Nowe konsorcja

Lipiec 2011

WARMIŃSKO -MAZURSKIE KONSORCJUM WSPARCIA SZKOLEŃ

w ZAKRESIE WYMOGÓW WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI

 

Partnerzy: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie reprezentowany przez dyrektora Zygmunta Kiersza, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Białymstoku, reprezentowany przez dyrektora Mariusza Cylwika, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, reprezentowana przez prezesa zarządu Jana Heichela i dyrektora biura Jacka Kuczajowskiego, Podlaska Izba Rolnicza, reprezentowana przez prezesa zarządu Grzegorza Leszczyńskiego i członka zarządu Bogumiłę Roszczyk- Parzych, Fundacja im. M. Oczapowskiego w Olsztynie, reprezentowana przez prezesa zarządu Bolesława Pilarka, Fundacja Rozwoju w Warszawie, reprezentowana przez wiceprezes zarządu Wiesławę Bożycką i członka zarządu Agatę Zgutczyńską, Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych Izba Gospodarcza w Warszawie, repprezentowany przez prezesa zarządu Krystynę Ziejewską, powołali Warmińsko-Mazurskie Konsorcjum Instytucji Wsparcia Szkoleń Rolniczych w Zakresie „Wymogi Wzajemnej Zgodności dla Gospodarstw Ubiegających się o Płatności Bezpośrednie oraz Inne Nieinwestycyjne Płatności w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2007-2013”.    

Konsorcjum powołano w celu wspólnego przygotowania wniosku na konkurs ogłoszony przez Fundację Programów  Pomocy dla Rolnictwa.

Liderem Konsorcjum został Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

WARMIŃSKO -MAZURSKIE KONSORCJUM WSPARCIA SZKOLEŃ

w ZAKRESIE FINANSÓW i UBEZPIECZEŃ ROLNIKÓW i GOSPODARSTW

Partnerzy : Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie reprezentowany przez dyrektora Zygmunta Kiersza, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Białymstoku, reprezentowany przez dyrektora Mariusza Cylwika, Fundacja im. M. Oczapowskiego w Olsztynie, reprezentowana przez prezesa zarządu Bolesława Pilarka, Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych Izba Gospodarcza w Warszawie, reprezentowany przez prezesa zarządu Krystynę Ziejewską, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, reprezentowana przez prezesa zarządu Jana Heichela i dyrektora biura Jacka Kuczajowskiego, Podlaska Izba Rolnicza, reprezentowana przez prezesa zarządu Grzegorza Leszczyńskiego i członka zarządu Bogumiłę Roszczyk- Parzych powołali Warmińsko-Mazurskie Konsorcjum Instytucji Wsparcia Szkoleń Rolniczych w Zakresie „Finanse Gospodarstwa Rolnego, Ubezpieczenia Rolników i Gospodarstw Rolnych”.

Konsorcjum powołano w celu wspólnego przygotowania wniosku na konkurs ogłoszony przez Fundację Programów  Pomocy dla Rolnictwa.

Liderem Konsorcjum został Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

Komentarze nie są dozwolone.