Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Dnia 28 listopada br. swoją działalność, po oficjalnym otwarciu, rozpoczęło Centrum Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie przy Wydziale Nauki o Żywności – jedyna tego typu placówka naukowo-badawcza w Polsce.

Symboliczną wstęgę przecięli: Rektor UWM prof. dr hab. Ryszard Górecki, Kanclerz dr inż. Aleksander Socha; Dziekan WNoŻ prof. dr hab. inż. Bogusław Staniewski, Kierownik Centrum prof. dr hab. Lidia Wądołowska oraz Prezydent Miasta Olsztyna dr inż. Piotr Grzymowicz.

Budynek Centrum Gastronomii ma powierzchnię ok. 3 tys. m2 i posiada 18 pracowni badawczych w dziedzinie gastronomii, dietetyki oraz biooceny żywności. Budowa Centrum rozpoczęła się w listopadzie 2014 r., a odbiór nastąpił w sierpniu br. Koszt budowy Centrum to ok. 12 mln zł, z czego 90% pochodzi z funduszy unijnych z programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

W budynku Centrum znajdziemy m.in. laboratorium analiz instrumentalnych (sztuczny nos, ocena tekstury, pomiar barwy), pracownię behawioralnych uwarunkowań żywienia, pracownię biostatystyki, pracownię dietetyczną. Planowane jest przeprowadzanie badań na temat wpływu surowców, metod przyrządzania oraz przechowywania na jakość potraw i produktów.

Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności przygotowane jest na prowadzenie badań w kierunku żywieniowych i behawioralnych uwarunkowań otyłości i chorób metabolicznych, współzależności wzorów spożycia żywności i ryzykiem chorób żywieniowo zależnych, efektywności profilaktyki i edukacji żywieniowej skierowanej na wydłużenie życia i poprawy jego jakości u ludzi w różnym wieku.

Celem jednostki jest również wsparcie specjalistów branży gastronomicznej i dietetyków oraz podejmowanie współpracy i otwarcie się na gospodarkę regionalną oraz organy administracji państwowej i samorządowej. – Chcemy wspierać rozwój lokalnej przedsiębiorczości, przede wszystkim małe zakłady kulinarne poprzez organizowanie szkoleń. Będziemy także organizować szkolenia z zakresu dietetyki. – powiedziała Kierownik Centrum prof. Lidia Wądołowska.

Z nowej jednostki będą korzystać przede wszystkim studenci kierunku gastronomii i sztuki kulinarnej na Wydziale Nauki o Żywności.

- Nasza uczelnia powinna być liderem w zakresie nauk o życiu, zwłaszcza dotyczących żywienia człowieka. Z pracowni naukowych centrum powinny skorzystać także Wydział Nauk Medycznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, placówki PAN, a także biznes – zaznaczył prof. Górecki.

 

Anna Garczewska-Murzyn

Absolwentka Wydziału Nauki o Żywności (1993-1998 i 1998-2002)

Komentarze nie są dozwolone.