Drugi kwartał w Stowarzyszeniu Absolwentów

Członkowie prezydium zarządu, jak zwykle, zajmowali się załatwianiem bieżących spraw organizacyjnych, a także uczestniczyli w uroczystościach państwowych i uczelnianych.

W aktywności klubów regionalnych, wyróżnić należy klub „Kresowiacy”, któremu przewodzi dr Eryka Białłowicz. Klub odbył trzy ciekawie tematycznie spotkania. Po jednym spotkaniu zorganizowali członkowie klubów „Pomorze” i „Ziemi Cieszyńskiej”. Trzykrotnie zebrali się klubowicze „Olsztyńscy Cieszynianie”, wspólnie z Macierzą Ziemi Cieszyńskiej, ostatnio w plenerze, na tradycyjnym powitaniu wiosny. Poszerzone zebranie klubu „ Ziemia Cieszyńska”, z udziałem członków prezydium i zarządu klubu „Olsztyńscy Cieszynianie”, odbyło się w siedzibie byłej Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie. Na seminarium z okazji 65.rocznicy przeniesienia szkoły do Olsztyna (1950), miała też tam miejsce promocja UWM i uroczyste złożenie kwiatów pod tablica upamiętniającą ten fakt. Spotkaniu towarzyszyła kapela GOK z Goleszowa. W drugim dniu członkowie delegacji z Olsztyna uczestniczyli w uroczystościach. Prof. dr  hab. Andrzej Faruga, prezes Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przekazał prezes Zarządu Głównego MZC obraz namalowany prze Mari e Bentkowską i zestaw książek wydanych przez Stowarzyszenie Absolwentów UWM. Natomiast honorowy prezes kola prof. dr hab. Janus Guziur omówił działalność koła na tle rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jubileuszu 130-lecia istnienia Macierzy Ziemi Cieszyńskiej – Towarzystwa Miłośników Regionu. Jubileusz był okazją do złożenia podziękowań , przekazania wyrazów szczerej wdzięczności pracownikom wspierających urzędów, instytucji, darczyńcom, zarządom kół, wszystkim macierzowcom oraz sympatykom i miłośnikom regionu. Prezes Marta Kawulok wszystkim życzyła wiele satysfakcji i zadowolenia w dalszej pracy na rzecz małej ojczyzny – Ślaska Cieszyńskiego. Liczne grono działaczy uhonorowano odznaczeniami, medalami, odznakami honorowymi i wyróżnieniami. Wśród wyróżnionych macierzowymi odznaczeniami byli członkowie Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Mgr inż. Marii Bentkowskiej nadano godność Członka Honorowego Macierzy dr. inż. Bolesława Pilarka uhonorowano  Medalem Pawła Stalmacha. Natomiast Akty Uznania otrzymali: mgr Maria Szczepkowska, prof. Antoni Jarczyk, Władysław Brudny. Akty Uznania przekazano także: Chórowi Uniwersyteckiemu im. Profesora Wiktora Wawrzyczka, Zespołowi Pieśni i Tańca „KORTOWO” oraz redakcji „5+X”, czasopisma Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Kolejną książkę pt. „Olsztyn uniwersytecki. Nauka , Praktyka, Absolwenci” złożono do druku, z terminem jej udostępnienia czytelnikom w „Dniu Absolwenta”.

W galerii „Stara Kotłownia” w Kortowie, swe prace malarskie  – „Pejzaż industrialny” prezentowała dr Joanna Bentkowska-Hlebowicz.

Z okazji 65-lecia uczelni kortowskiej, na wniosek prezydium zarządu stowarzyszenia, J.M. Rektor prof. dr hab. – Ryszard Górecki wyróżnił naszych członków odznakami „Zasłużony dla UWM” i „Dyplomem uznania JM Rektora”, które to kolegom wręczone zostaną w Dniu Absolwenta (12 września br). Wyróżnieni absolwenci, to: Remigiusz Dobkowski, Ireneusz Majewski, Piotr Zgórzyński, Jerzy Matuszewski, Kazimierz Skupień i Tadeusz Kłos. Gratulujemy!

Serdeczne życzenia zdrowia i dalszej aktywności na co dzień, życzymy naszym seniorom – jubilatom i współzałożycielom klubu regionalnego stowarzyszenia „Ziemia Cieszyńska” – kolegom Stanisławowi Brodzie, super Seniorowi (95 lat) i Tadeuszowi Rydzewskiemu (90 lat).

Z żalem przyjmujemy rezygnacje kol. Ryszarda Górnego (z przyczyn osobistych) z pracy w Zarządzie Stowarzyszenia Absolwentów. Dziękujemy bardzo Koledze za wieloletnią aktywną działalność świadczoną na rzecz absolwentów i stowarzyszenia! Życzymy zdrowia i liczymy na utrzymanie dalszych kontaktów z nami!

Komentarze nie są dozwolone.