Powitanie Nowego Roku

 

Powitanie Nowego Roku

Cieszyńska choinka 2015

Tradycyjnie, w styczniu, członkowie Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej oraz przedstawiciele Klubu Cieszynian Stowarzyszenia Absolwentów UWM spotykają się na uroczystym wieczorze zwanym „Cieszyńską choinką”. W tym roku, spotkali się w pięknej sali kominkowej klubu Baccalarium. Przybyli też goście w osobach prof.. dr. hab. dr. h. c.Jana Szczerbowskiego, byłego dyrektora i współtwórcę Instytutu Rybactwa Śródlądowego, pracownika Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego pierwszego doktora honoris causa UWM, Janiny Jagiełko małżonki zmarłego dyrektora Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Łężanach i wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM mgr. inż. Władysława Płoskiego.

Prezes zarządu koła prof. zw. dr hab. Andrzej Faruga rozpoczął spotkanie od zaśpiewania hymnu macierzowców „Płyniesz Olzo” i uczczenia minutą ciszy zmarłego niedawno profesora dr hab. Mariana Kozłowskiego, byłego dziekana Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczo-Technicznej, pracownika naukowego UWM, posła i senatora Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, honorowego i wieloletniego członka MZC i naszego nieodżałowanego przyjaciela w jednej osobie.  Dr Bolesław Pilarek, poproszony o głos, w wielu ciepłych słowach wspominał postać profesora Mariana, przedstawiając jego zasługi i sukcesy, a także podkreślając jego życzliwość i serdeczność, którą okazywał współpracownikom, kolegom i wielu osobom spotkanych na swojej drodze życia.

W dalszym ciągu spotkania prezes koła prof. Andrzej Faruga wraz z wiceprezesem Władysławem Płoskim uroczyście nagrodzili prof. Janusza Guziura, honorowego prezesa WM K MZC , statuetką „Primus Inter Pares” za wyjątkową aktywność w przygotowywaniu publikacji do czasopisma „5  plus X” i do kolejnych edycji książek wydawanych przez Stowarzyszenie oraz za całokształt działalności na rzecz uczelni i Stowarzyszenia Absolwentów UWM.

Prof. Janusz Guziur, podziękował serdecznie za te niezwykłe wyróżnienie, i z kolei razem z prezesem prof. A. Farugą odznaczyli profesora Jana Szczerbowskiego „Dębowym Laurem Absolwenta”.

Złożono również uroczyste gratulacje dr Bolesławowi Pilarkowi, pomysłodawcy i pierwszemu redaktorowi czasopism „Rolnicze ABC” i „ 5 plus X”, współpracownikowi wielu czasopism rolniczych i autorowi wielu książek, który został uhonorowany nagrodą „Złoty Kłos” za działalność na rzecz edukacji, promocji i integracji środowiska rolniczego. Nagroda ma charakter ogólnopolski a przyznaje ją Kapituła Konkursu powołana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa, której przewodniczy minister rolnictwa. Jest to najwyższa nagroda SITR. W tym roku otrzymało ją tylko siedem osób (oraz Śląska Izba Rolnicza), wśród których jest właśnie dr Bolesław Pilarek.

Po tych sympatycznych laudacjach, podziękowaniach i gratulacjach profesor Andrzej Faruga i Tadeusz Woźniak, gospodarz klubu Baccalarium przedstawili jeszcze jednego gościa wieczoru- muzyka jazzmana i multiinstrumentalistę Edwarda Bierdziewskiego, który zaprezentował zebranym szereg standardów jazzowych, utworów w stylu swing, blues i bossanova oraz rumba. Usłyszeliśmy utwory z repertuaru Miles Davisa , orkiestry Glena Millera i innych, takie jak „Spanish eyes”, „Angel eyes” a także „As Time goes by”- temat z filmu pt. Casablanca. Pan Edward grał na skrzypcach i saksofonie a jednocześnie korzystał ze ścieżki dźwiękowej, słowem „człowiek orkiestra”. Na końcu swego koncertu zagrał polskie kolędy, czym wprowadził nas w nastrój około świąteczny.

Złożyliśmy sobie wzajemnie życzenia świąteczne i noworoczne i tradycyjnie połamaliśmy się opłatkiem, po czym, w doskonałych nastrojach przenieśliśmy się do sąsiedniej sali na dalsze obrady i smaczny poczęstunek

Prezes i zarząd koła zadbał, aby potrawy były świąteczne i smakowite, ale pilnował też, aby „nakarmić” nas dobrym słowem, życzeniami świątecznymi i dowcipami, anegdotami oraz cieszyńskimi żarcikami. Brylowali w tym wiceprezesina Stefania Jarczyk i prezes honorowy Janusz Guziur, Władysław Płoski i inni członkowie koła.

