OLSZTYN UNIWERSYTECKI Nauka, Praktyka, Absolwenci – Pod redakcją Andrzeja Farugi i Bolesława Pilarka

Ukazała się kolejna książka z tego cyklu. Tym razem z okazji:

- 70-lecia Państwa Polskiego na Warmii i Mazurach

- 65-lecia nauki i szkolnictwa wyższego na Warmii i Mazurach

- 25-lecia absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego

Wydawcami są Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i absolwencka Fundacja im. M. Oczapowskiego

Spis treści

1.Rozdział I

I.1.Od redaktorów. – -Przed Olsztynem były Poznań, Bydgoszcz i Cieszyn

I.2 Państwowa Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego – Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie (1922 – 1950. Andrzej Faruga

2.Rozdział II –Nauka, dydaktyka, kultura, sztuka

II.1  Badania naukowe w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim – prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski, prorektor ds. nauki

II.2. Z kortowskiej zootechniki w szeroki świat. – Zenon Zduńczyk

II.2.1.  Pierwsze lata i rola przypadku w życiu

II.2.2. Młodzi, którym nie było wszystko jedno

II.2.3. Pierwsze lata w Polskiej Akademii Nauk

II.2.4. PAN w Olsztynie: – droga do sukcesu

II.2.5. Z olsztyńskim PAN w XXI wiek

II.2.6. Pierwsze powroty do zootechniki

II.2.7. Drobiarstwo polska specjalność eksportowa

II.2.8. Publikuj albo giń

II.2.9. Czas na refleksje o stanie nauki

II.2.10. Rodzina, ach rodzina

II.3. Nowe zespoły robocze dwóch maszyn rolniczych. – dr hab. inż. Zdzisław Kaliniewicz, dr inż. Piotr Markowski

II.3.1. Wstęp

II.3.2. Zestawy cylindrów tryjera do gryki

II.3.3. Uniwersalny zespół wysiewający

II.3.4. Post sciptum

II.4. Działalność naukowa Katedry Hodowli Owiec i Kóz UWM w Olsztynie w ostatnim 15-leciu. – Stanisław Milewski

II.5. Mikotoksyny w kukurydzy barierą jakości mleka i mięsa. – Witold Rzepiński

II.6.  Profesor Roman Przybyszewski człowiekiem sukcesu. – Kazimiera Atamańczuk

II.7. Profesor Jan Wróblewski – organizator i historyk bibliotekarstwa na Warmii i Mazurach. – Janusz Jasiński

II.8. Drobiarskie zbliżenia – rozmowa z prof. zw. dr. hab. dr h.c. Andrzejem Farugą

II.9.Kortowskie patenty. – Izabella Raniszewska

II.10. Rekordowy urodzaj stypendystów ministra. – Lech Kryszałowicz

II.11.Od zapomnienia po uznanie. – Janusz Guziur

II.12. Węgierscy studenci w Kortowie. – Janusz Guziur

II.13.  Moje wystawy. – Jacek Faruga

II.14. Z poezją w krajobrazie uniwersyteckiego blasku. – Leszek Jan Rogalski

II.15.Niestrudzona badaczka rybacka. – Janusz Guziur

II.16. Pasje profesora Tadeusza Rawy.

3. Rozdział III- Nauka pod rękę z praktyką

III.1. Alma Mater Cortowiensis…na Kurpiowszczyźnie. – Jan Prusik

III.2. Kortowskie sery i twarogi. – Bolesław Pilarek

III.3. Innowacyjny system nawadniania i nawożenia. – Bolesław Pilarek

III.4. Współpraca szkół rolniczych Warmii i Mazur z kortowską uczelnią. – Apolinary Zapisek

III.5. Mistrzowie rybactwa. -.Bolesław Pilarek

III.6. Tańczący z rybami- Bolesław Pilarek

III.6.1. Nauka, doradztwo, praktyka

III.6.2. Miętusy z betonowych basenów

III.6.3.Miedziane dachy, sztukaterie i rybne akweny

III.6.4. Ryby na wigilijnych stołach

III.6.5. Ciemne chmury nad stawami

III.7. Wzbogacanie praktyki. – Zygfryd Gładkowski

III.8. Dokonałem dobrych wyborów. – Bronisław Wawrzyniak-

III.9.Byłem dyrektorem RZD w Łężanach. – Mirosław Łaguna

III.10. Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Bałdach. – Wacław Kapusta

