Zaproszenie

Profesor Selim Chazbijewicz

Wywodzi się z szlacheckiej rodziny Tatarów polsko-litewskich. W 1980 ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Gdańskim. W 1991 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu. Tematem jego rozprawy były „Ideologie muzułmanów polskich XX wieku”, a promotorem Jacek Mieczysław Sobczak. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskał w 2002 na podstawie rozprawy „Adwet czyli powrót. Walka polityczna Tatarów krymskich o zachowanie tożsamości narodowej i niepodległość państwa po II wojnie Światowej”.

Pracuje jako profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu.

Jest autorem ośmiu tomików poetyckich, w tym „Hymnu do Sofii”, który ukazał się w 2005. Jego wiersze znajdują się w antologii Tatarów polskich „Oto moje dziedzictwo (2010). Opublikował również wiele prac, związanych z kulturą i dziejami Tatarów polskich, litewskich oraz krymskich – m.in. „Tatarzy Krymscy. Walka o naród i wolną ojczyznę” (2001).

Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W latach 1986–1991 był redaktorem naczelnym kwartalnika „Życie Muzułmańskie” – pisma polskich muzułmanów. W 1994 został redaktorem naczelnym „Rocznika Tatarów Polskich”. W 2009 objął funkcję przewodniczącego Rady Redakcyjnej kwartalnika „Przegląd Tatarski”, a w 2010 – przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego czasopisma polskiej społeczności muzułmańskiej „Muzułmanie Rzeczypospolitej”.

Był współzałożycielem oraz w latach 1999–2007 prezesem Rady Centralnej ZTRP, do 2003 imamem gminy muzułmańskiej w Gdańsku. W latach 1998–2008 współprzewodniczył Radzie Wspólnej Katolików i Muzułmanów.

 

Doktor Jan Połowianiuk

Adiunkt, dyrygent, chórmistrz. Najważniejsze kierunki jego badań dotyczą trzech obszarów: twórczości Feliksa Nowowiejskiego, muzyki cerkiewnej oraz problemów wykonawczych dzieł wokalno-instrumentalnych.

Pierwszy obszar – twórczość F. Nowowiejskiego, to działania naukowe, artystyczne i organizacyjne. W 2001 roku był pomysłodawcą, inicjatorem powołania Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego w Barczewie – rodzinnym mieście kompozytora. W ramach festiwalu stworzył koncepcję sesji naukowej na temat „Muzyka Warmii i Mazur”. W latach 2001-2008 był dyrektorem artystycznym tego festiwalu, kierownikiem naukowym sesji oraz redaktorem naukowym corocznych zeszytów naukowych, które zawierały wydane materiały sesyjne. Jako dyrygent nagrał z Akademickim Chórem „Bel Canto” WSIiE TWP płytę „Zjednoczona Polska” z pieśniami Feliksa Nowowiejskiego z opusu 38. Uczestniczył także w pierwszym po prawie 100 latach polskim wykonaniu oratorium Feliksa Nowowiejskiego „Znalezienie świętego krzyża” ( przygotowanie chóru „Bel Canto”).

W obszarze wykonawstwa muzyki cerkiewnej dorobek artystyczny obejmuje polskie prawykonanie ‘Liturgii św. Jana Złotoustego” Piotra Czajkowskiego w sali koncertowej Filharmonii i Opery Podlaskiej w Białymstoku w 2005 roku. Liczne nagrania pieśni cerkiewnych różnych epok i stylów – od chorału bizantyjskiego po współczesne kompozycje – wydane na 5 płytach CD przez fundację „Muzyka cerkiewna” – organizatora Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce. Na tym festiwalu z chórem ‘Bel Canto” wystąpił pięciokrotnie zdobywając 7 różnych nagród i tytułów laureata.

Trzeci obszar – problematyka wykonawcza dzieł wokalno-instrumentalnych, to koncertowe wykonanie 19 kompozycji na chór i orkiestrę oraz 12 utworów na chór i zespół instrumentalny. Dotyczy to przygotowania akademickiego chóru „Bel Canto” lub też dyrygowania całym aparatem wykonawczym. W tej liczbie kompozycji znajdują się m.in. takie dzieła, jak: IX Symfonia L. van Beethovena, Stabat Mater Karola Szymanowskiego, opery Tosca Pucciniego i Traviata Vediego, balet Harnasie Karola Szymanowskiego, musicale West side story Bernsteina i My fair lady Loewego i wiele innych. Ostatnim ważnym sukcesem było przygotowanie chóru do światowego prawykonania kompozycji Michała Lorenca „Missa magna beatyficationis” wraz z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach podczas uroczystości beatyfikacyjnych Jana Pawła II w Watykanie.

Należy również dodać, że w dotychczasowej swojej karierze dyrygenckiej wystąpił na prawie 400 koncertach w kraju i za granicą. Uczestniczył w 26 konkursach i festiwalach krajowych i zagranicznych w sumie zdobywając 32 tytuły laureata – w tym pięciokrotnie miano najlepszego dyrygenta. W uznaniu dorobku artystycznego otrzymał medal Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla kultury polskiej”. W grudniu 2012 roku został laureatem nagrody Prezydenta Olsztyna w dziedzinie sztuk muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego.

Klub Regionalny „Kresowiacy”

Stowarzyszenie Absolwentów UWM

zaprasza

w środę: 14.01.15 o godz. 15:00

na

spotkanie z politologiem UWM Profesorem Selimem Chazbijewiczem

„Euroazjatyzm”

Część druga – godz 17:00

Wystąpi chór Bel Canto

pod dyrekcją dr. Jana Połowianuka

z Instytutu Muzyki UWM

„Kolędy i pastorałki”

Miejsce spotkania

Klub Pracowników UWM

„Baccalarium”

ul. Prawocheńskiego 4

Kortowo

Komentarze nie są dozwolone.