Przypominaliśmy również ubiegłoroczne wydarzenia, w których brało udział lub było inicjatorem nasze koło macierzowców i Klub Olsztyńskich Cieszynian Stowarzyszenia Absolwentów UWM We wrześniu uczestniczyliśmy w organizowaniu ubiegłorocznych uroczystości „Dnia Absolwenta”, z okazji 15 –lecia UWM. Uroczystości połączone były z koncertem i wręczaniem wyróżnień oraz odznaczeń. Posadzono również 15-letni pamiątkowy dąb. Natomiast z okazji 65-lecia uczelni kortowskiej odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą profesorowi Marianowi Gotowcowi, ostatniemu rektorowi WSGW Cieszynie a jednocześnie pierwszemu rektorowi WSR w Olsztynie.

W ramach współpracy z Zaolziem przedstawiciele klubu brali udział w XX edycji Kongresu Polaków w Czeskiej Republice i w koncercie w Cieszynie „Tacy jesteśmy”. Członek naszego koła Rafał Wolski, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady Kijowie, tytularny Konsul Generalny czynnie współpracuje z mniejszością polską na Ukrainie, przekazując m.in. doświadczenie Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w rozwiązywaniu problemów szkolnictwa i praw mniejszości Polaków na Zaolziu.

Dorota Beau-Ingle z domu Kozłowska została w 2014r studentką i stypendystką prestiżowego Uniwersytetu Sztuki w Londynie na Wydziale Fotografii Artystycznej i Mediów. Przez ostatnie lata miała szereg wystaw fotografii artystycznej w Polsce i w Anglii, m.in. w Londynie, gdzie pracuje, jako fotograf mody, współpracuje z młodymi projektantami, fotografując ich kolekcje oraz prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Wielu macierzowców, członków Klubu Olsztyńskich Cieszynian w tym roku otrzymało odznaczenia, dyplomy i honory,np.:

*Andrzej Faruga – List Gratulacyjny Zarządu Głównego MZC oraz Medal Pamiątkowy Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej, wręczony przez prezesa Andrzeja Russa,

*Maria Bentkowska-Dyplom Uznania Rektora UWM

*Leopold Szostek-Dyplom Uznania Rektora UWM

*Jan Kumor,Członek Honorowy W-M Koła MZC – Statuetkę Rektora UWM *Jan Kisza,i Emil Kalamarz dostali nominacje na Członków Honorowych MZC, *Marian Kozłowski otrzymał złotą odznakę „ Zasłużony dla Stowarzyszenia Absolwentów UWM”,

*Janusz Guziur i Chór im. W. Wawrzyczka otrzymali – Statuetki „Primus Inter Pares” na wniosek W-M Koła MZC i Stowarzyszenia Absolwentów UWM. Janusz Guziur został także uhonorowany „Dyplomem Uznania Rektora UWM za działalność naukową i propagowanie Wydziału Rybackiego na forum krajowym oraz w Czechach i Słowacji.

Jak co roku, na co miesięcznych spotkaniach członków koła i klubu zapoznawaliśmy się z wiadomościami o Cieszynie i regionie cieszyńskim, które prezentowała nam Stefania  Jarczyk w cyklu „Ciekawostki Cieszyńskie”, a w cyklu „Mówimy po naszymu”, Władek Sacha przypominał nam gwarę cieszyńską. Prezes honorowy prof. Janusz Guziur także informował nas o aktualnych wydarzeniach w Cieszynie, w regionie i na Zaolziu, z racji częstego tam pobytu z tytułu pracy naukowej i kontaktów rodzinnych oraz tęsknoty za Cieszynem.

Wiosną, Stefania Jarczyk przeprowadziła akcję „Kwiatek za cieszyński dowcip lub anegdotę”, w której nagrodą były przygotowane sadzonki unikatowego kwiatka zwanego „cieszynianką”, występującego tylko na terenie regionu cieszyńskiego.

Latem  cieszynianie tradycyjnie spotkali się i dobrze się  bawili w plenerze na pikniku zwanym „czerwcówką”, jesienią na benefisach , wreszcie zakończyli rok uroczystą Wigilią, a zaczęli, tak jak i w tym roku „cieszyńską choinką”. Zebrania Warmińsko- Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca w gościnnym klubie Baccalarium.

Mgr inż.Maria Bentkowska

Komentarze nie są dozwolone.