ZAPROSZENIE

 

 

PROFESOR ZOFIA RÓŻAŃSKA

Z pochodzenia kresowianka z Podola, od zawsze związana
z Olsztynem. Maturzystka pierwszej matury Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Olsztynie w1948 r. Czteroletnie studia
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika ukończone w 1952 roku.
Od 1953-1998 pracownik naukowy WSR, ART.
Od 1953 r. pracownik Wydziału Rybackiego, a po przeniesieniu wydziału do Szczecina, związana z Katedrą Oceanografii
i Biologii Morza. W 1962 r. doktorat na Wydziale Rybactwa ART. 1972 r. – habilitacja na Wydziale Rybactwa Morskiego
w Szczecinie.
1986 r. – tytuł profesora . Przez dwie kadencję prodziekan
Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa Śródlądowego.
Dziekan tego wydziału w okresie stanu wojennego .
Aktywna działalność w wielu komisjach senackich.
Trzy nagrody ministerialne, około 30 rektorskich.
W 1998 r. przeszła na emeryturę. Obecnie prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

 

Klub Regionalny ,,Kresowiacy”
Stowarzyszenie Absolwentów UWM
zapraszają
w środę: 26.11.14 o godz. 16:00
na
wspomnienie Prof. Zofii Różańskiej
,,Dawne Kortowo”
Klub Pracowników UWM
,,Baccalarium”
Ul. Prawocheńskiego 4

Komentarze nie są dozwolone.