„ Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego

ich produkcji systemu obrotu i wykorzystania w paszach”

W kierowanym przez mgr. inż. Marka Bojarskiego Warmińsko-Mazurskim Ośrodku  Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, odbyło się seminarium którego współorganizatorami były:- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Agronomii; Instytut Uprawy i Nawożenia Gleby w Puławach Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu; Draminski Elektronika w Rolnictwie.

Seminarium zorganizowane w ramach Programu Wieloletniego„Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”, realizowanego na podstawie Uchwały Rady Ministrów z 09.08.2011 r.

Wprowadzenia dokonał mgr inż. Antoni Parfinowicz, zastępcą dyrektora WMODR. Natomiast wykłady wygłosili:

*Prof. dr hab. Wojciech Święcicki z Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu:- Deficyt białka paszowego w Polsce- uprawa strączkowych jako sposób jego rozwiązania;

* Prof. dr hab. Jacek Olszewski z Ośrodka Dydaktyczno Doświadczalnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: – Wyniki badań nad roślinami strączkowymi;

*Prof. dr hab. Jerzy Szukała z Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: -Nowe spojrzenie na uprawę roślin strączkowych i sposoby zwiększenia opłacalności;

*Prof. dr hab. Jerzy Księżak z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Państwowego Instytutu Badawczego:- Uprawa roślin strączkowych ze zbożami;

* Dr inż. Marcin Hejdysz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:- Wyniki aktualnych badań dotyczące wykorzystania rodzimych źródeł białka w żywieniu zwierząt monogastrycznych trzody chlewnej i drobiu;

* Dr. inż. Wojciech Mikulski z Instytutu Przyrodniczego w Poznaniu;- Lista  odmian zalecanych roślin strączkowych i dostępność nasion na rynku wiosną 2015;

- Dr inż. Wojciech Mikulski z Instytutu Przyrodniczego w Poznaniu :- Ekonomiczne uwarunkowania produkcji i obrotu nasionami roślin strączkowych w Polsce

* Mgr inż. Barbara Skowronek z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa w Olsztynie:- Rośliny motylkowate drobno i grubonasienne a wymogi zazielenienia.

B.Pilarek

 


 

 

 

 

 

 

 

Komentarze nie są dozwolone.