Kolejna książka Stowarzyszenia….

Nakładem Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie i absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego we wrześniu ukaże się  kolejna książka pt.:

„OLSZTYN UNIWERSYTECKI. Z Kortowa rodem

Pod redakcją: Andrzeja Farugi i Bolesława  Pilarka.

Spis treści

XV –lecie Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego w Olsztynie

Na ziemi odnalezionych przeznaczeń

Od redaktorów

1.Rozdział I –Nauka, dydaktyka, kultura, sztuka

I.1. Wydział Humanistyczny-Radosław Gross

I.1.1. Utworzenie WNS i Wydziału Humanistycznego

I.1.2. Struktura Wydziału Humanistycznego i przekształcenia organizacyjne  w latach 1969-2014

I.1.3. Siedziby Wydziału Humanistycznego w  czterdziestoleciu

I.1.4. Ośrodki zamiejscowe w :  Szczytnie, Braniewie, Ełku i  Ostrołęce

I.1.5. Badania naukowe i współpraca międzynarodowa

I.1.6. Aktywność społeczno-polityczna studentów

I.1.7. Życie artystyczne

I.2. Pierwsza stażystka Wydziału Humanistycznego o początkach olsztyńskiej polonistyki i sensie studiowania na tym kierunku- Krystyna Stasiewicz

I.2.1. Panie Rektorze, czy mam szansę na zatrudnienie w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Olsztynie?

I.2.2. Obciążona funkcjami społeczno – organizacyjnymi niczym świąteczna choinka

I.2.3. Zespół filologiczny

I.2.4. Ciernista droga do doktoratu

I.2.5. In fine, in ambiguo

I.3. Wydział Nauk Ekonomicznych- Janusz Heller

I.3.1. Wstęp

I.3.2. Zmiany nazwy i przekształcenia organizacyjne

I.3.3. Kształcenie kadr i osiągnięcia naukowe

I.3.4. Osiągnięcia w działalności dydaktycznej

I.3.5. Czasopisma naukowe

I.3.6. Podsumowanie

I.3.7. Bibliografia

I.4. Wydział Nauk o Środowisku- Ewa Paturej

I.5. Uniwersyteckie patenty- Bolesław Pilarek

I.6. Wydział Nauki  o Żywności- Bogusław Staniewski, Lucyna Kłębukowska i inni

I.6.1. Historia

I.6.2. Katedra Biochemii Żywności

I.6.3. Katedra Biotechnologii Żywności

I.6.4. Katedra  Fizyki i Biofizyki

I.6.5. Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowe

I.6.6. Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności

I.6.7. Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością

I.6.8.Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych

I.6.9. Katedra Technologii i Chemii Mięsa

I.6.10. Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności

I.6.11. Katedra Przetwórstwa Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią

I.6.12. Katedra Żywienia Człowieka

I.6.13. Galeria dziekanów

I.6.14. Kształcenie

I.6.15.  Badania

I.6.16. Infrastruktura

I.6.17. Zamierzenia

I.7. Wydział Biologii i Biotechnologii -  Tadeusz Korniak, Czesław Hołdyński

I.8.  Wydział Sztuki – Alicja Tupieka Buszmak

I.9.  Życie kabaretowe  studentów  Wyższej Szkoły Pedagogicznej w latach 70-tych ubiegłego wieku – Maria Ankudowicz -Bieńkowska

I.10. Pierwszy kabaret studencki ”Kuwaki”- Janusz Guziur, Lech Biegaj, Bernar Kłyszejko

I.11. Gdzie my, tak teatr- Krzysztof Panasik- tekst i ilustracje

I.12. Działalność  i dorobek Artystycznej   Rezerwy Twórczej (A*R*T*)-Antoni Jarczyk

I.13. Ośrodek Jeździecki w Kortowie- Zbigniew Jaworski i Ewa Wadas

I.14. Katedra Drobiarstwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie- Andrzej Faruga i Jan Jankowski

I.15. Katedra Pszczelnictwa Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego- Jerzy Wilde

 

