Statuetki Złoty Kłos 2014 wręczone

 

 

 

 

 

 

Statuetki Złoty Kłos 2014 wręczone

 

W siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo- Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa w Warszawie wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Zofia Szalczyk i prezes ZG SITR Tadeusz Płoszaj wręczyli 7 osobom i Śląskiej Izbie Rolniczej statuetki Złoty Kłos 2014.

Nagroda „Złotego Kłosa” przyznawana jest instytucjom, przedsiębiorcom i osobom indywidualnym zasłużonym dla rolnictwa i sektorów pokrewnych także za efektywną współpracę z Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Rolnictwa. Wydarzenie to ma charakter ogólnopolski i odbywa się pod patronatem i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nagroda „Złotego Kłosa” przyznawana jest od 2001 r. na wniosek oddziałów i Zarządu Głównego SITR przez Kapitułę Nagrody, której przewodniczy minister rolnictwa i rozwoju wsi firmom, instytucjom i osobom fizycznym zasłużonym zarówno dla rozwoju rolnictwa, jak i za pracę na rzecz Stowarzyszenia.

W tegorocznej edycji statuetki Złoty Kłos 2014 otrzymali: dr inż. Bolesław Pilarek (Olsztyn) za działania na rzecz edukacji, promocji i integracji środowiska rolniczego; mgr inż. Roman Pepłowski ( Częstochowa) za popularyzację wiedzy technicznej; mgr inż. Daria Sapińska (Białystok) za działalność edukacyjną w środowisku producentów rolnych i osób pracujących na rzecz rolnictwa; mgr inż. Robert Małachowski( Krosno) za działania w zakresie ekologii, ochrony środowiska, rozwoju przedsiębiorczości na wsi oraz integracji z UE; mgr inż. Włodzimierz Borucki( Legnica) za integrację środowiska rolniczego, jego otoczenia wokół zagadnień postępu naukowo-technicznego; mgr inż.Jolanta Zienkiewicz(Koszalin) za działalność edukacyjną w środowisku producentów rolnych i osób pracujących na rzecz rolnictwa; mgr inż. Stanisław Czupajło ( Słupsk) za wieloletnią i aktywną pracę zawodową i społeczną w SITR; Sląska Izba Rolnicza za działalność na rzecz zbliżenia polskiego rolnictwa do rolnictwa w państwach Unii Europejskiej.

Dyplom Złoty Kłos 2014 otrzymał dr inż.  Tomasz Sekutowski( Wrocław) za działania na rzecz edukacji, promocji i integracji środowiska rolniczego.

Gratulację organizatorom i laureatom przesłali minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej Marek Sawicki i minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak –Kamysz.

W imieniu odznaczonych podziękował dr inż. Bolesław Pilarek.

Wojciech Wacewicz

Podpisy pod zdjęcia:

 

 

 

 

 

 

 

Wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk i prezes ZG SITR Tadeusz Płoszaj wręczają Bolesławowi Pilarkowi statuetkę „ Złoty Kłos”

 

 

 

 

 

 

 

 

Od prawej dr hab. Arkadiusz Bieniek, prezes O SITR w Olsztynie, wiceminister Szalczyk i Bolesław Pilarek.

 

 

 

 

 

 

 

Nagrodzeni statuetkami „ Złoty Kłos”

 

 

 

 

 

 

Absolwenci WSR w Olsztynie.Od  prawej  Wojciech Wacewicz, zastępca przewodniczącego Centrum Rzeczoznawstwa SITR, Bolesław Pilarek i Henryk Antosiak, były wiceminister rolnictwa.

Komentarze nie są dozwolone.