Z głębokim żalem i smutkiem odebraliśmy wiadomość

o śmierci naszej Koleżanki

śp. Marii Znanieckiej

dziennikarki Plonu , Młodego Rolnika, Farmera

Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy głębokiego współczucia

Zespół redakcyjny ” 5 plus X”

 

Komentarze nie są dozwolone.