III.10.1. Trakt Biskupi. – Edward Cyfus

4.Rozdział IV-Działalność stowarzyszeń, organizacji i instytucji kulturalnych oraz sportowych

IV.1. 25-lecie Fundacji im. M. Oczapowskiego- Bolesław Pilarek

IV.1.1. Wstęp

IV.1.2.Ustanowienie Fundacji im. M. Oczapowskiego

IV.1.3. Działalność wydawnicza

IV.1.4. Sprzątanie, dozór, portierowanie

IV.1.5. Targi Agro Wama Food

IV.1.6. Targi Ogrodnicze Uniflora

IV.1.7. Kolejne ograniczenia działalności Fundacji

IV.1.8. Kolejne Rady Fundacji

IV.1.9. Fundacja im. M. Oczapowskiego po przegranym przetargu

IV.1.10. Czym się zajmujemy od stycznia 2011r

IV.2. Zespół Pieśni i Tańca „ Kortowo”- Pierwsze lata, pierwsze sukcesy- Zenon Zduńczyk

IV.2.1.Pierwsze próby, pierwsze stroje

IV.2.2.Pierwszy choreograf

IV.2.3. Pierwsi akompaniatorzy

IV.2.4.Pierwszy skład

IV.2.5.Pierwszy zarząd, pierwsze wsparcie

IV.2.6. Pierwsze występy

IV.2.7. Pierwsze sukcesy

IV.2.8.  Pierwsze wyjazdy

IV.2.9. Pierwszy kryzys

IV.2.10. Pierwsze jubileusze

IV.2.11. Posłowie

IV.3.  Statuetki Złoty Kłos dla absolwentów kortowskiej uczelni. – Wojciech Wacewicz

IV.4. Fenomen Radia Kortowo. – Jerzy Pantak

IV.4.1. Od nowa, ale inaczej

IV.4.2. Prehistoria

IV.4.3. Supeł, królestwo rybaków

IV.4.4. „ Moje „ porządki

IV.4.5. Radiowa rodzina

IV.4.6. O krytyce i technice

IV.4.7.Sukces jubileuszowy i osobisty

IV.4.8. Tęsknota za radiem i nie tylko

IV.4.9. Znów w Kortowie

IV.4.10. Z dala od Kortowa

IV.4.11. Lata 70., lata sukcesów

IV.4.12. Dziewiąty wydział ART.

IV.4.13. U Ludwika

IV.5. Czasopismo „ 5 plus X” wizytówką Stowarzyszenia Absolwentów UWM. – Bolesław Pilarek

IV.6. Absolwenckie hobby. Absolwenci wiersze piszą. – Tadeusz Rawa

VI.6.1. Chwila wspomnień. – Tadeusz Banaszkiewicz

IV.6.2. Tablica. – Bogumiła Bardzicka

IV.6.3.Ojczyzna. – Janusz Bernatowicz

IV.6.4.Rozmowa z sercem. – Danuta Bobrzecka

IV.6.5.Nasze źródło.- Tadeusz Bukowiński

IV.6.6.Informator. – Tomasz Czarkowski

IV.6.7.Wyrok. – Danuta Domanowska-Bogucka

IV.6.8.Moje Kortowo. – Krzysztof Winicjusz Jezierski

IV.6.9.Braniewo. – Witold Matysek

IV.6.10. Szukanie radości. – Kazimiera Nowak

IV.6.11.Potęga czasu. – Wiesław Piechota

IV.6.12.Idź do przodu. – Bolesław Pilarek

IV.6.13. Banalne rady dziadka. – Paweł Podłęski

IV.6.14. Jestem z tobą. – Stefan Połom

IV.6.15.O dobrej robocie. – Tadeusz Rawa

IV.6.16. Masz szczęście. – Leszek Rogalski

IV.6.17. Akrostych. – Antoni Sołoma

IV.6.18.Czas refleksji. – Stefan Szczerbowski

IV.6.19.Symbolu Polski. – Aleksander Trembicki

IV.6.20. ET OMNIA VANITAS. – Witold Tulibacki

IV.6.21. W kortowskim parku. – Wojciech Troszyński

IV.6.22. Wierzba. – Feliks Walichnowski

IV.6.23. Modlitwa kota. – Jerzy Waluga

IV.6.24. Cieszyńscy macierzowcy. – Teresa Waszut

IV.7. Jak powstało akademickie Osiedle Brzeziny. – Stanisław Krześlak

IV.8. Sport spełniał w moim życiu wyjątkowa rolę. – Marian Kozłowski

5.Rozdział V-Rozmowy z absolwentami

V.1.1. Z absolwentami rozmawia Bolesław Pilarek:

