Oferta pracy

W związku z poszerzaniem działalności firma EUROEKO Consulting z Olsztyna zatrudnieni absolwenta studiów drugiego stopnia po kierunku Ochrona środowiska, specjalność: systemy waloryzacji środowiska (aktualna nazwa specjalności). Zatrudnienie nastąpi poprzez Miejski Urząd Pracy w Olsztynie. Przyszła praca związana będzie m. in.  z organizacją i planowaniem pomiarów środowiskowych, eksploatacją systemów monitoringu, przetwarzaniem i analizowaniem wyników pomiarów, projektowaniem systemów ochrony środowiska, monitoringiem stanu zanieczyszczenia środowiska oraz  opracowywaniem Ocen Oddziaływania na Środowisko, a także opinii i ekspertyz związanych z gospodarowaniem środowiskiem. W pracy wykorzystywane będą nowoczesne narzędzia. Stanowisko będzie przedmiotem akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji w Warszawie.

EUROEKO Consulting
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1 lokal 7
(budynek Cezal)
10-457 Olsztyn
tel. +48 89 526 71 13
tel. +48 89 512 40 25
tel. +48 89 527 62 40
kom. +48 504 010 952
www.euroeko.eu

Komentarze nie są dozwolone.