Wieści z Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM

Doktor Anna Malwina Kamelska – najmłodsza członkini Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – doktorem dwóch nauk.

 

W 2004 roku rozpoczęła ona studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierunek: biotechnologia, specjalność: fizjologia zwierząt.

W okresie studiów znajdowała się ona w grupie studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce. W 2009 roku obroniła ona pracę magisterską na UWM w Olsztynie.

Dwie prace doktorskie, dwa projekty naukowe, czterech recenzentów, liczne publikacje
naukowe w recenzowanych czasopismach, w tym również tych z Impact Factor, udział w konferencjach naukowych oraz projektach społecznych, a także stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2009/2010 – to jedynie niektóre elementy dorobku naukowego Pani dr Anny Malwiny Kamelskiej, „podwójnego doktora” z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Doktor Anna Malwina Kamelska obroniła swój pierwszy stopień doktora w grudniu 2014 roku na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W rozprawie doktorskiej przedstawione zostały efekty zdrowotne treningu kolarskiego osób niedowidzących oraz prawidłowo widzących. W badaniach wykorzystana została innowacyjna, nieinwazyjna metoda kardiografii impedancyjnej (ICG) do oceny funkcjonowania układu krążenia. Wskaźnikami, które podlegały analizom były m.in. objętość wyrzutowa, pojemność minutowa serca oraz systemowy opór naczyniowy. Ponadto, w badaniach naukowych oceniono wpływ treningu na wydolność fizyczną oraz wskaźniki biochemiczne osób niepełnosprawnych.

Drugi stopień doktora Pani Anna Malwina Kamelska uzyskała niedawno, tj. 29 października 2015 roku. Rozprawę doktorską zrealizowano na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W pracy doktorskiej porównano metody fizykochemiczne oznaczania zawartości cholesterolu w mleku, z uwzględnieniem m.in. chromatografii gazowej, metod spektroskopii absorpcyjnej, metody enzymatycznej, a także precyzyjnej metody spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera z zastosowaniem przystawki odbiciowej ATR.

Dorobek naukowy Pani Anny Malwiny Kamelskiej jest efektem sześcioletniej pracy naukowej. Na swoim koncie Pani Doktor posiada osiemnaście artykułów naukowych zarówno z zakresu fizjoterapii, jak i nauk biologicznych, w których jest pierwszym, a często jedynym autorem (łączna liczba punktów: MNiSW: 141, IF = 4,168). Pani Anna Malwina Kamelska posiada również sześcioletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej (również w języku angielskim) oraz umiejętności organizacyjno-metodyczne do prowadzenia projektów naukowo-badawczych. W 2009 roku Pani Doktor uzyskała tytuł Primus Inter Pares Primus – Expert Medyk oraz Primus Inter Pares – Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Była wykonawcą dwóch zadań badawczych pt. „Efekty zdrowotne treningu kolarskiego osób niewidomych oraz prawidłowo widzących” oraz „Wykorzystanie zjawiska absorpcji i fluorescencji oraz FTIR do badań surowców i produktów spożywczych”. Pani Malwina prowadziła brała również udział w projektach upowszechniających różnorodne formy aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych oraz osób niepełnosprawnych m.in. Powiedz rakowi „NIE!”, Aktywność fizyczna w profilaktyce nadwagi i leczeniu otyłości u osób w wieku +50, Aktywny Senior oraz AQUA AMAZONKI „Przez ruch po zdrowie”. Pani Doktor ukończyła również wiele kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu terapii pacjentów zarówno na lądzie, jak i w wodzie.

„Dużą rolę, jak sama mówi, w motywacji oraz zaszczepieniu miłości do nauki przypisuje swojej rodzinie, a w szczególności swojej mamie Pani Krystynie Kaczmarek”. To właśnie Pani Krystyna, babcia Petronela Kaczmarek oraz śp. dziadek Hieronim Kaczmarek umożliwili Pani Annie Malwinie Kamelskiej realizować swoje pasje naukowe, przy jednoczesnym uczestnictwie w aktywności fizycznej. Pani Doktor twierdzi, że: „najważniejsza jest umiejętność połączenia pasji do nauki oraz  zamiłowania do sportu… Na zajęciach dydaktycznych staram się inspirować moich studentów oraz zmuszać ich do „praktycznego” myślenia, przez co lepiej przyswajają wiedzę…” – mówi z błyskiem w oku Pani Dr Anna Malwina Kamelska. „Na co dzień prowadzę również zajęcia w wodzie dla seniorów, pacjentek po mastektomii oraz aqua-fitness. Realizuję treningi na sali, jestem instruktorem jogi, która jest moją życiową pasją. Pracuję również z niemowlakami oraz dziećmi w basenie. To właśnie wszystkie te aktywności, a także spotkania z moimi przyjaciółmi dopełniają się wzajemnie i dają mi energię do działania. Nie ma nic bardziej motywującego, jak zadowolony pacjent lub zmotywowany przyjaciel w trudnej chwili swojego życia. Dlatego też pomimo sporego nakładu czasowego w naukę i pracę, staram się dbać oraz utrzymywać pozytywne relacje interpersonalne. W wolnych chwilach oddaję się również pasji tańca, próbując sił w salsie, bachacie i kizombie.”

Doktor dwóch nauk przyznaje, że nie zakończy działalności naukowej na tym etapie. Planuje dalszy rozwój naukowy oraz współpracę z profesorami, których wiedza oraz zaangażowanie są dla niej inspiracją. Ma wiele pomysłów na projekty badawcze, które ma nadzieję spotkają się z aprobatą Narodowego Centrum Nauki. Jednocześnie mówi, iż odnosi satysfakcję z nauczania studentów, więc w przyszłości widzi się na korytarzu uczelni oraz sali do ćwiczeń już jako seniorka. „Zawsze będę dążyć do realizacji swoich planów i pragnień, które dają mi szczęście. Odnoszę wiele radości, gdy moja praca jest uznawana, czy to w gronie naukowców, czy w gronie osób uczestniczących w moich zajęciach. Cieszę się z każdego „naprawionego” kręgosłupa i każdego zainteresowanego studenta. Marzę, aby w przyszłości stworzyć zespół naukowo-badawczy oraz specjalistów rożnych dziedzin, tak, aby holistycznie podchodzić zarówno do potrzeb każdego człowieka, jak i wymagań, jakie stawia przed nami nauka. Mam również nadzieję, że w przyszłości stworzę miejsce, w których pracuje się z uśmiechem na twarzy i przychodzi do pracy z pasji i chęcią pomagania innym ludziom.”

Doktor Anna Malwina Kamelska pracuje obecnie jako wykładowca w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie oraz jest kierownikiem Inkubatora Przedsiębiorczości „Medical” Sp. z o.o. Na pytanie, dlaczego nie jest to UWM, odpowiada: – Składałam aplikacje na stanowiska zarówno asystenta, jak i adiunkta na Wydziale Nauk Medycznych UWM w Olsztynie, jednak moja kandydatura w tamtejszym czasie nie spełniała wymogów formalnych. Nadal jednak marzę o pozycji nauczyciela akademickiego na UWM w Olsztynie.

 

 

Informacje zebrał prof. Andrzej Faruga

 

 


Komentarze nie są dozwolone.