. Uzyskanie dotacji jest coraz bardziej skomplikowane.

Andrzej Szczepanek szef firmy Hugart Hotels omówił osiągnięcia dziesięciolecia w zakresie budowy maszyn pakujących produkty mleczarskie.

Przedstawiciele firm: – Teres-Bis, Argo, tetra Pak, ICFZNELKO, Milk-Hydroson, Spomasz Zamość omówili postęp techniczny w produkcji serów, twarogów oraz proszku mlecznego i serwatkowego. Natomiast zaawansowanym technikom pakowania i technologii w produkcji opakowań swoje wystąpienia poświęcili przedstawiciele firm: – COCON, Trepko, Euro Pan, Ferrari System, ULMA Packaging Polska, Constantia Color Cap, Tes, ABB, Groba ILAPAK, ATM. O innowacyjnym, proekologicznym uzdatnianiu wody, systemach higienicznego mycia i dezynfekcji maszyn i urządzeń oraz linii technologicznych i programach serwisowych mówili reprezentanci firm: – Diversey, Pro Minet Sozotechnika, Schwarte Milfor, UNITEX, Hypred, Grundfos, Ecolab, Novadan, Mlekomat, ATM. Innowacyjne maszyny i urządzenia oraz innowacyjne strategie rozwoju branży mleczarskiej prezentowały firmy: – GEA, One GEA, ICE Group, Flex Link, Spinex, VENAIR, JUMO, CREAMER, KELVION, CULINAR, Mitsubishi Electric, Alfa Laval, Opti FLOW.

 

Prezentacje firm: – PP-Eco, Mlekomat, Veona Industry i Alina-Bis dotyczyły technologii i urządzeń procesowych ochrony środowiska i gospodarki energią oraz oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów w mleczarstwie. Firmy: – Chr. Hansen, CSK Toruń, BIENCA przedstawiły innowacje w produkcji i stosowaniu szczepionek mleczarskich przedstawiły, a trendy w produkcji i stosowaniu linii technologicznych do mieszania produktów mleczarskich z owocami i warzywami zaprezentowały firmy Zentis i APVFlex-Mix. W seminarium uczestniczyło również Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którego reprezentanci przedstawili analizę i kreowanie trendów „Patrz dalej niż inni” i bazę dóbr niematerialnych UWM w Olsztynie.

- TECHMILK – powiedział dr Tadeusz Płodzień – jest obecnie największym i najważniejszym spotkaniem przedstawicieli polskiego mleczarstwa z producentami urządzeń dla tej gałęzi przemysłu. W ostatnim czasie coraz większą rolę odgrywa w seminarium część ekspozycyjna i biznesowa…

Przewodniczącym komitetu naukowego był prof. Zygmunt Zander, przewodniczącym komitetu organizacyjnego prof. Jan Limanowski, a sekretarzem seminarium dr inż. Fabian Dajnowiec. Szczegółowe informacje na temat seminarium oraz dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej http://www.uwm.edu.pl/techmilk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od lewej: – Konrad Stępień, ATM GROUP, Dariusz Sapiński, prezes Zarządu Grupy Kapitałowej Mlekovita, Hanna Łapińska, dyrektor ds. produkcji i rozwoju SM Mlekovita, Andrzej Szczepanek, właściciel Hugart Hotels Kolejarz, prof. Zygmunt Zander, inicjator i główny organizator seminariów Techmilk, Marek Kozak i Piotr Nozderka ATM GROUP, Tadeusz Proczek, prezes Zarządu OSM Grodzisk Mazowiecki.

 

Komentarze nie są dozwolone.