ZAPROSZENIE

Życiorys naukowy

 

Maria Korybut-Marciniak jest adiunktem w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2001 ukończyła studia magisterskie (kierunek historia, UWM). W 2004 roku została zatrudniona na stanowisku asystenta w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych.  Stopień doktora uzyskała w 2008 roku na podstawie dysertacji pt. Dobroczynność w Wilnie w I połowie XIX wieku (promotor prof. Norbert Kasparek). W centrum swoich zainteresowań badawczych stawia szeroko pojętą historią społeczną.  Jej zainteresowania naukowe skupiają się na ziemiaństwie, inteligencji oraz społecznie odrzuconych w XIX stuleciu. Podejmowała również badania z zakresu genealogii litewskich rodów ziemiańskich. W ostatnim czasie skupiła uwagę na zagadnieniu poczucia tożsamości Polaków – urzędników (protointeligencji i inteligencji) w guberniach północnych Cesarstwa Rosyjskiego (XIX wiek).  Jest organizatorem cyklu konferencji Życie prywatne Polaków w XIX wieku. Spod jej pióra wyszły trzy monografie: Kresowy ród Korybut-Daszkiewiczów (Olsztyn 2007), Vilniaus Labdarybės Draugija XIX a. primojoje pusėje (Olsztyn 2011), Dobroczynne Wilno.

Pomoc ubogim i potrzebującym w Wilnie w pierwszej połowie XIX wieku (Olsztyn 2012) oraz wydawnictwo źródłowe: Między Wilnem a Petersburgiem. Pamiętnik Artura Dolińskiego (Olsztyn 2014). Jest redaktorką pięciu prac zbiorowych i kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Klub Regionalny „Kresowiacy”

Stowarzyszenia Absolwentów UWM

zaprasza

w środę: 04.03.15r o godz. 15:00

na

spotkanie

z

Marią Korybut-Marciniak

„ Patron Litwy – Św. Kazimierz”

„Kaziuki”

Miejsce spotkania

Klub Pracowników UWM

„Baccalarium”

ul. Prawocheńskiego 4

Kortowo

 

Komentarze nie są dozwolone.