Dzień Przyjaźni Polsko – Węgierskiej.

 

Węgier Polak dwa bratanki

W czwartek (16.04) w Starostwie Powiatowym w Olsztynie odbyły się uroczyste obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Gościem honorowym uroczystości był dr Pál Attila Illés, I sekretarz ds. politycznych i wicekonsul w Ambasadzie Węgier w Warszawie.

Przypominamy, że Węgierska Rewolucja wybuchła 23 października 1956 roku. Rozpoczęła się w Budapeszcie pod pomnikiem generała Bema wiecem solidarności z uczestnikami polskiego powstania w Poznaniu. 4 listopada węgierski zryw niepodległościowy został krwawo stłumiony przez wojska ZSRR. Budapeszt zaatakowało 60 tysięcy Rosjan zgrupowanych w 16 dywizjach. Czołgi i samoloty burzyły i bombardowały całe dzielnice bronione przez powstańców. Podczas rozpaczliwej obrony Budapesztu zginęło ponad dwa i pół tysiąca Węgrów, 20 tysięcy zostało rannych a 200 tysięcy opuściło swoją ojczyznę. Stracono 230 osób.

Tradycja polsko-węgierskich spotkań w Starostwie Powiatowym zrodziła się w 2006 roku, kiedy to dla uczczenia 50.rocznicy tych wydarzeń na ścianie gmachu Starostwa w Olsztynie odsłonięto tryptyk poświęcony węgierskim powstańcom i mieszkańcom Olsztyna z następująca informacja:-„ W hołdzie studentom Wyższej Szkoły Rolniczej i mieszkańcom Olsztyna, którzy w tym miejscu 30X 1956 roku solidaryzując się z walczącym o suwerenność narodem węgierskim upomnieli si e o wolność naszą i waszą”.

Wówczas to studenci z inicjatywy Rady Uczelnianej ZSP i Komitetu Rewolucyjnego oddali gremialnie krew i zebrali pieniądze ( z trudem zmieściły się w trzech szafach leżących na plecach) dla walczących powstańców węgierskich

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, na pamiątkę wydarzeń z października 1956 przedstawiciele władz powiatu, młodzież i członkowie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz Stowarzyzenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie złożyli przed tryptykiem wiązanki kwiatów.

W tym roku w uroczystości uczestniczyła delegacja Stowarzyszenia Absolwentów UWM w składzie dwoch  uczestników wydarzeń w 1956 r-:prof. zw.dr hab.dr h.c. Andrzej Faruga i mgr inż. Eugeniusz Nowicki oraz , dr inż. Zygfryd Gladkowski, dr inż. Bolesław Pilarek, dr inż. Janusz Lorenz, dr inż. Leon Szeląg, mgr inż. Władysław Płoski i mgr inż. Jerzy Paukszto.

Warto przypomnieć, żo innych wydarzeniach, w któerych uczestniczyli studenci byłej Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie w październiku 1957. Zorganizowali wiec i pochód z Kortowa do Wojewódzkiego Domu Kultury, gdzie odbywała się wojewódzka konferencja. Wiecujący studenci wymusili zmiany na stanowiskach kierowniczch w PZPR oraz przemianowanie Placu Armii Czerwonej na Plac Powstańców Węgierskich. Po roku władze miasta zmieniły tę nazwę na funkcjonujący do dziś Plac Generała Józefa Bema, naczelnego wodza powstania węgierskiego z lat 1848-1849, polskiego generała.

-Przyjaźń polsko-węgierska jest jak dwa potężne dęby splecione ze sobą korzeniami — tak o braterstwie między dwoma narodami powiedział wicekonsul Pál Attila Illés. — Te relacje powodują, że Węgrzy są lepszymi Węgrami, a Polacy — Polakami. Tym bardziej się cieszę, że przyszły rok będzie w Polsce czczony jako Rok Kultury Węgierskiej.

Małgorzata Chyziak, starosta olsztyński mówiąc o dobrych relacjach między narodami, podkreśliła, że Polaków i Węgrów łączy nie tylko wspólna historia, ale też mentalność i podobne wartości. To nie są relacje kurtuazyjne. Silne korzenie są gwarantem szczerości i życzliwości.

Prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Andrzej Sassyn, słowami zawołania „Polak Węgier dwa bratanki…” uzasadnił celowość organizowania takich uroczystości. Podkreślił potrzebę zgromadzenia się pod tryptykiem i podania sobie ponownie pomocnych dłoni w ramach przyjaznych relacji Polaków i Węgrów zrzeszonych w związkach Europy i świata.

Uroczystość uświetnił występ uczennic Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach. W placówce w procesie dydaktycznym wykorzystywana jest metoda Zoltana Kodaly’a, węgierskiego pedagoga muzycznego. Uczestnicy uroczystości mogli też spróbować potraw węgierskiej kuchni, przygotowanych przez uczniów Technikum Hotelarsko-Gastronomicznego z Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku.

(BP)

 

 

 

Komentarze nie są dozwolone.