ZAPROSZENIE

Klub Regionalny „Kresowiacy”

Stowarzyszenia Absolwentów UWM

zaprasza

w środę: 21.10.15r o godz. 15:30

na spotkanie

z

Krzysztofem Gargasem

pt:

„WOŁYŃ”

Miejsce spotkania

Klub Pracowników UWM

„Baccalarium”

ul. Prawocheńskiego 4

Kortowo

Krzysztof Gargas, lat 53, informatyk, bibliofil, podróżnik, przewodnik turystyczny, instruktor harcerski.

Od 1990 prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie oprogramowania i wdrażania systemów informatycznych związanych z księgowością, bibliofil, z zamiłowania historyk i przewodnik turystyczny po Warmii i Mazurach, obecnie zbiera materiały do książki pt. „Wołyń – Pamiątki polskich czasów”.

Doktorant UWM z „wolnej stopy” u prof. Andrzeja Szmyta na wydziale humanistycznym kierunek historia z tematyki kresowej, gdzie przewodnim tematem są Roczniki Wołyńskie wydawane w latach 1930-1939.

Działalność w niezależnym harcerstwie od 1981 roku, współzałożyciel Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie w 1989 roku gdzie, jako jedyny reprezentował region. Działalność w podziemnej „Solidarności”. Czynny udział przy pierwszych wyborach do Sejmu i Senatu.

Działalność kresowa:

Opiekuje się czynnie harcerskim Hufcem „Wołyń” z siedzibą w Równem. Pisał do kwartalnika „WOŁYŃ BLIŻEJ”. Prowadzi stronę internetową „Wołyń – Pamiątki polskich czasów” www.wolhynia.pl oraz www.wolynblizej.pl. Działa czynnie w Towarzystwach Kresowych „Wołyń i Polesie” w Olsztynie. Jest twórcą kilku wystaw dotyczących Kresów, a zwłaszcza Wołynia. Współpracuje czynnie z Towarzystwem Krzemieńczan w Warszawie. Jest jednym z konsultantów filmy Wojciecha Smarzowskiego „Wołyń” kręconego pod Lublinem. Współpracuję z oddziałami IPN w Olsztynie i Lublinie. Był jednym z organizatorów 200-lecia Gimnazjum Wołyńskiego tzw. „Ateny Wołyńskie” w Krzemieńcu a także organizował uroczystość wręczenia sztandaru harcerskiego dla „Hufca Wołyń”. Sztandar wręczała w Równem Pani w-ce Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Anna Wasilewska.

Odznaczony w Sejmie RP specjalnym numerowanym „Medalem 200-lecia Gimnazjum Wołyńskiego” oraz medalem „Pro Memoria” za działalność społeczną na rzecz kresowian. Otrzymał Krzyż Pamięci Ofiar Banderowskiego Ludobójstwa za upamiętnianie ofiar tamtej tragedii. Posiada liczne wyróżnienie i podziękowania za pracę społeczne na rzecz środowisk kresowych.

Rodzina na Wołyniu:

Dziadkowie ze strony mamy pobrali się w Zdołbunowie w 1923 roku. Babcia miała pochodzenie szlacheckie i wywodziła się ze starej szlachty wołyńskiej herbu Rogala posiadającej swe dobra pod Połonnem na Żytomierszczyźnie. Dziadek przybył, jako urzędnik kolejowy z Olkusza k. Krakowa. Dziadkowie ze strony taty wrócili z Syberii po 1924 roku. Tata urodził się jeszcze w Omsku. Rodzice pobrali się w Zdołbunowie k. Równego w czerwcu 1943 roku w kościele, który do dzisiaj przetrwał. Mama zawsze dużo mówiła o rodzinnych stronach. O przyrodzie, ziemi, rzekach, ludziach i tych strasznych czasach w czasie wojny.

Teść urodził się w Równem. Część rodziny mieszkała w Janowej Dolinie (polska osada nad rz. Horyń), gdzie 23.04.1943 Nacjonaliści ukraińscy podpalali domy i wymordowali ponad 600 osób. Wuj był jednym z inicjatorów stawiania krzyży pamięci na Wołyniu i remontowania kościołów na wschodzie. Teść swego czasu pomagał w remoncie kościoła w Równem gdzie stworzył konstrukcję drewnianego sklepienia zdobionego kasetonami.

Kiedy nie było już rodziców i dziadków wiele pytań zostało bez odpowiedzi. Jedynie przemawiały stare rodzinne zdjęcia i pocztówki.

Komentarze nie są dozwolone.