Wizyta konsula

Wizyta konsula

 

Biuro absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego odwiedził Rafał Wolski konsul PR w Kijowie od 1 września 2015, a następnie zastępca ambasadora w tym mieście. Tematów do dyskusji było wiele, gdyż uczestniczący w spotkaniu prof. dr hab. Janusz Guziur odbył liczne staże naukowe w dużych gospodarstwach rybackich Ukrainy w latach 1977-90.

-Byłem -powiedział profesor-praktycznie we wszystkich jednostkach tamtejszego Instytutu Rybackiego Także w największym kombinacie koło Sławińska nad Donem gospodarującym na 10 tys. ha stawów. Na środkowej Ukrainie widziałem liczne nizinne zbiorniki retencyjno-nawodnieniowe, po kilkaset ha każdy (do ok. 1200 ha), na których były pomosty z zatopionymi sadzami do podchowu narybku cennych ryb – z jesiotrami włącznie. Narybek wpuszczany był do stawów i jezior. Przy okazji przypomnę, że w Polsce ostatniego jesiotra o długości 2,4 m złowiono w 1965 r. w Wiśle pod Toruniem. Szkielet tej ryby znajduje się w Zakładzie Anatomii Ryb Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Dyplomata dr Rafał Wolski był także zainteresowany współprac a Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Olsztynie z Polakami na Zaolziu i dawnych Kresach.

- Właśnie z inicjatywy dr. Rafała Wolskiego, członka Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i wsparciu byłego marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Jacka Protasa- powiedział prof. dr hab. Andrzej Faruga, prezes Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej swego czasu wydaliśmy jubileuszową książkę „Cieszyniacy na Warmii i Mazurach”, a marszałek przekazał Polskiej Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej Medal Pamiątkowy

Olsztyńska delegacja w składzie prof. dr hab. Andrzej Faruga, prof. dr hab. Janusz Guziur , honorowy prezes WMKMZC i dr Rafał Wolski, reprezentujący wówczas marszałka Jacka Protasa złożyli robocze wizyty w zarządach licznych związków Polaków w Republice Czeskiej i w Konsulacie RP w Ostrawie oraz spotkali sie  z tamtejszymi Polakami.

Dr Rafał Wolski podkreślił, że doświadczenia ze współpracy z Zaolziakami wykorzystuje w swojej działalności na Ukrainie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu: Prof. dr hab. Andrzej Faruga, prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM wręcza dr. Rafałowi Wolskiemu ostatnio wydaną książkę ” Olsztyn Akademicki- Nauka, Praktyka, Absolwenci”. Drugi z lewej strony prof. dr hab. Janusz Guziur, z prawej dr Bolesław Pilarek, prezes Zarządu Fundacji im. M. Oczapowskiego.

Komentarze nie są dozwolone.