V.1.1.Z prof. dr. hab. Janem Adamiakiem

Nie ma alternatywy dla płodozmianu

V.1.2.Z prof. dr. hab. Jerzym Borowskim

Prawda i mity o mleku

V.1.3.Z prof. dr hab. Grażyną Cichosz

Antynowotworowe właściwości mleka

V.1.4.  Z  prof. dr hab. Maciejem Gajęckim

Szkodliwe mikotoksyny

V.1.5. Z prof. dr. hab. Janem Grabowskim

Jak to z przysłowiami bywa

V.1.6. Z prof. dr. hab.  Stefanem Grzegorczykiem

Rośliny zielarskie wzbogacają paszę i leczą

V.1.7. Z prof. dr. hab. Stanisławem Kamińskim

Sekwencjonowanie genomu bydła domowego

V.1.8. Z prof. dr. hab. Józefem Kocen

Chrońmy nasze środowisko

V.1. 9. Z mgr. inż. Andrzejem Krzemińskim

Lider wszechstronności

V.1.10. Z  prof. dr .hab. Aleksandrą Platt – Samoraj

Groźna Jersinioza

V.1.11. Z  prof. dr. hab. Witoldem Podkówką

Kiszonka z kukurydzy substratem dla biogazowni rolniczych

V.1.12. Z prof. dr. hab. Cezarym Purwinem

Przygotowanie kiszonek dla krów

V.1. 13. Z prof.  dr. hab. Leszkiem Rogalskim

Chrońmy powietrze

V.1.14. Z dr.inż. Witoldem Rzepińskim

Klastry w agrobiznesie

V.1. 15.Z prof. dr. hab. Wojciechem Szwedą

Wirus Schmallenberg

V.2.1. Z Jackiem Panasem rozmawia – Stanisław Brzozowski

Jak Jacek Panas został dziennikarzem

V.3. Z Mateuszem Zjawińskim rozmawia – Sylwia Zadworna

Pijawki doskonałym uzupełnieniem terapii farmakologicznej

6. Rozdział VI- Z kortowskim rodowodem-teksty o absolwentach

VI.1.   Pierwszy rektor WSR w Olsztynie. – Bolesław Pilarek

VI.2. Byłem studentem pierwszego rektora WSR w Olsztynie. – Apolinary Zapisek

VI.3. Absolwent pierwszym doktorem i rektorem macierzystej uczelni. – Bolesław Pilarek

VI.4. Jego celem był stały rozwój szkół rolniczych. – Apolinary Zapisek

VI.5.  Saturnin Brzeziński, jakiego znaliśmy. – Tadeusz Gawlik

VI.6.  Wyjątkowy wśród rolniczej braci. – Tadeusz Gawlik

VI.7. W setną rocznicę urodzin Janusza Dzierżawskiego. – Jan Sadowski

VI.8. Primus inter pares ze Smolajn. – Apolinary Zapisek

VI.9. Zdradził fortepian i jest z tego dumny. – Wioleta Woźniak

VI.10. Pasje Jana Przychodzenia. – Paweł Borecki

VI.11. Gospodarczą drogą do lepszego życia. – Marek Zaczek

VI.12. Szkółkarze, sadownicy i architekci krajobrazu z Sętala. – Paweł Bolesławski

