Wiersze prof. Leszka Rogalskiego

Kanonizowany

(27.04.2014)

 

I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem  ja:

Jan Paweł II papież …Niech zstąpi Duch Twój …!”

 

Chwała…! Ziemski  Pielgrzym  w niebiosach

z tęczą przed oczami, w orbitalnej wędrówce

rozjaśnia  cienie, święci błękitem miłości

w ciszy nad ciszami i te perły z zenitu dziejów

-  złocone bramy  do sezamu wieczności.

 

Płomienną radość  łzami opływam,

czuję sercem, duszą wiernie oczekuję:

jawi się w aureoli – piękność i prostota,

święty między świętymi  i w swojej mocy

biją dzwony w tonach wywyższenia …!

Nagrodzona  darem  służebność  i cnota

toczy wzory łask w pokorze ufności

z wizją wzroku gdzie anielskie wrota.

 

Jan Paweł II Błogosławiony

Z chwałą na Boskie wezwanie

Kanonizowany

Modlitwy nasze wspomagaj Panie,

prowadź do niebios poezją czułości

i to rodaków wielkie …, zauroczenie,

z intencją „Niech zstąpi Duch Twój …!”

 

Leszek Jan Rogalski

Olsztyn, styczeń 2014

 

 

Ekolog z Asyżu

 

Giovanni  Bernardone

Franciszkiem obwołany

Kupiectwo, rycerstwo

Zawodami  szemrały,

Lecz skrzydła lot utraciły.

 

Mistyczne widzenia, wezwania,

Służbę Chrystusowi za cel  – podjęły.

Żarliwość ascetyczna,przekonania

W duchu ewangelii –wniosły przesłanie,

„P o k ó j  i  d o b r o”.

 

Mistyk, stygmatyk

I wrażliwość  przyrodnicza nadto  wyczulona,

Skromność zakonna

Z pokorą i wewnętrzną zgodą

Nauczanie Chrystusa wzorowały.

 

Modlitewne prośby siłą serca kierowane

Dobrocią składane by ujrzeć:

miłość w nienawiści

wiarę w zwątpieniu

nadzieję w rozpaczy

światło w ciemności

Kanonizowany, w religiach świętym poważany,

Patronem ekologów mianowany.

 

Leszek Jan Rogalski

Olsztyn, czerwiec 2012

 

Komentarze nie są dozwolone.