KSIĄŻKI MAŁO ZNANE

3 lutego 2016 roku przekazano jako dar dla placówki muzealnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie „Bibliotekę w plecaku”. Jest to 49 książek Feliksa Walichnowskiego, napisanych w latach 1959 – 2015 i sukcesywnie przekazywanych do bibliotek akademickich (poza dwoma nie było ich w sprzedaży powszechnej). Dotyczą one powojennych lat życia pionierów Warmii i Mazur, socjotechniki w mediach i poezji związanej z latami 1945 – 2015.

Pierwsza książka w zbiorze prac Feliksa Walichnowskiego nosi tytuł „ PPR na Warmii i Mazurach” i wydana została w 1959 roku w nakładzie 3.000 egz. Zredagowana została przez Witolda Bartnikowskiego, Tadeusza Ostojskiego i Feliksa Walichnowskiego, okładkę projektował Hieronim Skurpski. Publikacja ta jest często wymieniana wśród opracowań historycznych, na przykład w książce Edmunda Wojnowskiego „Warmia i Mazury w latach 1945 – 1947″ wydanej przez Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w 1968 r.

Kontynuacją „PPR na Warmii i Mazurach” jest książka „Ludzie czynu” wydana w roku 1962 w nakładzie 4.000 egz.. Zawarto w niej 18 wspomnień pierwszych osadników w województwie olsztyńskim, zredagowanych przez zespół regionalnych dziennikarzy (m.in. autorami są: A. Bałtroczyk, W. Bartnikowski, L. Jucewicz, J. Patoła, C. Rainko, E. Szewczenko, J. Szymański, R. Wachowiec, F. Walichnowski. Okładkę i opracowanie graficzne wykonał M. Romańczuk).

Z „Biblioteki w plecaku” mogą korzystać wszyscy do celów naukowych, a w szczególności bywalcy kawiarni Salonu Muzycznego znajdującego się w Barczewie pod patronatem nieformalnego Klubu Profesorów Collegium Coperniconum.

Komentarze nie są dozwolone.