7. Rozdział VII. Wspomnienia absolwentów

VII.1.  Moje kochane Kortowo. – Wiesław Michałowski

VII.2.  Studia i pierwsza praca. – Władysław Majętny

VII.3. W Kortowie odebrałem najlepsze szlify. – Zbigniew Skinder

VII.4.  Coraz częściej oglądamy się za siebie. – Bolesław Pilarek

II.4.1. Tak się zaczęło

VII.4.2. Srebro na dyplomach

VII.4.3. Skrzyknijcie nasz rocznik

VII.4.4. Słodkie brzmienia życzeń

VII.4.5. W Kortowie po 34 latach

VII.4.6. Koralowy jubileusz

VII.4.7. Sentymentalne czterdziestolecie

VII.4.8. Zbratały nas studia

VII.4.9. Rubinowy jubileusz

VII.5. Gdybym miał jeszcze się urodzić…-Franciszek, Lech Tomala

VII.5.1. W Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie

VII.5.2. W Studium Wojskowym

VII.5.3. Studenckie praktyki

VII.5.4. Praca magisterska

VII.5.5. Nie samą nauka student żył

VII.5.6.  Pierwsza praca zawodowa

VII.5.7. W spółdzielni i prywatnej firmie

VII.5.8. Na emeryturze

VII.5.9. Gdybym miał jeszcze się urodzić

VII.6.Zatrzymane w kadrze-Jadwiga Wójcik

VII.7. Wspomnienia o Teresie Kaweckiej z domu Jaśkiewicz Zdzisław Romuald Kawecki

VII.7.1.Wczesne dzieciństwo

VII.7.2.Szkoła podstawowa i praca w gospodarstwie

VII.7.3…Start do nauki w szkole średniej

VII.7.4.Klasa

VII.7.5.Wybór studiów

VII.7.6.Studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie

VII.7.7.Dyplom

VII.7.8.Praca w Katedrze Gleboznawstwa

VII.7.9.Ślub i wesele

VII.7.10.Wspólne życie i praca

VII.7.11.Mieszkanie przy ul. Puszkina

VII.7.12.Dom na Promienistej

VII.7.13.Praca w Inspekcji zbożowej

VII.7.14.Powrót na uczelnię

VII.7.15.Turystyka i wypoczynek

VII.7.16.Studia Helenki- siostry Tereski

VII.7.17.Przyjazd rodziców Tereski do Szczęsnego

VII.7.18.Ślub Helenki

VII.7.19.Ponowna praca w PIS i PAR

VII.7.20.Dokończenie pracy doktorskiej

VII.7.21.Moja mama

VII.7.22.Wyjazd pielgrzymkowy

VII.7.23. Dekoracje kwiatowe kaplicy i wyjazdy na Litwę

VII.7.24.Opieka Tereski nad mamą

VII.7.25.Wyjazdy na śluby i wesela do Francji

VII.7.26. Zakończenie

VII.7.27.Wspomnienia przyjaciół

VII.8. Miłośnik i hodowca zwierząt. – Barbara Wożniak, Anna Gucwińska i Jan Sadowski

VII.9. Trudniej mnie złamać, bo mam twardy kręgosłup. – Władysław Płoski

VII.10. Juliusz Poniatowski założycielem i patronem średnich szkół rolniczych. – Jan Sadowski

VII.11. Wierni zootechnice. – Stanisław Bujalski

VII.12.  Wspaniali nauczyciele nauczyli mnie myśleć. – Todor Sosnowski

VII.12.1. Jak zostałem żeglarzem i sternikiem

VII.12.2. Rejs do Chorwacji

VII.12.3. Żegnajcie kochani profesorowie…

VII.12.4. Pozakortowskie czasy

VII.13. Oficerowie rolnictwa i Ludowego Wojska Polskiego. – Witold Jasiński

8. Rozdział VIII- Opieka zdrowotna

VIII. 1.- Półsanatorium Akademickie w Kortowie.  – Zenobiusz Michał Bednarski, Ewa Bednarska

9. Rozdział IX

9.1. Wykaz ostatnich wydawnictw Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie i absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego

9.2. Klejnot 70-lecia polskiej Warmii. – dr Feliks Walichnowski

9.3. Wspomnienia coraz bogatsze. – Lech Kryszałowicz

9.4.List arcybiskupa Wojciecha Ziemby

9.5 List arcybiskupa Edmunda Piszcza

9.6. Wielce Szanowni Czytelnicy

9.7..Izba Tradycji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

10 Okładka

.1. Notki o współredaktorach

.2. Malarstwo Jacka Farugi

 

 

Zainteresowani proszeni są o kontakt z absolwencką Fundacją im. M. Oczapowskiego. tel. 89 523 49 69

 

Komentarze nie są dozwolone.