UPAMIĘTNIANIE KATASTROFY KATYŃSKIEJ

 

W Olsztynie główne uroczystości odbyły się przy Pomniku Ofiar Katyńskich i Katastrofy Smoleńskiej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Poprzecznej. Licznie uczestniczyli w nich przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich Olsztyna na czele z wojewodą Marianem Podziewskim, marszałkiem Markiem Brzezinem i prezydentem Piotrem Grzymowiczem oraz. przedstawiciele uczelni, służb mundurowych i wielu innych. Duchowieństwo reprezentował arcybiskup seniod dr Edmund Piszcz Kompania reprezentacyjna olsztyńskiego garnizonu oddała salwę honorową.Stowarzyszenie Absolwentów reprezentował; dr inż. Janusz Lorenz, który przed pomnikiem złożył wieniec, na grobach ks. infułata dr Juliana Żołnierkiewicza i prof. dr hab. Mariana Kozłowskiego wiązanki kwiatów i zapalił znicze.

Z inicjatywy prof. dr.hab. Ryszarda Góreckiego, J.M. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie obchody rocznicy Katyńskiej w Kortowie połączone upamiętnieniem Katastrofy Smoleńskiej odbyły się 13 kwietnia 2015 roku. Pod obeliskiem z tablicą upamiętniającą pomordowanych w Katyniu absolwentów wyższych uczelni związanych rodzinnie z Olsztynem złożono kwiaty i zapalono znicze.

Delegacja Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w składzie: prof. Andrzej Faruga, dr inż. Zygfryd Gładkowski, dr inż. Bolesław Pilarek, dr inż. Jan Prusik, prof. dr hab. Leszek Rogalski i mgr inż. Eugeniusz Nowicki oddała cześć ofiarom katastrofy prezydenckiego samolotu TU 154M pod Smoleńskiem, składając kwiaty i zapalając znicze pod znajdującym się w Kortowie obeliskiem. Przypominamy, że zainstalowaną na głazie tablicę (z nazwiskami 27 ofiar Katynia) i prowadzącą przy nim Aleję Ofiar Katyńskich otwarto 17 września 2009 roku z udziałem ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Wtedy też przy alei posadzono Dęby Pamięci ( 27).

Uczestnik absolwenckiej delegacji Eugeniusz Nowicki przypomniał swojego stryja Franciszka Nowickiego, podporucznika rezerwy, który został zamordowany w Katyniu. Franciszek Nowicki był absolwentem Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego. Dyplom inżyniera leśnictwa otrzymał w 1924 roku. Pracował w Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, a później w Nadleśnictwie Gniewowo. We wrześniu 1939 roku dostał się do niewoli sowieckiej i został uwięziony w specjalnym obozie jenieckim NKWD w Kozielsku. Wywieziony 3 kwietnia 1940 roku z obozu. Jego nazwisko znajduje się na liście wywozowej bez numeru. W czasie ekshumacji w 1943 roku znaleziono przy zwłokach: legitymację urzędniczą wystawioną w Toruniu, dwa medaliki i krzyżyk na łańcuszku. Zamordowany w Lesie Katyńskim, spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu.

Natomiast profesor Leszek Rogalski wyrecytował swój wiersz poświęcony zamordowanym w Katyniu.

 

Las katyński

Las, od zarania dziejów, człowiekowi służył,

Do rangi świętych gajów i lasów urastał

I wciąż nowe walory przyrodnicze oferuje,

Różnorodność życia biologicznego podtrzymuje.

 

Las katyński wielce profanowano,

Pośród życia życie ludzkie zabijano,

Polskich jeńców złe moce dotykały,

Drzewa, niemi świadkowie, mord oglądały.

 

Oficerowie rozbrojeni i z honoru ograbieni,

Ofiarami zbrodni, choć w Polsce zasłużeni,

Strzałami w tył głowy, do dołów śmierci spadali,

Za Ojczyznę ofiarę życia składali.

 

Las katyński siłą natury pulsuje,

Z duchami poległych się solidaryzuje,

Jedność tworzy, gałęzie w górę wznosi,

Chwałę pomordowanych do niebios zanosi.

 

Ci, co decyzję o zagładzie wydali,

I ci, którzy bestialsko zabijali  -

czy wyznawali jakąś wiarę istnienia ?

czy ofiary dały im znak przebaczenia ?

 

Las katyński symbolem męczeństwa

Pozostanie.

Wieczny odpoczynek racz im dać,

Panie.

 

 

Komentarze nie są dozwolone.