Z żałobnej karty

Pamięci Edwarda Misiarczyka – rodaka z Podnierówki

W dniu 20 listopada br. zmarł w Olsztynie Edward Misiarczyk, jeden z oddanych sympatyków naszego pisma, a także dobrze zapowiadający się jego współpracownik. Urodził się 1 stycznia 1936 roku w Sielcu Nowym, a dokładniej w przysiółku tej wsi – Podnierówce.

Swoją drogę życiową przedstawił w autobiograficznej opowieści „Z Podnierówki do Olsztyna”, opublikowanej w numerze 17. Krasnosielckich Zeszytów Historycznych opublikowanych w marcu br.

Jego wyznanie może stanowić osobowe źródło historyczne czasów okupacji i trudnego okresu powojennego. Od czasu młodości i przez całe dorosłe życie, już od 1950 roku związał się Warmią i Mazurami. Technikum Hodowlane kończy w 1954 r. w Karolewie k. Kętrzyna, następnie studiował na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Swego rodzaju ciekawostkę stanowi to, że w czasie studiów promotor jego pracy magisterskiej, na jego wniosek wyraził zgodę na przeprowadzenie przez niego badań jednej z gałęzi produkcji rolnej w jego rodzinnej wsi. W pracy zawodowej po studiach, zgodnie ze swoją specjalizacją związał się z produkcją drobiarską i jako zastępca dyrektora przedsiębiorstwa” Indykpol” w Olsztynie był współtwórcą tego liczącego się nie tylko w kraju zakładu. O ważności tej produkcji świadczy chociażby  to, że nawet w stanie wojennym przedsiębiorstwo było wyłączone z sankcji gospodarczych nałożonych wówczas na Polskę przez USA.

W zakończeniu autobiograficznych wspomnień Edward Misiarczyk  m.in. napisał „W Podnierówce mieszkałem osiemnaście lat, a na Warmii blisko sześćdziesiąt. Utrzymuje jednak stałe kontakty z rodziną i rodzinnymi stronami. Z upływem lat strony rodzinne, jaki i dziecięce lata stają się coraz piękniejsze. “…dzieciństwo spędzone na wsi – pisze – było dla mnie szkołą życia. To tu nauczyłem się podstawowych praw obowiązujących w świecie natury i ludzi. Dzięki tym ludziom wiem, że owoce rodzą się po ciężkiej pracy, że w życiu na wszystko jest odpowiednia pora i trzeba się z tym pogodzić”.

Spoczywaj w spokoju Edwardzie. O Tobie, Twojej wiernej przyjaźni do kolegów i Twoim przyjaznym, pozbawionym egoizmu stosunku do ludzi oraz miłości do ziemi rodzinnej nad Orzycem będziemy zawsze pamiętać.

Apolinary Zapisek

– kolega z tej samej wsi,

i również jak Ty, mieszkaniec Warmii

 

 

 

 

 

 

Komentarze nie są dozwolone.