2. Rozdział II- Kościół akademicki na kortowskiej górce -Ks. kan. Mirosław Hulecki

 

3. Rozdział III- Pierwsze nominacje w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

III.1. Pierwsi profesorowie UWM- Bolesław Pilarek

III.2. Pierwszy doktor honoris causa UWM- Janusz Guziur

III.3. Statuetki i medale – Bolesław Pilarek

III.3.1. Statuetki  Mikołaja Kopernika dla wybitnych

III.3.2. Odznaczeni Medalem „Benemerenti Universitati Nostrae”

 

4.Rozdział IV-Działalność stowarzyszeń, organizacji i instytucji kulturalnych oraz sportowych

IV.1.Działalność klubów Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie- Bolesław Pilarek

IV.1.1. Klub Regionalny „POMORZE” Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie

IV.1.2.Klub Regionalny „ZIEMIA WARMIŃSKA” Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie w Olsztynie

IV.1.3. Klub Regionalny„ZIEMIA CIESZYŃSKA” Stowarzyszenia Absolwentów UWM

IV.1.4. Klub Regionalny „ZIEMIA ŁOMŻYŃSKA” Stowarzyszenia Absolwentów UWM

IV.1.5. Klub Regionalny „OLSZTYŃSCY CIESZYNIANIE” Stowarzyszenia Absolwentów UWM

IV.1.6. Klub Branżowy „ZOOTECHNICY WSR-ART” Stowarzyszenia Absolwentów UWM

IV.1.7. Klub Branżowy „FOTOGRAFICY-MYSZKI BIS” Stowarzyszenia Absolwentów UWM

IV.1.8.Klub Branżowy „TORUŃSKA MLECZNA DROGA” Stowarzyszenia Absolwentów UWM

IV.2. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa – Wojciech Wacewicz

IV.3. Z Wileńszczyzny do Kortowa – Zygfryd Gładkowski

IV.4. Mistrz tajemnej chemii – prezes AZS – Franciszek Sroczyk, Janusz Guziur

IV.5. Na wspólnym szlaku – Marysia i Janusz Adamusowie

IV.6. Studencki LZS w Pozortach- Bolesław Pilarek

IV.7. Jubileuszowy koncert „Wawrzyczków” – Leon Szeląg

IV.8. Laureaci Międzynarodowego Festiwalu „Folklor Świata” – Paweł Baran

 

5. Rozdział V- Pierwsi absolwenci najstarszych wydziałów Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie – Bolesław Pilarek

V.1.1. Wstęp

V.1.2. Absolwent z dyplomem nr 1.

V.1.3. Twórca pierwowzoru sieci zintegrowanego  monitoringu  środowiska

V.1.4. Wspaniały człowiek, znakomity mistrz

V.1.5. Praktyk, naukowiec,wychowawca,parlamentarzysta

V.1.6. Zgłębianie tajemnic mleka

V.1. 7. Pierwszy profesor nauk ekonomicznych „rodem” z Kortowa

V.1.8. Pierwszy z absolwentów  Wydziału Zootechnicznego dziekanem

V.1. 9. Dziekan, poseł, senator

 

