Zjazd Absolwentów Nauki o Żywności – Złoty Jubileusz

„Życie ludzkie opiera się przede

wszystkim na życzliwości i zgodzie”

Lucjusz Anneusz Seneka

 

Zjazd Absolwentów dawnego Wydziału Mleczarskiego poprzedziło powołanie komitetu organizacyjnego w składzie kol. kol.: – Tadeusz Płodzień były starosta roku, Seweryn Płoski – zastępca przewodniczącego, Krystyna Smoczyńska – skarbnik i członkowie Stefan Ziajka, Katarzyna Poprawska i Zdzisław Truszkowski. Ustalono, że zjazd odbędzie się podczas uroczystości związanych z 70-leciem Wydziału i Dniem Absolwenta.

Przy udziale Fundacji Absolwenckiej im. Oczapowskiego kierowanej przez pana dr Bolesława Pilarka poinformowano absolwentów z roku 1965 o zamiarze organizacji złotego jubileuszu i uczestnictwie w uroczystościach organizowanych przez Wydział Nauki o Żywności i Stowarzyszenie Absolwentów UWM, którego prezesem jest prof. Andrzej Faruga .

Jubileuszowy zjazd absolwentów Wydziału Mleczarskiego Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie 1960-1965r. zgromadził około 30 osób (stałej gwardii), które uczestniczyły w poprzednich zjazdach. 10.09.br. po zakwaterowaniu uczestników przyjezdnych z różnych regionów Polski w akademiku nr 6, w którym dawniej zamieszkiwali „mleczarze,” prowadzono intensywne rozmowy przy kawie, które przeciągnęły się długo w noc.

Oficjalne rozpoczęcie Zjazdu nastąpiło 11.09.br. o godz. 10.00 podczas Jubileuszowych uroczystości 70-lecia Wydziału Nauki o Żywności pod patronatem J.M Rektora prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego. W jubileuszu uczestniczyło kolegium rektorskie z J M Rektorem prof. dr hab. Ryszardem Góreckim Rada Wydziału z dziekanem prof. dr hab. Bogusławem Staniewskim, profesorowie seniorzy, absolwenci kilku roczników, w tym najliczniej złotego rocznika z 1965, którzy zostali serdecznie przywitani przez pana dziekana.

W jubileuszu uczestniczyli również przedstawiciele władz państwowych i spółdzielczych, regionalnych, ośrodków naukowych z całej polski, spółdzielni mleczarskich i firm działających na rzecz mleczarstwa. Uczestnicy z dużym zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia pana dziekana, który podziękował organizatorom Wydziału oraz przedstawił jego rozwój w zakresie najwyższej jakości kształcenia, obszarów badawczych i rozwoju bazy naukowej. Podobnie w wystąpieniu J M Rektor podkreślał, że gdyby nie Wydział Nauki o Żywności nie byłoby uniwersytetu.

Absolwenci z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładu prof. dr hab. inż. Janusza Budnego, który podkreślał, iż rodowód Wydziału wywodzi się z mleczarstwa, co również przedstawiono w prezentowanym filmie.

Z okazji jubileuszu władze wydziału odznaczyły specjalnym medalem 70-lecia WNoŻ zasłużonych gości w tym przedstawiciela absolwentów z 1965r kol. Tadeusza Płodzienia. Oficjalnym uroczystościom towarzyszyły gratulacje i podziękowania zakończone wspólnym obiadem w stołówce akademickiej. Następnie złożyliśmy kwiaty zapaliliśmy znicze pod kamieniem Wydziału przy Promenadzie Absolwentów i Alei Wydziałów.

Uroczystości Jubileuszowe zakończyliśmy udziałem w odsłonięciu tablicy w Centrum Edukacyjno-Badawczym Mleczarstwa, poświęconej prof. Zbigniewowi Śmietanie zasłużonemu naukowcowi i koledze.

W bogatym dniu w uroczystości o godz. 18.00 spotkaliśmy się z dziekanem Wydziału prof. dr hab. inż. Bogusławem Staniewskim, który serdecznie podziękował absolwentom z 1965 za liczny udział w uroczystościach 70-lecia Wydziału Nauki o Żywności. W swoim wystąpieniu szeroko omówił historie oraz obecną sytuację Wydziału. Przedstawił osiągnięcia i kierunki kształcenia oraz powstanie nowej bazy naukowo technicznej która umożliwia realizację badań naukowych na najwyższym poziomie.

Na zakończenie swojego wystąpienia pan dziekan przekazał złotym jubileuszowym absolwentom z roku 1965 materiały, między innymi książkę jubileuszową 70-lecia, znaczek jubileuszowy oraz odnowione dyplomy UWM z okazji 50-lecia ukończenia studiów. W imieniu Stowarzyszenia Absolwentów UWM oraz Fundacji im. M Oczapowskiego wystąpił członek zarządu kol. Tadeusz Płodzień, który omówił działalność tych organizacji przekazał złote dyplomy UWM oraz honorowe wyróżnienie srebrnego kluczyka, będące symbolem zaufania i uznania za dotychczasowe osiągnięcia absolwentów kortowskiej Alma Mater.

