Stowarzyszenie w pierwszym kwartale 2015 r

 

Początek roku w Stowarzyszeniu zainaugurowali, członkowie Klubu Regionalnego „Ziemia Łomżyńska” na spotkaniu z kierownictwem Zarządu Stowarzyszenia, w gościnnym Motelu Zacisze w Piątnicy. Dziękujemy właścicielom! Ciekawy wykład, jak zawsze, wygłosił – Członek Honorowy stowarzyszenia– prof. dr hab. Stanisław Achremczyk. Też serdecznie dziękujemy! Zebranie członków klubu, miało szczególny charakter, bowiem byliśmy mile zaskoczeni dużą frekwencją absolwentów, nie będących członkami Stowarzyszenia. To szczególna zasługa, naszym zdaniem, kol. Ireneusza Majewskiego, który na tym zebraniu wybrany został na nowego prezesa klubu. W skład nowego zarządu wybrani zostali także, jako z-cy prezesa: kol. kol. Bolesław Krzywda i Bogdan Godlewski, a na sekretarza powołano p. Martę Ogonowską-Godlewską. Gratulujemy i życzymy zadowolenia z działalności na rzecz absolwentów: To miły obowiązek, bo na tym zebraniu akces do stowarzyszenia zgłosiło (złożyli deklaracje) 30-tu nowych absolwentów. Liczymy na to, że w tym wzmocnionym liczebnie i jakościowo klubie, efekty pracy będą szczególnie widoczne.

Do sympatycznego spotkania, zaliczamy również uroczystość wręczania dyplomów absolwentom Wydziału Matematyki i Informatyki. Pogratulować pragniemy kierownictwu wydziału i studentom, że po raz kolejny, z tego wydziału , studenci uniwersytetu wybrali Belfra roku, którym został dr Stanisław Drozda. (zdjęcie obok)

Jak powiedział prorektor dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM – „Być belfrem, to znaczy mieć honor! A bycie belfrem  uniwersytetu to sztuka połączenia umiejętności wykładania, przekazywania wiedzy z nauką, bo właśnie przekazywania wiedzy z nauką, bo właśnie przekazywanie wiedzy  powinna być następstwem własnych osiągnięć naukowych” (cyt. Wiadomości Uniwersyteckie, z 186, 2015)

 

 

 

Wydział ukończyły, w tym roku , 223 osoby, w tym : informatykę pierwszego stopnia – 111 osób, a drugiego stopnia – 40 osób. Kierunek matematyka ukończyło 27 osób – pierwszego stopnia i 45 osób -  drugiego stopnia ( magisterskie). Absolwenci tego wydziału, w zasadzie, nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Na zdjęciu dziekan –prof. dr hab. Jan Jakóbowski.

Wyróżnionym absolwentom, wręczono szereg nagród. Nagrody dziekana otrzymali : Aleksandra Kęsik, Olga Mróz, Anna Maciejewska, Adam Augustowiak, Krzysztof Pruszyński, Norbert Szydłowski, Mateusz Drożdż, Grzegorz Sobieraj, Michał Krysiński, Mateusz Szymborski, Kamil Demurat i Tomasz Kilijański.

Za  organizacje „Kortowiady” – 2014”, nagrodzono – 5 absolwentów, a za wyniki sportowe – 7 absolwentów.

Zarząd Stowarzyszenia absolwentów UWM nagrodził książkami i glejtem – 4 osoby: inż. Przemysławę Szczepaniak, lic. Annę Gerejczyk, mgr. inż. Artura Arciszewskiego i mgr Annę Maciejewską.

Z kolei w czasie uroczystości wręczanie dyplomów absolwentów Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, którego korzenie sięgają do Poznania – Bydgoszczy – Cieszyna i Łodzi, nagrody Stowarzyszenia wręczono 9-ciu osobom : Joannie Kruszka – rolnictwo IIº, Przemysławowi Zimnickiemu – rolnictwo Iº, Martynie Maziec – ochrona środowiska IIº, Katarzynie Marel – ochrona środowiska Iº, Dominice Kwiatkowskiej – architektura krajobrazu IIº, Joannie Bazydło – architektura krajobrazu Iº, Klaudii Gliwko – ogrodnictwo Iº, Edycie Dymerskiej – ochrona środowiska Iº NST, Annie Wernickiej – rolnictwo Iº NST i Natalii Wilczewskiej – rolnictwo IIº NST.

Koledzy z zarządu stowarzyszenia dr Janusz Lorenz, dr Leon Szeląg i prof. Jan Tywończuk, brali udział w uroczystościach organizowanych przez organizacje społeczno – administracyjne, na terenie miasta, w tym : 19 lutego, złożono kwiaty, przed tablicą przy ul. Zientary – Malewskiej 2, gdzie w 1945 roku kolejarz pan Michał Kresowicz zawiesił pierwszą polską flagę. Był on jednym z grupy 42. kolejarzy, którzy uruchamiali zniszczony dworzec kolejowy w Olsztynie, a także, z udziałem kol. mgr. Władysława Płoskiego, uczestniczono w apelu i złożeniu kwiatów pod pomnikiem Armii Krajowej.

 

 

Braliśmy też udział, z liczną grupa absolwentów – organizatorów życia społeczno-gospodarczego, na promocji książki pt.: „Czas przemian. Transformacja gospodarcza na Warmii i Mazurach w latach 1989-2014”, autorstwa Marka Książka. Uczestniczyli także, byli wojewodowie tego okresu : Sergiusz Rabczewski, Janusz Lorenz (obecnie członek zarządu stowarzyszenia) i Roman Przedwojski.

Bardzo aktywnie pracuje Klub regionalny „Kresowiacy”, którego członkowie w tym roku spotkali się już trzykrotnie. Prezes – dr Eryka Białłowicz. Głównymi tematami tych spotkań były : geopolityka wschodnia ( ref. prof. Selim Chazbijewicz), charakterystykę mieszkańców ziemi trockiej (zwłaszcza Tatarów i Karaimów), gotycki kościół farny z 1409 roku. Miejscowe potrawy,  przedstawiła (także i swoje wiersze ) prof. Danuta Bobrzecka. Na spotkaniu „Kaziuków”,  p. dr Maria Karybut-Marciniak wygłosiła prelekcje pt.” Patron Litwy – Św. Kazimierz”.

Witamy w gronie zwyczajnych członków Stowarzyszenia Absolwentów UWM, pierwszego duchownego, śpiewaka ks. dr. Zbigniewa Stępniaka ,któremu życzymy powodzenia w realizacji zamierzeń artystycznych, kierowanych do absolwentów i społeczności Olsztyna!

W marcu odbyło się też statutowe posiedzenie Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego, na którym to omawiano sprawy finansowe i merytoryczną działalność roku 2014.

 

Prof. Andrzej Faruga

prezes Zarządu Stowarzyszenia

Absolwentów UWM

Komentarze nie są dozwolone.