Muzyka wokalna w olsztyńskim ratuszu – wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od lewej ks.Zbigniew Stępniak, Natalia Klykova, Yuriy Rizun, Krzysztof Koziatek

 

Koncerty odbędą się w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Olsztynie godz .18.00

10 września „Romanse rosyjskie”

8 październik „Świat opery”

Wykonawcy

 

ks. Zbigniew Stępniak bas, basso profondo

Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie (filozofia i teologia), Instytutu Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (pedagogika muzyczna), Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (śpiew solowy w klasie ks. dra hab. R. Kaczorowskiego), Podyplomowego Studium Emisji Głosu przy AM w Bydgoszczy (u prof. J. Gałęskiej-Tritt). Doktorat obronił na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Swoje umiejętności wokalne pogłębia na różnych kursach, szkoleniach i stażach w kraju i za granicą (m.in. M. Witkiewicza, G. Türka, J. Niziołka, J. Romańskiej, M. Rzepki, J. Ballarina, E. Tubb, U. Messthaltera, E. Sąsiadka, S. Toczyskiej, I. Kremling). Pracuje na stanowisku adiunkta Katedry Wczesnej Edukacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Współpracuje też z Warmińsko-Mazurską Filharmonią w Olsztynie. Jest m.in. pomysłodawcą, inicjatorem i pierwszym dyrektorem artystycznym Letnich Koncertów Muzyki Wokalnej Varmia Gaudet et Cantat w Ramsowie oraz spotkań z muzyką sakralną w regionie Mörel w południowej Szwajcarii. W swoim repertuarze ma utwory kompozytorów od renesansu do współczesności: operowe arie basowe, pieśni, dzieła oratoryjno-kantatowe, szczególnie rzadko wykonywane kompozycje barokowe dla basso-profondo. (www.bassoprofundo.pl)

 

Natalia Klykova (Ukraina) pianistka

Studia pianistyczne ukończyła w Konserwatorium im. A. Nieżdanowoi w Odessie oraz Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. M. Łysenki (kwalifikacje: pianistka, akompaniator, koncertmistrz zespołów kameralnych). Dwadzieścia lat pracowała w Akademii Muzycznej we Lwowie. Jest laureatem państwowych i międzynarodowych konkursów. Akompaniowała wybitnym solistom, wśród nich: solistom moskiewskiego Teatru Wielkiego – Andrzejowi Ikowi (trąbka) i Erkinowi Jusupowi (puzon), сzłonkowi londyńskiej Królewskiej Akademii Muzycznej – Polowi Archibaldowi (trąbka), a także Stanisławowi Majerskiemu (trąbka), Wyntonowi Marsalisu (trąbka). Pełniła funkcję dyrektora artystycznego Klubu Spotkań Twórców „Biały Fortepian” we Lwowie. Od 2013 roku mieszka w Polsce. Pracuje jako nauczyciel fortepianu w szkole muzycznej w Dywitach. Współpracuje z Warmińsko-Mazurską Filharmonią w Olsztynie. Koncertuje w Regionie, Polsce i za granicą.

 

Krzysztof Koziatek wiolonczelista

Ukończył klasę wiolonczeli na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku. Pracuje jako koncertmistrz Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej oraz nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie.

 

Yuriy Rizun (Ukraina) skrzypek

Ukończył Akademię Muzyczną we Lwowie w klasie skrzypiec. Pracował w Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Lwowskiej, Orkiestrze Symfonicznej Akademii Muzycznej we Lwowie, obecnie zatrudniony jest jako skrzypek w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie.

Komentarze nie są dozwolone.