Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Dnia 28 listopada w auli kongresowej Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego UWM w Olsztynie, odbyło się tradycyjne wręczenie dyplomów ukończenia studiów w roku akademickim 2014/2015.

Gościem honorowym uroczystości był Prorektor UWM dr hab. Mirosław Gornowicz, a lokalne władze reprezentowali: Prezydent Miasta Olsztyn dr inż. Piotr Grzymowicz, Wiceprezydent Jarosław Słoma oraz Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Monika Rogińska-Stanulewicz.

- Dzisiejsza uroczystość to dzień dużej satysfakcji, ale także dzień podsumowania, z jednej strony jednego z najpiękniejszych i najważniejszych okresów życia, a z drugiej dzień, w którym wspomina się i myśli o wszystkich, którzy przyczynili się do dzisiejszego sukcesu. – powiedział Dziekan WNoŻ prof. dr hab. Bogusław Staniewski witając zarówno obecnych, jak i byłych nauczycieli, opiekunów i Dziekanów Wydziału NoŻ oraz innych zaprzyjaźnionych instytucji naukowych, także przedstawicieli stowarzyszeń, firm ściśle współpracujących z Wydziałem.

Uroczystości towarzyszył Chór Akademicki im. prof. Wiktora Wawrzyczka.

Wykład akademicki pt. „Strategia rozwoju firm branży spożywczej w UE” wygłosił prof. dr hab. Andrzej Babuchowski – członek Rady Wydziału Nauki o Żywności, były Radca Ministra przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli.

Najważniejszym punktem uroczystości było rozdanie dyplomów ukończenia studiów. W roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Nauki o Żywności 324 absolwentów ukończyło studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, w tym 209 osób na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, 12 osób na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa, 59 osób na kierunku towaroznawstwo oraz po raz pierwszy – 44 osoby na kierunku gastronomia – sztuka kulinarna.

Tradycją uroczystości jest nagradzanie i wyróżnianie absolwentów za osiągnięcia w nauce, pracy w kołach naukowych i samorządzie studenckim. Po raz osiemnasty wręczono nagrodę Tetra Pak im. Tomka Sadeckiego dla najzdolniejszego absolwenta Wydziału Nauki o Żywności. Nagrodę w wysokości 5000 euro otrzymała mgr inż. Barbara Kula, którą wręczyła Małgorzata Kołton – Dyrektor Generalny Tetra Pak. Po raz kolejny została wręczona nagroda firmy ECOLAB z Krakowa dla jednego z najlepszych absolwentów Wydziału Nauki o Żywności. Nagrodę mgr inż. Magdalenie Zyskowskiej wręczył Marek Karwacki. Nagroda dla najlepszego absolwenta studiów II stopnia na WNoŻ na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka ufundowana przez firmę DuPont została wręczona mgr inż. Barbarze Kuli.

Wyróżnienie za wyniki w nauce oraz działalność w samorządzie studenckim przyznały również władze Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie, które wyróżniły osoby pełniące funkcje starostów roku na poszczególnych rocznikach.

Absolwenci, którzy ukończyli studia z najwyższym ostatecznym wynikiem studiów na poszczególnych specjalnościach, wyróżnili się aktywnością na rzecz społeczności akademickiej czy działalności studenckich kół naukowych zostali wyróżnieni przez Kolegium Dziekańskie WNoŻ i Samorząd Studencki nagrodami książkowymi.

Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w życiu zawodowym.

Anna Garczewska-Murzyn

Absolwentka Wydziału Nauki o Żywności (1993-1998 i 1998-2002)

 

Komentarze nie są dozwolone.