Myśmy tu 70 lat

 

W Bibliotece UWM wyeksponowano wystawę książek o 70-leciu przybycia na Warmii i Mazury pierwszych osadników z Polski centralnej i kresów wschodnich. Autorem książek jest dr Feliks Walichnowski, który przebywa na tym terenie od 16-go roku życia i jest związany z  kortowską uczelnią i miejscowymi mediami.

Przypomnienie lat 1945-1978 wydaje się pożyteczne dla utrwalenia wiedzy o zaludnieniu i zagospodarowaniu Warmii i Mazur po II wojnie światowej.

Podobne wystawy zorganizowano w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Rusieckiego, Książnicy Polskiej i Ratuszu.

Komentarze nie są dozwolone.