Informacja – dot. Stowarzyszenia – przedstawiono na posiedzeniu Senatu UWM przez prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzeja Farugę

Dziękuję za zaproszenie

-Stowarzyszenie Absolwentów UWM zrzesza absolwentów, także poprzednich uczelni

- jest organizacją społeczną – zarejestrowana w KRS, podobnie jak jej podmiot gospodarczy- Fundacja im. M Oczapowskiego

- Terenem działalności jest RP, a siedzibą miasto Olsztyn

- Wybrany zarząd składa się z 21 osób, w tym 6 osobowe prezydium

- zarówno Zarząd Stowarzyszenia, jak i powołana przez niego Rada i Zarząd Fundacji – swe funkcję spełniają społecznie

- Głównym celem Stowarzyszenia jest podtrzymywanie więzi absolwentów z macierzystą uczelnią, dla prowadzenia współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy warsztatem pracy naukowej i dydaktycznej uczelni a absolwentami.

Służy temu:

· Właściwe umocowanie Stowarzyszenia i absolwentów w środowisku uczelni, miasta i ościennych terenów.

· Wysyłanie naszych wydawnictw –  do kilkudziesięciu podmiotów i osób – ze sfery kultury i administracji

· Powołanie 11 Klubów regionalnych i branżowych – od Pomorza do Śląska Cieszyńskiego

· ( Kluby realizują, także, główne cele Stowarzyszenia )

· Organizacja w ciągu roku 18-24 spotkań, w których udział biorą także członkowie prezydium zarządu Stowarzyszenia.

· Spotkanie w niektórych klubach  z uczniami klas Maturalnych. Promocja UWM. Podziękowanie dla prof. Stanisława Achremczyka za interesujące wykłady. Nigdy nie odmawiał !

· Transmisja na bieżąco – aktualności UWM i Stowarzyszenia – do absolwentów poprzez :

  • stronę internetową prowadzoną przez fundację
  • czasopismo „5 plus X” . Jedyne tego typu w Polsce ( 25 lat )

także

  • 11-cie wydań książkowych
  • materiały promocyjne UWM wysyłane pocztą – do Zarządów Klubów

- Biorąc pod uwagę Uchwałę Nr 43 Senatu UWM z dnia 28 lutego 2003 roku, w sprawie uznania Olsztyna za miasto uniwersyteckie, opracowaliśmy i wydaliśmy 4 – kolejne książki, pod głównym tytułem „ Olsztyn uniwersytecki” ( liczący po kilkaset stron ), dzięki wsparciu finansowym Fundacji.

Cel: przekazanie dla potomnych wydarzeń historycznych uczelni, wydziałów, osiągnięć naukowych, sportowych i tych wdrożonych do praktyki, wspomnień i refleksji absolwentów, pionierów szkolnictwa wyższego na Warmii i Mazurach, Stowarzyszeń działających w uczelni i innych wydarzeń ważnych dla środowiska akademickiego.

W 2014 roku założyliśmy też do Rady Miasta propozycję, by nową ulicę łączącą Osiedle Generałów z ulicą Warszawską  ( do Kortowa ) -  nazwać Aleją Uniwersytecką ! a na rogatkach miasta, wyraźnie zaznaczyć że wjeżdża się do miasta Uniwersyteckiego.

 

Naszym zdaniem, niestety brak widocznych oznak ze strony gospodarzy miasta, że Olsztyn uznany jest jako miasto uniwersyteckie !

- Dla podkreślenia więzi uczelni z absolwentami, ustanowiono Dzień Absolwenta ( druga sobota września )

* uroczyste spotkanie z władzami UWM

* wyróżnienia absolwentów

* program artystyczny

* bal absolwenta org. przez Fundację – pod patronatem J.M. Rektora

- Zorganizowano 10 wystaw malarskich i 6 fotograficznych – autorstwa absolwentów

* współorganizowano i wspierano finansowo wernisaże ( i publikacje ) artystów rezerwy twórczej pracowników UWM ( na Dzień Edukacji ).

- Zainicjowano i zrealizowano ( za zgodą senatu ) oraz pokryto koszty zagospodarowania jednej z uliczek Kortowa, jako „ Promenadę Absolwenta”, koszty w dużej części pokryte zostały przez Fundację.

- z okazji 15-lecia UWM zasadzono 15-letni dąb, z okolicznościową tablicą! ( sfinansowaną przez Fundacje ).

- Dla wyróżniających się absolwentów ustanowiono :

- „ Złota Odznakę Zasłużony dla Stowarzyszenia”

-  Statuetkę „ Primus Inter Pares”

- „ Dębowy Laur Absolwenta”

- Na zaproszenie dziekanów uczestniczymy w uroczystościach wręczania dyplomów, gdzie m.in. wytypowanym absolwentom wręczamy nagrody książkowe i stosowne glejty.

- Uczestniczymy też w Jubileuszowych zjazdach absolwentów – starszych roczników

( książki, glejty , Laury )

- Dzięki życzliwości obecnego Rektora, spora grupa członków stowarzyszenia uczestniczy w Uroczystościach UWM, a niektórzy otrzymują odznaczenia uczelniane ( na Dzień Absolwenta )

Dziękujemy !

- W wielu przedsięwzięciach współpracujemy z Akademickim Centrum Kultury, Ośrodkiem Badań Naukowych im. Kętrzyńskiego, W-M Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Towarzystwem Polsko- Węgierskim, M.Z.C., itp.

· Oficjalnie uczestniczymy w obchodach świąt państwowych

- W następnych latach, realizować będziemy społecznie podobne przedsięwzięcia, dzięki wsparciu finansowym niezbędnych wydatków – kosztów bezpośrednich – przez fundację.

- Uchwałą walnego zebrania Członków Stowarzyszenia, Członkowie Zarządu Fundacji zostali zobowiązani do oszczędnego gospodarowania zaoszczędzonym funduszem z lat poprzednich, bez podejmowania ryzyka finansowego na inne przedsięwzięcia – niż te realizowane na rzecz absolwentów !

- Wiele naszych przedsięwzięć nie mogłoby być zrealizowane w Kortowie, bez życzliwości Rektora i kierownictwa administracyjnego uczelni, a także Państwa Dziekanów !

 

Wszystkim dziękujemy!

prof. Andrzej Faruga

prezes zarządu

30.06.15 r.

Komentarze nie są dozwolone.