Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 18 grudnia 2014 roku zmarł w wieku 78 lat

Prof. dr hab. Marian Kozłowski, prof. zw.

Dziekan Wydziału Zootechnicznego w latach 1987-1993, Dyrektor Instytutu Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej w latach 1984-1987, Senator RP V kadencji, Poseł na Sejm RP I kadencji

Wybitny uczony, nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń młodzieży oraz młodej kadry naukowej
w kraju i za granicą.

Wieloletni pracownik Katedry Hodowli Trzody Chlewnej.

Wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

W zmarłym żegnamy zasłużonego profesora,

przyjaciela współpracowników i studentów.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

Żonie,  Dzieciom, Wnuczkom i  Rodzinie Profesora Mariana Kozłowskiego wyrazy głębokiego współczucia przekazują: Stowarzyszenie  Absolwentów Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,  absolwencka Fundacja im. M. Oczapowskiego, zespół redakcyjny „5 plus X”  oraz Warmińsko-Mazurskie Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 22. 12. 2014 r. o godzinie 1200 w Auli im. Zygmunta Moczarskiego w Olsztynie-Kortowie przy ul. Oczapowskiego 5, (budynek Zootechniki). Ostatnie pożegnanie nastąpi na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej w Alei Zasłużonych o godz. 1330.

 

 

Komentarze nie są dozwolone.