Kolejna książka z cyklu „OLSZTYN UNIWERSYTECKI”

Prawdziwa historia Kortowa

Będący na emeryturach członkowie Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie- Kortowie nie ograniczają się do pielęgnowania roślin w ogródkach. Pod redakcja prof. Andrzeja Farugi i dr. Bolesława Pilarka ukazała się kolejna książka z cyklu OLSZTYN UNIWERSYTECKI. Tym razem z podtytułem; Nauka, praktyka, absolwenci. Czego w niej nie ma?

Jest monografią, kroniką i pamiętnikiem, a autorów trzeba zaliczyć do znawców przedmiotu i jednocześnie patriotów ziem północnych, które słyną z pięknej przyrody i wielkoobszarowej gospodarki rolnej. Z tej znakomitej książki dowiadujemy się, że Uniwersytet( a wcześniej WSR i ART) rósł wraz z Polską Ludową, a następnie stał się znanym w kraju i poza jego granicami wiarygodnym ośrodkiem nauki, zatrudniającym znakomita kadrę i wyposażonym w nowoczesne środki techniczne.

W tej pozycji zamieszczono także wysokie oceny autorstwa Metropolity Warmińskiego abp dr. Wojciecha Ziemby i abp-seniora dr. Edmunda Piszcza oraz redaktorów dr. Feliksa Walichnowskiego i mgr. Lecha Kryszałowicza poprzednio wydanych książek z tego cyklu z podtytułami ” Z Kortowa rodem” i ” Historia, wspomnienia, refleksje.” Bo zaiste pokłonić się należy wszystkim, którzy są bohaterami cyklu OLSZTYN UNIWERSYTECKI- badaczom i pamiętnikarzom opisującym prawie 70 lat zmagań o dobre imię Uczelni. Andrzej Faruga i Bolesław Pilarek są absolwentami WSR w Olsztynie i jednocześnie przewodnikami prowadzącymi czytelnika przez setki ważnych wydarzeń w Kortowie, gdzie uczelnia powstała z niczego i trwa do dziś, wyróżniając się między innymi wysoko wykwalifikowanymi absolwentami, rozmachem inwestycyjnym i wspaniałą architekturą.

Znany historyk prof. Janusz Jasiński w eseju p.t. ” Jan Wróblewski- organizator i historyk bibliotekarstwa na Warmii i Mazurach” napisał między innymi: – ” starał się studia bibliotekarstwa opierać, jak się sam wyraził, na trzech filarach”: tradycji książki polskiej, współpracy z powszechnymi bibliotekami oraz na pomocy ze strony naukowego bibliotekarstwa krajowego”.

Jest też w omawianej książce rozdział pt.: „Absolwenci wiersze piszą”, określony przez redaktorów książki, jako ” hobby absolwentów”. Hobby? A może uzupełnienia własnych przeżyć związanych z małą ojczyzną i kortowska uczelnią?.

Poprzednie wydawnictwa Stowarzyszenia Absolwentów UWM i absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego pod redakcją A. Farugi i B. Pilarka określiłem w recenzji, jako klejnoty 70-lecia polskiej Warmii.  Obecna jest kolejną perłą w koronie.

Udokumentowaną tekstami i fotografiami książkę powinni przeczytać zwłaszcza ci, którzy bezpodstawnie twierdzą, że tworzenie w wolnej Polsce istnieje dopiero 25 lat, a Świat z nich się śmieje.

dr Feliks Walichnowski

Komentarze nie są dozwolone.