Studiuj Rybactwo w Olsztynie – kierunek z potencjałem i szerokimi perspektywami

Wydział Nauk o Środowisk Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, zatrudniający między innymi 36 samodzielnych pracowników naukowych, posiada ze względu na dorobek naukowy i jakość prowadzonych badań kategorię naukową A.

W trzech katedrach bezpośrednio związanych z kształceniem na studiach inżynierskich i magisterskich na kierunku rybactwo, pracuje łącznie 12 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 7 adiunktów w stopniu doktora.

Dysponujemy doskonale wyposażonymi do celów badawczych i dydaktycznych, laboratoriami i halami technologicznymi, co umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na najwyższym poziomie, jak również proponowanie interesujących tematów prac dyplomowych (często związanych bezpośrednio z praktyką rybacką).

Studenci odbywają w toku studiów, na obu poziomach kształcenia, praktyki zawodowe w najlepszych gospodarstwach jeziorowych oraz ośrodkach (zarówno krajowych, jak i zagranicznych) produkujących ryby karpiowate i łososiowate. Ponadto, swoje zainteresowania studenci mogą rozwijać w kilku działających na Wydziale kołach naukowych zajmujących się m.in. ichtiologią, akwarystyką czy wędkarstwem. Dla osób mających pasję naukową oferujemy studia doktoranckie (III stopień kształcenia). Ponadto, na naszym Wydziale absolwenci dowolnego kierunku studiów I i II stopnia mogą zdobyć podstawową wiedzę z zakresu ichtiologii i rybactwa na dwusemestralnych studiach podyplomowych „Ichtiologia i akwakultura”.

Miarą najwyższej jakości kształcenia na kierunku Rybactwo Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie jest przyznanie we wrześniu 2015 roku przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej oceny wyróżniającej, czym może się poszczycić niewielki odsetek kierunków kształcenia na polskich uczelniach.

Zachęcamy serdecznie potencjalnych kandydatów do studiowania na kierunku Rybactwo na Wydziale Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego  w Olsztynie.

 

Pracownicy Kierunku Rybactwo

Wydział Nauk o Środowisku

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Komentarze nie są dozwolone.