Szklanka mleka w warmińsko-mazurskich szkołach

Do otrzymywania mleka lub jego przetworów w ramach programu „Szklanka mleka” są uprawnione dzieci i młodzież uczęszczające regularnie w ciągu roku szkolnego do placówek oświatowych, tj. do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych – z wyłączeniem szkół wyższych. Mają one możliwość codziennego spożycia 0,25 l mleka bądź przetworu mlecznego bezpłatnie lub po obniżonej cenie. Może się to odbywać w każdym dniu zajęć dydaktycznych w placówce oświatowej, z wyłączeniem ferii i przerw świątecznych.

Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych są finansowane z budżetu Unii Europejskiej, ale wykorzystywane jest również dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka (FPM) oraz z budżetu krajowego. Dofinansowanie FPM uzupełnia dopłatę unijną i skierowane jest jedynie do dzieci uczęszczających do przedszkoli i gimnazjów. Program dopłaty krajowej skierowany jest wyłącznie do uczniów uczęszczających regularnie do szkół podstawowych, którzy mogą otrzymać mleko bez dodatków smakowych – bezpłatnie lub mleko smakowe, jogurt naturalny, twarogi, twarożki, sery – w cenie nie wyższej niż różnica między ceną maksymalną dostarczonego produktu a ceną maksymalną mleka bez dodatków smakowych w opakowaniu o pojemności mniejszej niż 0,23 l, lecz nie mniejszej niż 0,20 l.

W warmińsko-mazurskim Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie  realizacja programu Dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych jako mechanizmu wspierającego konsumpcję w ramach Wspólnej Polityki Rolnej trwa od 2004 r.   Przedmiotem dopłat w ramach administrowanego mechanizmu objęte są następujacej   kategorie mleka i jego przetworów,tj: mleko poddane obróbce cieplnej  oraz mleko poddane obróbce cieplnej z dodatkiem czekolady, soku owocowego lub mleko smakowe, zawierające wagowo przynajmniej 90% mleka poddanego obróbce cieplnej oraz maksymalnie 7% dodatku cukru i/lub miod i  fermentowane przetwory mleczne z dodatkiem lub bez dodatku soku owocowego, smakowe lub niesmakowe, zawierające wagowo przynajmniej 90% mleka poddanego obróbce cieplnej oraz maksymalnie 7% dodanego cukru i/lub miodu; Smakowe lub niesmakowe fermentowane lub nie przetwory mleczne z owocami, zawierające wagowo przynajmniej 75% mleka poddanego obróbce cieplnej oraz maksymalnie 7% dodatku cukru i/lub miodu;

Sery świeże i topione, zawierające do 10% dodatków niemlekowych; Sery zawierające do 10 % dodatków niemlekowych, które nie wchodzą w zakres kategorii poprzednio wymieniomnej kategorii.

 

 

-W województwie warmińsko-mazurskim- powiedział dr inż. Ryszard Pałach, absolwent byłego Wydziału Zootechnicznego Wy zszej szkoły Rolniczej w Olsztynie, kierownik sekcji informacji i promocji OTARR w Olsztynie- realizacja programu „Szklanka mleka” dotychczas największą liczbę dzieci objęła już w czwartym roku jego wdrażania.  W  kolejnych latach liczba placówek uczestniczących w programie była nawet nieco większa, ale ilość spożywanego mleka i produktów mleczarskich stopniowo zmniejsza się. W szkołach realizujących program udział dzieci spożywających mleko i jego przetwory zmniejszył się z 71,5 % w roku szkolnym 2007/2008 do 62,6 % w roku szkolnym. 2011/2012.  W roku szkolnym 2012/2013  543 placówki oświatowe korzystały z dopłat. Uprawnionych dzieci było 156 503, a korzystało 95 936.  Natomiast w roku  szkolnym 2013/2014  liczba uprawnionych placowek zmniejszyła się do 536, liczba uprawnionych dzieci wzrosła do 157 630. Natomiast liczba dzieci korzystających zmalała do 94 249. Zgodnie ze  zgłosznonymi wnoskami o dopłaty w roku szkolnym 2013 dostarczono 2115 307, 45 kg mleka, a na rok szkolny  2013/2014 zaplanowano dostarcznie  2096 522,11 kg…

W  województwie .warmińsko-mazurskim funkcjonuje blisko 1300 uprawnionych placówek oświatowych, co oznacza, że w korzystanie z programu angażuje się niecała połowa z nich.

Z dalszej wypowiedzi dr. inż. Ryszarda Pałacha wynika, że  kolejne placówki  oświatowe  mogą  w każdej chwili w ciągu roku szkolnego przystąpić  do korzystania z administrowanego przez ARR mechanizmu. Wnioskodawcą w programie może być: placówka oświatowa, dostawca mleka i przetworów mlecznych, władza działająca w imieniu placówki oświatowej, bądź organizacja działająca w imieniu jednej lub kilku placówek oświatowych.

Wnioskodawcy zamierzający uczestniczyć w programie i ubiegać się o dopłaty muszą zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców w ARR. Następnie powinni złożyć wniosek o zatwierdzenie uczestnictwa w mechanizmie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych, czyli uzyskać wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty we właściwym – ze względu na miejsce swojej siedziby – oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego. Lista wnioskodawców posiadających zatwierdzenie do udziału w mechanizmie znajduje się na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl, w dziale „Szklanka Mleka”.

Formularz rejestracyjny oraz wniosek o zatwierdzenie uczestnictwa w mechanizmie można składać w ciągu całego roku kalendarzowego. Placówka oświatowa, która nie posiada zatwierdzenia do udziału w programie dopłat, może uczestniczyć w tym mechanizmie za pośrednictwem wnioskodawcy, który już takie zatwierdzenie posiada.

-Warunkiem uzyskania dofinansowania z Funduszu Promocji Mleka – podkreślił dr  inż. Ryszard Pałach- jest dostarczanie mleka i przetworów mlecznych do przedszkoli i gimnazjów w cenie nieprzekraczającej cen maksymalnych Funduszu Promocji Mleka a wniosek o dofinansowanie z Funduszu do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i gimnazjach składa się we właściwym – ze względu na miejsce siedziby wnioskodawcy – Oddziale Terenowym ARR, nie później niż 3 miesiące po zakończeniu okresu rozliczeniowego….

Z dotychcasowych doświadczej OTARR w Olsztynie wynika, że jest możliwe włączenie jeszcze wielu placówek oświatowych do programu promującego spożycie mleka i jego przetworów . W wielu przypadkach tylko przełamania wymaga niechęć szkół do podejmowania i realizacji dodatkowym wysiłkiem tego  zadania. Trzeba przy tym pamiętać,że jest to  korzystne dla rozwoju kolejnego pokolenia Polaków. Kształtując pożądanych nawyków żywieniowych warto takżę obok „Szklanki mleka” dostarczać dzieciom  konieczne składniki diety.

-Na spotkaniach z potencjalnymi beneficjentami programu – dodał dr inż. Ryszard Pałach- niektórzy mówili, że ich uczestnictwo w programie wstrzymują skomplikowane procedury. Być może takie jest pierwsze wrażenie, jednak ci, którzy już przełamali swoje obawy w tym zakresie potrafią sobie doskonale z takim problemem poradzić…

Szczególowe informacje znajdują sie na stronie internetowej www.arr.gov.pl, albo bezpośrednio w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie – tel. 89 535-47-10.

Bolesław Pilarek

Komentarze nie są dozwolone.