W szacunku  tym, co byli,

I w  darze tym, co będą…

L. Miękina

 

Szanowny Pan

prof. zw. dr hab. dr h. c. Andrzej Faruga

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Absolwentów

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 

Dzisiejsza uroczystość, upamiętniająca przeniesienie Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego z Cieszyna do Olsztyna, to hołd składany ludziom, dla których polskość, polską nauką i oświata na Śląsku, a potem na Ziemi Warmińsko-Mazurskiej byty ich marzeniem i życiowym credo. To uznanie dla pielęgnowanego przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej przywiązania do wielowiekowej tradycji, polskiej kultury i języka, to wreszcie przejaw głębokiego szacunku dla zacnych profesorów, pokoleń nauczycieli oraz działaczy za ich umiłowanie i krzewienie kultu wiedzy i wykształcenia.

Sprzyjająca refleksjom uroczystość jest jednak wyzwaniem i zobowiązaniem, by nie tylko pamiętać.

Dumą napawa nas znaczący udział cieszyniaków w rozwoju szkolnictwa wyższego na Ziemi Warmińsko-Mazurskiej, które po wielu przekształceniach dziś urzeczywistnia się budowaniu oblicza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Godzi się więc złożyć najlepsze gratulacje, o których przyjęcie prosimy i życzyć, by nadal z pasją urzeczywistniać Państwo idee wielkich prekursorów, by z odwagą udawało się wypełnianie pasterowskiego przesłania:„Spoglądać w górę, sięgać myślą poza granice widzialnego świata… i wznosić się wyżej… zawsze wyżej…”

Z macierzowym pozdrowieniem

Prezes Zarządu Głównego MZC

Marta Kawulok

 

 

W Cieszynie, w czerwcu 2015 roku

Komentarze nie są dozwolone.