Zjazd absolwentów Wydziału Rolniczego rocznik 1969

SZAFIROWY JUBILEUSZ

Na spotkanie absolwentów Wydziału Rolniczego rocznik 1969 szedłem z niepewną miną, gdyż studiowaliśmy w jednym czasie, Oni rok  niżej. Znaliśmy się dobrze, ponieważ wówczas w Kortowie studiowało znacznie mniej osób, niż teraz przyjęto na pierwszy rok. Na przykład kilka semestrów mieszkałem w jednym pokoju ze Stanisławem Rutkowskim, a z Eugeniuszem Sobczakiem, Władysławem  Sadłochą, Władysławem Wieczorkiem, Markiem Wawrzyńskim, Zbigniewem  Gabrysiakiem i innymi  działaliśmy w studenckiej organizacji ZMW. Jednak po studiach  rozjechaliśmy się  w różne strony. Z tego rocznika na uczelni pozostali tylko:    Anna Łapińska, Anna Pepol, Gabriel Fordoński, Eugeniusz Sobczak. Profesorami zostali: Anna Łapińska i Gabriel Fordoński, a Eugeniusz Sobczak doktorem habilitowanym. Prodziekanami byłi: Gabriel Fordoński, Eugeniusz Sobczak i Anna Łapińska. Natomiast Gabriel Fordoński był (i jest)  także kierownikiem katedry  i przez 10 lat  prorektorem UWM. Z niektórymi z pozostałych spotykałem się  po studiach. Na przykład z Andrzejem  Podstawką w jednym z lidzbarskich PGR , na POLAGRZE i w Wojewódzkim Związku Kółek Rolniczych we Włocławku. Ze Stanisławem Rutkowskim w SHR w Stawiskach.  Z Jerzym Zarębą w „ LENPOLU” w Szczytnie. Z Bolesławem Gumowskim, prezesem   Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej KESEN we Włoclawku na wielu konferencjach mleczarskich. Z Wincentym Karwowskim  w PPRN w  Przasnyszu i w Centrali Nasiennej w Ostrołęce. Ze Stanisławą i Piotrem Wojsznicami w Zakładzie Rolnym w Leśnym Dworze. Z Barbarą i Janem Skamarskimi w Zespole Szkół Rolniczych w Pieniężnie. Z Markiem Wawrzyńskim  w  RZD w Bałcynach i w SKR w Lubawie. Z Tadeuszem Kłosem, Andrzejem Kmiecikiem, Andrzejem Korzepem, Franciszkiem  Richertem i  Władysławem  Wieczorkiem  na zebraniach  Regionalnego Klubu  „POMORZE” Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Gdańsku, a z kilkoma innymi w rożnych okolicznościach.  Wielu widziałem na poprzednich zjazdach. Jednak z ogromną większością  nie rozmawiałem od 45 lat. Dziś zwracać się  do  Nich per „ Stary” już nie wypada. Nie chcąc nikomu uchybić zmianą imienia lub nazwiska, wmieszałem się w tłum i na spotkaniu z władzami, które odbywało się w sali posiedzeń senatu, usiadłem  na końcu, aby móc dyskretnie , w razie potrzeby,  zapytać  sąsiadów , kim jest ten lub ów. To taka asekuracja, żeby w relacji ze zjazdu koleżanek i kolegów ze studiów nie pomylić  ich imion, nazwisk i pełnionych funkcji. Prowadzący zebrania bowiem nie zawsze głośno, wyraźnie  i szczegółowo przedstawiają zabierających głos. Czasem udzielają głosu gestem lub wymieniają tylko imię albo nazwisko, a na  takie uproszczenie  w relacji nie można sobie pozwolić.