6. Rozdział VI- Z kortowskim rodowodem

VI.1. Z rolniczej praktyki – Bolesław Pilarek

VI.1.1. Wstęp

VI.1.2. Ryby z akwenów północy

VI.1.3. Dwa wcielenie Józefa Blokowskiego

VI.1.4.  Jedyny w przemyśle mleczarskim

VI.1.5. Rodzinne dyplomy

VI1.6. Był porządnym człowiekiem

VI.1.7. Po praktyku inżynier rolnik, a po nim magister ekonomii

VI.1.8. Warzywa bez pozostałości herbicydów

VI.1.9. Malowanie marzeń

VI.1.10. Kawaler maltański

VI.1.11. Praktyka czyni mistrza

VI.1.12. Chciałem gospodarować na swoim

VI.1.13. Absolwenci z pszczołą w herbie

VI.1.14. Zootechnik z pasją

VI.1.15. Prezes z trzydziestoletnim stażem

VI.1.16. Z państwowego zakładu spółka prawa handlowego

VI.1.17. Zahartowany za kołem podbiegunowym

VI.1.18. Wymagający, wyrozumiały…

VI.1.19. Służyć praktyce

VI.1.20. Z burakiem w logo

VI.1.21. Rolnik,żeglarz, myśliwy

VI.1.22. Karp nie tylko wigilijny

VI.1.23. Ich credo: ciężko pracować i godnie żyć

VI.1.24. Naukowiec z ułańskimi korzeniami

VI.1.25. Rybak z aparatem fotograficznym

VI.1.26. Artysta habilitowany

VI.1.27. Nauka pod rękę z praktyką

VI.1.28. Hodowca pasjonat

VI.2. Nasi na giełdzie - Lech Kryszałowicz, Nina Ramatowska, Sylwia Zadworna

VI.3. Aktywny student- Ewa Aniela Jerzyło

VI.4. Czasem przypadek wychodzi na dobre- Magdalena Kołakowska

VI.5. Studia, sport… Ewa Aniela Jerzyło

VI.6. Pazerny dwa razy traci- Martyna Zagórska

VI.7. Matematyk z dyplomem artysty – Nina Ramatowska

VI.8.Studia w cieniu stanu wojennego – Anna Sobczyk

VI.9.Amerykański sen Mariusza Kotowskiego – Nina Ramatowska

VI.10. Profesor z Facebooka – Karolina Kobak

VI.11. Ukształtowały mnie studia – Magdalena Kołakowska

VI.12. Nie lubię oceniać – Magdalena Kołakowska

VI.13. Krótka reaktywacja ART Rock – Nina Ramatowska

VI.14. Enej- Karolina Kobak

VI.15. Moja praca to moja miłość- Ewa Aniela Jerzyło

VI.16. Jej pasją śpiew i muzyka – Anna Sobczyk

VI. 17. Człowiek orkiestra – Lech Kryszałowicz

VI.18. Pisanie ją kręci!-  Sylwia Zadworna

VI.19.Trudna, ale cenna lekcja – Oxana Stadnicka

VI.20. Twarz polskiej policji – Lech Kryszałowicz

 

7. Rozdział VII. Wspomnienia  absolwentów

VII.1.  Na olsztyńskich jeziorach i krakowskich stawach – Janusz Guziur

VII.2. Rybak, sportowiec, naukowiec, kolega… – Janusz Guziur

VII.3. Rześki ( nadal) 81-latek- Janusz Guziur, Jan Szczerbowski

VII.4. Nie ma to jak studenci…. – Zygmunt Okoniewski

VII.5. Tej uczelni wszystko zawdzięczam – Ryszard Kwiatkowski

VII.6. Pojechaliśmy nad Don… – Józef Prończuk

VII.7. Zootechnicy rocznik 1957 – Jan Sadowski

VII.8. Od asystenta do wiceministra -  Jerzy Zdzisław Osiński

VII.9. Z podlaskiej wsi do Kortowa – Witold Jasiński

VII.10. Byłem ekspertem FAO – Jerzy Kwiatkowski

VII.11. PGR to postęp w rolnictwie – Florian Klukowski

VII.12.  Pracowałem w PGR-ach w latach  1954- 1987 – Jan Wieczorkiewicz

VII. 13. Popularyzowałam wiedzę o biologii oraz hodowli zwierząt dzikich i  udomowionych- Hanna Jurczak-Gucwińska

VII.14. Od hodowli zwierząt do…”fruktów”- Krzysztof A. Sobczak

VII.15. Owocna praktyka – Patrycja Rozumowicz

VII.16. Pozdrowienia z Nowego Yorku – Norbert Poślednik

VII.17. 40 lat w nasiennictwie – Zbigniew Świrz

VII.18. Kujawianka o zaburzańskich korzeniach

VII.19. Nigdy nie żałowałem przyjazdu do Kortowa -  Zdzisław Ciećko

VII 20. Pro publico bono – Janusz Lorenz

Komentarze nie są dozwolone.