PREZYDENT OLSZTYNA

URZĄD MIASTA OLSZTYNA                                                                                                          Olsztyn, dnia 8  września 2015r.

 

Znak sprawy BP.0542.66.2015

Nr dokumentu 176616.09.2015

 

Szanowny Pan

Prof. zw. dr hab. Andrzej Faruga dr h.c.

Prezes Stowarzyszenia Absolwentów  UWM w Olsztynie

Szanowny Panie Prezesie

z ogromnym zainteresowaniem zapoznałem się z Pańskim pismem dotyczącym usankcjonowania Olsztyna jako miasta uniwersyteckiego.

Istotnie, Olsztyn jako stolica województwa, zawdzięcza wiele Uniwersytetowi Warmińsko- Mazurskiemu i jego pracownikom. Rozwój miasta dokonujący się za pośrednictwem wybitnej kadry akademickiej oraz rzeszy wyjątkowych studentów i absolwentów Uniwersytetu doceniany jest nie tylko w Polsce, ale także poza granicami kraju. Napawa mnie to, jako gospodarza miasta, szczególną dumą i optymizmem na przyszłość. Przypadający w tym roku Jubileusz 65-lecia powołania Wyższej Szkoły Rolniczej, jako fundamentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest doskonałą okazją do podsumowania tak wspaniałej historii i kontynuowania wszystkich pięknych tradycji uniwersyteckich.

Niestety, trudny budżetowo rok uniemożliwia nam zrealizowanie nieplanowanych inwestycji. Nie mniej, zamysł nazwania jednej z ulic „Aleją Uniwersytecką” oraz wymiana tzw. „witaczy” na wjazdach do miasta z zaznaczeniem wartości Olsztyna jako miasta uniwersyteckiego są w trakcie planowania. Z pewnością, kiedy w przyszłości uzyskamy odpowiednie fundusze do zrealizowania zamierzeń, zwrócimy się do Państwa z prośbą o opinię i współpracę w tej kwestii.

Przy okazji tak wyjątkowej rocznicy powołania Wyższej Szkoły Rolniczej, proszę przyjąć moje najszczersze gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności na przyszłość.

 

Prezydent Olsztyna

Piotr Grzymowicz

Taki sam list otrzymał Pan dr inż. Bolesław Pilarek Prezes Zarządu Fundacji im. M. Oczapowskiego


 

 

 

Komentarze nie są dozwolone.