Profesor Jerzy Dziuba nie żyje

 

 

 

 

 

„Można odejść na zawsze,

by stale być blisko”

ks. J. Twardowski

10 grudnia 2014 r. odszedł

Pan Prof. dr hab. Jerzy Dziuba

 

Pan Profesor urodził się 11 lutego 1944 r. w Pruchniku. Przez 47 lat życia zawodowego związany był z olsztyńską Uczelnią (WSR/ART/UWM). Był cenionym nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń młodzieży akademickiej oraz kadry dydaktycznej. Profesor był promotorem i recenzentem licznych prac doktorskich, habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu profesora, wybitnym specjalistą w zakresie biochemii żywności, bioinformatyki, proteomiki i peptydomiki, autorem wielu publikacji naukowych oraz redaktorem i współautorem podręczników z zakresu biochemii żywności i technologii mleczarskiej w tym peptydów i białek żywności. Jego największym osiągnięciem było stworzenie Bazy Bioaktywnych Peptydów i Białek Żywności BIOPEP, wykorzystywanej przez zespoły badawcze z całego świata.

Sylwetkę naukową Pana Profesora ukształtowała Uczelnia Kortowska oraz wiele krajowych i zagranicznych ośrodków naukowo-technicznych. Był Profesorem wizytującym w jednostkach naukowych Kanady, Niemiec, Danii i Włoch.

W latach 1996-2002 Profesor Jerzy Dziuba był prodziekanem ds. Nauki i Współpracy z zagranicą Wydziału Technologii Żywności, a następnie Wydziału Nauki o Żywności. Pełnił wiele funkcji naukowych i organizacyjnych m.in. redaktora Pol. J. Natura Science, członka kolegiów redakcyjnych Acta Scientarum Polonorum, Electronic J. Pol. Agricultural Universities, Przeglądu Mleczarskiego, Komitetu Nauk o Żywności PAN, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności oraz International Union of Ford Science and Technology. Przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Katedry Biochemii Żywności.

Za swoją działalność naukową Pan Profesor został odznaczony m.in. Oficerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Honorowym Medalem „zasłużony dla Warmii i Mazur”, Medalem „Bene de Akademia Meritum” oraz licznymi medalami uczelnianymi i branżowymi.

W naszej pamięci Pan Profesor pozostanie jako człowiek mądry, prawy i wielkiego serca, pełen humoru oraz radości życia.

 

Koleżanki i koledzy oraz studenci z Wydziału Nauki o Żywności

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 

 

 

 

Komentarze nie są dozwolone.