Moje refleksje

„Każdy moment życia

Jest ciągle przeszłością i przyszłością

I każde dziś jest ciągle wczoraj i jutro”

C.K. Norwid

 

Są takie miejsca, czasy i ludzie, o których się nie zapomina. Takim miejscem jest dla mnie Kortowo. Ukończyłem studia na Wydziale Zootechnicznym w latach 1953-57 wraz z wieloma wspaniałymi kolegami i koleżankami – późniejszymi profesorami uczelni: Jerzym Bobrzeckim, Krzysztofem Kulką, Bronisławem Rakiem, doc. dr. hab. Aleksandrem Wołosem i wielką miłośniczką zwierząt Hanną Gucwińską oraz z naszym wspaniałym starostą Walerianem Ziarko.

Po ukończeniu studiów I stopnia zostałem zatrudniony na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych w technikum rolniczym, a po dwóch latach powierzono mi organizację Technikum Rolniczego w Turkowicach koło Hrubieszowa. W tym czasie rozpocząłem studia zaoczne II stopnia na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW, które ukończyłem w 1966 roku. Podjąłem dalsze kształcenie, ale w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, gdzie uzyskałem stopień doktora nauk rolniczych 8 listopada 1974 roku. Przybywając na konsultacje doktoranckie do Kortowa, miałem możliwość obserwowania, jak pięknie rozwija się dawna Wyższa Szkoła Rolnicza, która w tym czasie była już Akademią Rolniczo-Techniczna.

Ostatni raz byłem w Kortowie z żoną Teresą i córką Hanną, aby uczestniczyć w obchodach Dnia Absolwenta 12 września 2015 roku. Pogubiłem w pięknie rozbudowanym
i urządzonym Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego. Przeszliśmy kilka kilometrów z hotelu „Park” do auli im. Prof. M. Kotera. Obchody były wspaniale zorganizowane pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego z okazji i dla uczczenia 70-lecia Państwa polskiego na Warmii i Mazurach, 65-lecia nauki i szkolnictwa akademickiego na Warmii i Mazurach oraz 25-lecia absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego.

 

Po złożeniu wiązanki kwiatów pod tablicą poświęconą pamięci Absolwentów i Nauczycieli Akademickich i zainstalowana na głazie przy Promenadzie Absolwentów, w auli im. profesora M. Kotera odbyło się spotkanie z kierownictwami Uniwersytetu i Stowarzyszenia Absolwentów. Uroczystość prowadził prof. zw. dr hab. Andrzej Faruga dr h.c., prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. dr hab. Ryszard Górecki i prorektor prof. dr hab. Grzegorz Białuński szeroko przedstawili dorobek i perspektywy rozwoju kortowskiej uczelni.

Ważną częścią spotkania było wręczenie odznaczeń i wyróżnień zasłużonym
absolwentom. Ja również otrzymałem piękną statuetkę studenta z napisem „Primus Inter Pares” oraz  obszerne opracowanie pod redakcją prof. zw. dr hab. Andrzeja Farugi, dr h.c. i dr inż. Bolesława Pilarka pod tytułem „ Olsztyn uniwersytecki – Nauka, praktyka, absolwenci”, za które bardzo serdecznie dziękuję.

Uroczystość uświetnił wspaniały koncert Zbigniewa Stępniaka – bas z akompaniamentem skrzypiec, wiolonczeli i fortepianu. Po czym był występ Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo”. Był to tak piękny koncert, że ręce nam mocno poczerwieniały od rzęsistych oklasków.

Wyrażamy wielkie uznanie za wspaniały rozwój Uniwersytetu i piękną organizację Dnia Absolwenta.

Dr inż. Jan Sadowski

Komentarze nie są dozwolone.