Z działalności Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów

W okresie wakacyjnym koncentrowaliśmy się na przygotowaniu do druku kolejnych dwóch książek Stowarzyszenia i Fundacji, opracowanych z okazji jubileuszu UWM, Stowarzyszenia i czasopisma „5 plus X”. Pierwsza książka pt. „Olsztyn Uniwersytecki. Z Kortowa Rodem”, liczy 758 stron. Jej Treść opracowano w siedmiu rozdziałach:  I – Nauka, dydaktyka, kultura, sztuka (15 podrozdziałów); II – Kościół akademicki na kortowskiej górce, III – Pierwsze nominacje w UWM; IV – Działalność stowarzyszeń, organizacji i instytucji kulturalnych oraz sportowych; V – Pierwsi absolwenci najstarszych wydziałów WSR w Olsztynie; IV – Kortowskim rodowodem (biografie 48 absolwentów); VII – Wspomnienia absolwentów (20 osób).

Drugą książką pt: „Pokolenie przemian. Wspomnienia, pasje, jubileusze”, liczy 186 stron i dotyczy absolwentów, z lat studiów (1955-1959 ) na Wydziale Zootechnicznym, ówczesnej WSR.

Biorąc pod uwagę pozytywne oceny zawartych tam treści i zgłoszonych propozycji kontynuowania tego typu publikacji, utrwalających sylwetki absolwentów wydarzenia minionych lat, postanowiliśmy opracować czwartą książkę z serii „Olsztyn Uniwersytecki…”, tym razem, z okazji jubileuszu 65-lecia (2015 r.) powołania pierwszej polskiej uczelni akademickiej (WSR) na Warmii i Mazurach, w Kortowie – dzielnicy Olsztyna oraz 25-lecia absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego.

Przy okazji zachęcamy absolwentów do opracowania i przesłania nam swoich wspomnień i refleksji, także zdjęć, które zdaniem koleżanek i kolegów, mogłyby zostać wykorzystane w kolejnym wydaniu do naszej książki.

Do ważnych wydarzeń we wrześniu zaliczyć trzeba sympatyczne spotkania absolwentów (w Kortowie), które (przy udziale Fundacji) zorganizowali absolwenci kilku roczników, z różnych wydziałów. Szczególnie było nam miło, że w Dniu Absolwenta (13 września), swoje spotkanie zorganizowali absolwenci pięciu roczników: Zootechniki (1968/69 i 1979r), Rolniczego (1998/99r), Nauki o Żywności (2004) i kierunku Rolnictwo (2004).

Z okazji Dnia Absolwenta, zostali wyróżnieni przez J.M Rektora prof. dr. hab. Ryszarda Góreckiego, następujący absolwenci:

1. Odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego” uhonorowano: Romana Chojnowskiego, Kazimierza Hoppe, Kazimierza Gołębieckiego, Lecha Kotowicza, Wiesławę Sztwiertnia, Stanisława Romołowskiego i Wojciecha Wacewicza.

2.  Statuetkę UWM otrzymali : Jan Kumor i Leon Szeląg.

3. „Dyplom uznania”  wręczono: Marii Bentkowskiej i Leopoldowi Szostkowi.

4. „Medalem Pamiątkowym 15-lecia UWM” uhonorowano: Redakcję kwartalnika Stowarzyszenia „5 plus X”. Medal odebrał redaktor naczelny dr inż. Bolesław Pilarek.

5. „Złotym Dyplomem”, z okazji 50-lecia ukończenia studiów, wyróżniono kolegów: Stefana Jareckiego i Mirosława Rekścia.

Z kolei Zarządy Stowarzyszenia Absolwentów i Fundacji im M. Oczapowskiego, przyznały „Dębowy Laur Absolwenta” koleżankom i  kolegom: Tadeuszowi Gawlikowi, Władysławowi Kapuście, Przemysławowi Sowule, Tomaszowi Mieczkowskiemu Agnieszce Szulich i Sylwii Tyburskiej.

W tym miejscu trzeba podkreślić, że z okazji 15-lecia UWM, z inicjatywy Stowarzyszenia i Fundacji uroczyście zasadzono 15-letnie drzewo dębu i odsłonięto okolicznościowa tablicę. Posadzenie pamiątkowego dębu skłoniło nas do ustanowienia wyróżnienia „Dębowy Laur Absolwenta”. Na tę samą okoliczność  Tadeusz Rawa  napisał wiersz „Dąb”

 

Tadeusz Rawa

 

Dąb

 

Podziwiają cię dębie,

Żeś jest królem pośród drzew;

Twym królestwem parki, lasy,

W nich należne miejsce masz,

Bo w symbiozie z wszystkim trwasz.

 

Zazdroszczą ci dębie,

Żeś jest w ziemi fest osadzony,

Że mocny masz pień i konary,

A korona nieba sięga,

I że w tym twoja jest potęga.

 

Gloryfikują cię dębie

Od zarania ludzkich dziejów,

Boś symbolem wiecznym trwania,

Mocy, siły, dostojeństwa;

Czci cię człowiek, ludy, państwa.

Doceniają cię dębie

I sadzą przy każdej okazji,

By uświetnić ludzkie trwanie,

By świętować któreś lecie

Zdarzeń, co je życie niesie.

2014

Pod koniec września, uczestniczyliśmy w wydziałowych inauguracjach. Nowością od tego roku, jest to, iż studenci nie otrzymują tradycyjnych indeksów. Wszelkie oceny będą na nośnikach elektronicznych. To zubożyło uroczystą inaugurację i przeżycia emocjonalne młodych żaków.

Inną nowość zaobserwowaliśmy podczas  inauguracji na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, podczas której  spotkali się najmłodsi studenci z tegorocznymi absolwentami, którym wręczono dyplomy ukończenia studiów.

Stowarzyszenie, tradycyjnie już, wyróżniło, na wniosek dziekana, symbolicznie kilku absolwentów. Stosowny „Glejt”, „Akt nadania wieczystego przywileju korzystania z ozdrowieńczych mocy Kortowa” oraz książki otrzymali: Gabriela Grzechnik, Patrycja Piłeczko i Adrian Wojciechowski.

Kilku absolwentów, od przyszłych pracodawców, otrzymało nagrody, którym były laptopy, angaże do pracy bądź płatne praktyki.

Z kolei na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt, inaugurację połączono z uroczystością nadania statusu honorowego profesora UWM, profesorowi Zbigniewowi Dobrzańskiemu (zoohigiena) z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W uroczystości uczestniczyli tu obaj rektorzy, oraz dziekan i profesorowie wszystkich uczelni, kształcących zootechników.

W dniu 13 września, członkowie Zarządu Stowarzyszenia i zarządów klubów, uczestniczyli w uroczystościach związanych z Dniem Absolwenta. Ponadto członkowie zarządu Stowarzyszenia spotkali się na przewidzianym statutem, zebraniu organizacyjnym.

Przy okazji zwiedzono wystawę mebli i zrekonstruowaną kotłownię kortowską, gdzie obecnie mieści się Centrum Edukacji Technologicznej  „Stara Kotłownia” – UWM.

 

prof. Andrzej Faruga

prezes zarządu

Komentarze nie są dozwolone.