Przed spotkaniem z władzami powiodłem oczyma po zebranych i moje przeczucia sprawdziły się.  Oprócz wymienionych poznałem jeszcze  kilku, ale  większości  nie mogłem zidentyfikować. Serdecznie za to przepraszam. No cóż, czas zrobił swoje. Zaokrąglone brzuszki, przerzedzone i posrebrzone włosy „udostojniły” niektórych  byłych młodzieńców   i uczyniły ich nierozpoznawalnymi. Jedynie koleżanki zachowały dawną młodość i urodę.         Z  rozmyślań wyrwało mnie głośne powstanie z miejsc  i oklaski. Tak zebrani powitali wejście na salę J.M. Rektora UWM prof. dr .hab. Ryszarda Góreckiego, prof. dr. hab. Krzysztofa Młynarczyka, dziekana Wydziału  Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ( dawny Rolniczy) i prof. zw. dr. hab. dr. h.c. Andrzeja Farugę, prezesa  Zarządu Stowarzyszenia  Absolwentów Uniwersytetu  Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

W imieniu zebranych gości powitał prof. dr. hab. Gabriel Fordoński i poprosił o zabranie głosu J.M. Rektora  prof. dr. hab. Ryszarda Góreckiego, który opowiedział o swojej drodze  do Kortowa, karierze naukowej, zagranicznych stażach oraz o  powstaniu i rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, którego był pierwszym rektorem przez 10 lat i jest w tej kadencji. Dzielnie go w tej działalności  wspierał  prorektor prof. dr hab. Gabriel Fordoński.

- Największym sukcesem – powiedział między innymi J.M. Rektor – było utworzenie Wydziału  Nauk Medycznych. Zaczynaliśmy od 80 studentów, teraz studiuje 180.  W tym roku pierwszych 49 lekarzy odebrało dyplomy ukończenia studiów. W najbliższym czasie powstanie Collegium Medicum, takie jak w Krakowie oraz Toruniu-Bydgoszczy. Mamy najpiękniejszy Kampus w Europie, a w nim 17 wydziałów i 50 kierunków studiów. Cieszy nas, że Wydział Teologii otrzymał uprawnienia habilitacyjne. O takie same uprawnienia będzie występował Wydzial Prawa i Administracji. Do najwyższej kategorii zaliczono 6 wydziałów.  Jesteśmy najsilniejszą uczelnią z dziedziny nauk o życiu. Ostatnio podjęliśmy decyzję o przeniesieniu kierunku  budownictwo z Wydziału Nauk Technicznych na Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.  Wprowadzamy nowy program” Zielony Uniwersytet”. Pozyskaliśmy środki finansowe na rewaloryzację kilku  budynków, rozebranie kilku starych  i urządzenie Parku Botanicznego…

Swoje wystąpienie J.M. Rektor uzupełnił wyświetleniem filmu o  nowym Kortowie. Na twarzach wielu zebranych zobaczyłem zaskoczenie i podziw. Wszak w czasach naszych studiów  na tych terenach rosło żyto. Na praktyce po pierwszym roku studiów obsługiwałem ciągnikową snopowiązałkę, którą je koszono. A dziś na tym miejscu stoją okazałe obiekty: Biblioteki Uniwersyteckiej, Centrum Konferencyjnego, Wydziału Prawa i Administracji, Centrum Humanistycznego  i Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Natomiast w centrum Kortowa  uwagę zwraca nowoczesny budynek Centrum Biologiae. Za naszych czasów studiowało około 5 tys. studentów, a dziś grubo ponad 30 tys.

Następnym mówcą był prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk, dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, który przedstawił się od strony zawodowej oraz zaprezentował rozwój wydziału, nawiązując do czasów powstania jego protoplasty w Poznaniu oraz  funkcjonowania w Bydgoszczy i Cieszynie. Jednak więcej uwagi poświęcił rozwojowi i przeobrażeniom wydziału w Wyższej Szkole Rolniczej, Akademii Rolniczo-Technicznej i Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Swoje wystąpienie wzbogacił filmem i wieloma  starymi slajdami, które u wielu wywołały wybuchy radości.  Wydział zatrudnia 228 pracowników, w tym 88 samodzielnych.  Ma pełne uprawnienia akademickie z Agronomii oraz Ochrony i Kształtowania Środowiska. Kształci na 5 kierunkach studiów: Architektura Krajobrazu, Ochrona Środowiska, Ogrodnictwo, Leśnictwo i Rolnictwo. Będą nowe kierunki: Rolnictwo precyzyjne (I stopień kształcenia) i rolnictwo ekologiczne (II stopień kształcenia). Natomiast wspólnie z uczelnią z Offenburga od przyszłego roku zostaną uruchomione studia II stopnia z zakresu odnawialnych źródeł energii. Wydział kształci 1308 studentów, w tym 1060 na studiach stacjonarnych i 248 na studiach zaocznych oraz 84 słuchaczy studiów doktoranckich.

Prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzej Faruga utrzymał się w konwencji zaproponowanej przez przedmówców i zaczął od przedstawienia swojej drogi życiowej, czyli od matury w 1952 r. poprzez 3- letnią pracę z nakazu (kiedyś były nakazy pracy), studia zootechniczne, rozwój naukowy zwieńczony najwyższą godnością naukowa doktora honoris causa oraz  wieloletnią  pracę na stanowiskach: kierownika katedry, dziekana i prorektora ART.

-Istniejące 25 lat Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego- powiedział między innymi profesor Andrzej Faruga – najpierw powołało Fundację  im. M. Oczapowskiego, która stanowi zaplecze finansowe i czasopismo absolwenckie „5 plus X”, a następnie utworzyło kolejno 10 klubów regionalnych i branżowych. Pierwszy Regionalny Klub „POMORZE” Stowarzyszenia Absolwentów UWM powstał w Gdańsku. Kolejnym był  Regionalny Klub „ZIEMIA WARMIŃSKA”. Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na Śląsku Cieszyńskim mieszka i pracuje prawie 60 absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i poprzedzających go uczelni. Utworzyli Regionalny  Klub  „ZIEMIA CIESZYŃSKA”Stowarzyszenia Absolwentów UWM. Mieszkający w Łomżyńskiem absolwenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  założyli kolejny Regionalny Klub  „ZIEMIA ŁOMŻYŃSKA”. W styczniu 2012 r. powstał Regionalny Klub „OLSZTYŃSCY CIESZYNIANIE”. Stowarzyszenia Absolwentów UWM. Utworzyli go dawni studenci Wyższej  Państwowej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie, którzy po zlikwidowaniu tej uczelni kontynuowali naukę w  Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie i Cieszynianie, którzy przybyli do Olsztyna  po ukończeniu szkół średnich. Tu się wykształcili i pozostali na stałe. Tu wykształcili swoje dzieci i zachęcili do wstąpienia do klubu. W Toruniu powstał Regionalny Klub UWM  „ Toruńska Droga Mleczna” Stowarzyszenia Absolwentów UWM. Z inicjatywy, absolwentów Wydziału Zootechnicznego  WSR w Olsztynie – rocznik 1959  powstał Branżowy Klub „ZOOTECHNICY”. Stowarzyszenia Absolwentów UWM. Branżowy Klub „ Fotograficy Myszki BIS”  Stowarzyszenia  Absolwentów UWM utworzyli absolwenci, którzy podczas studiów  byli członkami Koła Naukowego  „ Myszki”. W Górowie Iławeckim w województwie warmińsko-mazurskim utworzono Regionalny Klub „ZIEMIA GÓROWIECKA”,  Stowarzyszenia Absolwentów  UWM, a w Olsztynie kolejny Regionalny  Klub„KRESOWIACY”  Stowarzyszenia Absolwentów UWM.

Zazwyczaj podczas takich spotkań po wystąpieniach przedstawicieli władz kilku absolwentów opowiada o swojej karierze zawodowej i wrażeniach z Kortowa.  Tym razem ktoś niezbyt zorientowany pomylił się o godzinę i wszczął fałszywy alarm, że na dole czeka fotograf, żeby zrobić grupowe zdjęcie ( czekał, ale obsługujący inny zjazd), co zdenerwowało kilka osób i  doprowadziło do wcześniejszego  zakończenia zebrania. Na szczęście jedna z organizatorek zjazdu obiecała, że napisze o swoich wrażeniach oraz wypowiedziach koleżanek i kolegów podczas realizowania innych punktów zjazdowego programu.

Bolesław Pilarek

Komentarze nie są dozwolone.