Darczyńcy z Cisownicy – Goleszowa

My absolwenci olsztyńskiego uniwersytetu mamy duże uznanie dla mieszkańców Podbeskidzia w kultywowaniu kultury regionu i wzajemnego poznawania i współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, które reprezentują Kluby „Ziemia Cieszyńska” i „Olsztyńskich Cieszynian”.

Świadczą o tym, miedzy innymi, takie zdarzenia jak:

- przekazanie czterech oryginalnych strojów cieszyńskich oraz akordeonu marki „Weltmeister” dla uniwersyteckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo”, dzięki czemu w repertuarze zespołu znalazły się pieśni i tańce Śląska Cieszyńskiego. Darczyńcy to Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie oraz z Cisownicy – pani Danuta Malec, państwo Teresa i Józef Waszutowie, a także Danuta i Leszek Macurowie, którzy dodatkowo przekazali w/w akordeon (w 2015 r.);

- prezentacja w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie, w ramach cyklu „Magiczna Polska-Cieszyn” charakterystycznych dla Śląska Cieszyńskiego pieśni, tańców, wycinanek, gwary i wierszy – przez panie Teresę Waszut i Eugenię Larysz;

- zorganizowanie w Cisownicy spotkania seminaryjnego z delegacją Macierzowców i absolwentów z Olsztyna, przez Panią Teresę Waszut i grupa członkiń tamtejszego Koła Gospodyń Wiejskich, które wystąpiły w strojach regionalnych;

- wspólne zwiedzanie, podczas dwukrotnej wizyty olsztyniaków w Cisownicy, dwóch Izb Tradycji, gdzie prezentowały się też Zespół Pieśni i Tańca „Beskuryje” oraz Kapela GOK z Goleszowa, prowadzona przez Panią Lidię Lankocz, laureatkę „Srebrnej Cieszynianki”, a elementy stroju regionalnego opisała i prezentowała nam pani Danuta Macura;

- wymiana, dzięki pani Teresie Waszut, publikacji promujących nasze regiony, np. w czasopiśmie „Goleszowskiej Panoramy”;

- grupowe zwiedzanie Olsztyna i okolic, w tym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przez mieszkańców Ziemi Goleszowskiej;

- kontakty zawodowe Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego w Goleszowie z Ośrodkiem Doświadczalnym w Bałdach – Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego i inne. W latach ubiegłych nasi studenci odbywali praktyki wakacyjne na fermach drobiu RKS w Goleszowie.

W siedzibie byłego rektoratu Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego  Cieszynie w dniu 12 czerwca 2015 r., na spotkaniu jubileuszowym (65-lecie przeniesienia WSGW do Olsztyna) państwo Teresa i Józef Waszutowie oraz Danuta i Leszek Macurowie zostali wyróżnieni złotymi odznakami „Zasłużony dla Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”. Uroczystość uświetniła Kapela GOK z Goleszowa. Darczyńcom serdecznie dziękujemy.

 

prof. Andrzej Faruga

 


Komentarze nie są dozwolone.