W dalszej części swojego wystąpienia podkreślił, iż na ówczesnym Wydziale Mleczarskim wykładali znakomici nauczyciele akademiccy, którzy umożliwili zdobycie solidnego fundamentu wiedzy z zakresu mleczarstwa, bardzo przydatnej w dalszej karierze naukowej i przemysłu przetwórczego. Wielu absolwentów z tego rocznika pozostało na uczelni i zdobyło stopnie oraz tytuły naukowe doktorów, docentów i profesorów. Jeden z nich prof. Stefan Ziajka był nawet dziekanem Wydziału Nauki o Żywności. Większość z pozostałych absolwentów pełniła wysokie funkcje w administracji państwowej i spółdzielczej.

Po oficjalnych wystąpieniach nadszedł czas na rozmowy o sobie, sukcesach i kłopotach rodzinnych. Kontynuując spotkanie przy uroczystej kolacji, opowiadano o przyszłości, wspominając piękne chwile, które przeżyliśmy w okresie studiów.

Następnego dnia tj. 12 września br. rano absolwenci modlili się w Kościele Akademickim św. Franciszka z Asyżu, a następnie po śniadaniu w klubie „ARTON” o godz. 10.00 wzięli udział w obchodach Dnia Absolwenta, który rozpoczął się od złożenia wiązanki i zapalenia znicza pod tablicą poświęcona pamięci Absolwentów i Nauczycieli Akademickich na Promenadzie Absolwentów.

Następnie w sali im. Prof. Kotera odbyło się spotkanie z kierownictwem Uniwersytetu i Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie. Na tym spotkaniu szeroko omówił i przedstawił perspektywy rozwoju J M Rektor prof. dr hab. Ryszard Górecki, a działalność stowarzyszenia prof. dr hab. Andrzej Faruga, który bardzo serdecznie przywitał złotych jubilatów „mleczarzy” z 1965r oraz odznaczył kol. kol.: – Krysię Smoczyńską, Seweryna Płoskiego i Tadeusza Płodzienia Dębowym Laurem Absolwentów, przekazując najlepsze życzenia dla wszystkich absolwentów. W części artystycznej wystąpił zespół Kortowo oraz wspaniały zespół ks. dr Zbigniewa Stępniaka z recitalem pt. „Budzić wspomnienia minionych lat”.

Po zakończeniu uroczystości Dnia Absolwenta zrobiliśmy zdjęcie absolwentów rocznika 1965, zjedliśmy obiad i przeszliśmy do Biblioteki Uniwersyteckiej, gdzie uczestniczyliśmy w otwarciu wystawy naszego kolegi Kazimiera Kasprzaka pt. „Siedem cudów świata”. Na koniec wernisażu wpisaliśmy się do księgi, dziękując naszemu koledze za wyjazdy na krańce świata i dokumentowanie pięknych, nieraz niewyobrażalnych cudów natury.

Po otwarciu wystawy absolwenci z 1965 pojechali do hotelu Omega na III Festiwal Serów i Twarogów organizowanych przez katedrę Mleczarstwa i Zarządzania Jakością, kierowaną przez prof. dr hab. inż. Bogusława Staniewskiego. Współorganizatorami festiwalu były firmy działające na rzecz mleczarstwa, a swoje produkty przedstawiły spółdzielnie mleczarskie produkujące sery i twarogi. Beneficjentami imprezy byli liczni konsumenci oraz dzieci, których dokształca się w tematyce o roli żywieniowej produkcji mleczarskiej.

Wieczorem bogaty program złotego zjazdu zwieńczył bal w Klubie Absolwenta „Arton” . W pięknej scenerii, przy dobrej muzyce i smacznych potrawach była także okazja do prowadzenia rozmów o teraźniejszości i wspomnieniach z pięknych lat studiów. Uczestnicy zjazdu podziękowali prezesowi dr inż. Bolesławowi Pilarkowi i pani Agnieszce Szulich za pomoc w zorganizowaniu zjazdu.

W dniu 13.09.br na śniadaniu w klubie „ARTON” z żalem żegnaliśmy się, ale z poczuciem ogromnego zadowolenia z udziału w bogatej uroczystości złotego jubileuszu ukończenia studiów. Życzyliśmy sobie zdrowia i wszelkiej pomyślności. Spotkaniu jubileuszowemu towarzyszyło hasło „Spotkajmy się jeszcze raz w Kortowie” Do zobaczenia.

 

Za Komitet Organizacyjny

Tadeusz Płodzień

Komentarze nie są dozwolone.