Spotkanie w Iławie

 

Mają już ponad 30 letnią tradycję. W ostatniej dekadzie odbywały się co roku w różnych miejscowościach województwa. W roku ubiegłym spotkaliśmy się w ośrodku harcerskim „Perkoz” k/ Olsztynka. W tym roku skorzystaliśmy z zaproszenia iławskich działaczy Stowarzyszenia „Pokolenia”:- Halinki Listkowskiej, Józka Korzeniowskiego oraz Staszka Wasylowa i w dniach 30 -31 maja spotkaliśmy się w Ośrodku Wypoczynkowym PTTK w Iławie. W spotkaniu tak jak i latach poprzednich uczestniczyli byli działacze Związku Młodzieży Wiejskiej. Przybyli na nie z różnych stron Polski min. Warszawy, Białegostoku, Torunia, Kętrzyna, Bartoszyc, Olsztyna oraz kilkanaście osób z terenu powiatów Iławy i Nowego Miasta. Rozpoczęliśmy od rejsu statkiem po najciekawszych zakątkach Jezioraka i złożenia wiązanek kwiatów pod pomnikiem Zjednoczenia Ruchu Młodzieżowego.

Na wniosek Olsztyńskiego Komitetu Organizacyjnego Spotkań Koleżeńskich, Zarząd Krajowy ZMW przyznał honorowe odznaczenia im. „Ignacego Solarza” za zasługi w szerzeniu oświaty kol.kol ;Irenie Kropiwnickiej, Teresie Heigelman, Wacławowi Awiżeniowi, Bolesławowi Pilarkowi i Eugeniuszowi Nowickiemu a honorowe odznaczenie za zasługi dla ZMW kol. Gienkowi Kalicie. Odznaczenia te zostały wręczone przez kol. Leona Szeląga, Wojtka Wacewicza i Wandę Zrajkowską podczas wieczoru koleżeńskiego. Wspomnienia z okresu działalności wraz z zabawą , na której przygrywał zespół muzyczny z Biskupca Pomorskiego, zakończyły się późno po północy.

Następnego dnia po śniadaniu pojechaliśmy do miejscowości Kamionka położonej ok. 5 km od Iławy nad jeziorem Silm. Znajduje się tam Badawczo – Szkoleniowy Ośrodek Manewrowania Statkami zwany szkołą kapitanów. Szkolą się tam dowódcy i piloci z całego świata przyprowadzający oceaniczne kolosy do nabrzeży. Uczą się oni na niewielkich statkach będących wiernymi kopiami dużych jednostek wykonanych w skali 1: 24. W Europie istnieją tylko trzy takie szkoły, w tym jedna z nich od wielu lat funkcjonuje w Iławie. Po tym ciekawym obiekcie oprowadził nas i informacji udzielił prof. Kobyliński z Wydziału Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej. Uczelnia ta bowiem jest, obok Akademii Morskiej w Gdyni i miasta Iława, twórcą Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska, pod egidą której działa szkoła kapitanów. Końcowym etapem pobytu było zwiedzenie ruin XIV wiecznego zamku w Szymbarku. Następne spotkanie koleżeńskie odbędzie się w Kętrzynie, na które już zapraszają koleżanki i koledzy z tamtego rejonu.

Wojtek Wacewicz


Komentarze nie są dozwolone.