Wydawnictwa Stowarzyszenia Absolwentów UWM

W odpowiedzi na liczne  pytania, uprzejmie informujemy, że nakładem Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego ukazały się 2 prace zbiorowe:

1. „Olsztyn akademicki. 1945-1950-2010”, pod redakcją Andrzeja Farugi i Stanisława Achremczyka;

2. „Olsztyn uniwersytecki. Historia-wspomnienia-refleksje”, pod redakcją Andrzeja Farugi.

Obie książki są do nabycia w Stowarzyszeniu Absolwentów UWM oraz w kortowskich księgarniach – także za pocztowym pobraniem.

3. „ Spacerkiem po Kortowie”- pod redakcja Andrzeja Farugi (nakład wyczerpany)

 

Trzecia publikacja  cyklu „ Olsztyn uniwersytecki”  jest  przygotowana do druku.

 

W książce „Olsztyn akademicki. 1945-1950-2010” zamieszczono następujące publikacje:

- Pieśni jubileuszowe- Leszek Jan Rogalski i  Krzysztof Winicjusz Jezierski

- Andrzej Faruga – Sześćdziesiąt lat wyższego szkolnictwa rolniczego na Warmii i Mazurach

- Rektorzy i prorektorzy WSR i ART

- Andrzej Faruga – Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie

- Janusz Guziur – Macierz Ziemi Cieszyńskiej

- Bronisław Warzybok – Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi

- Sylwetki pierwszych organizatorów Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie

- Stanisław Achremczyk – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie

- Jacek Jezierski – Trzecia struktura w powstającym uniwersytecie – trzecie berło w godle uczelni

- Danuta Konieczna – Olsztyńskie Duszpasterstwo Akademickie – ODA

- Bolesław Pilarek – Twórcze kontynuowanie

- Honorowi Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

- Migawki fotograficzne

- Zofia Jurczyk – Przez zieloną granicę do Kortowa

- Tadeusz Gawlik – Tadeusz Fiszbach. Zapisany w kartach historii

- Bolesław Pilarek – Przekuwanie wizji

- Janusz Krzyczyński – Studencka jesień 1956 r.

- Janusz Krzyczyński – Tak zapamiętałem październik 1957 r.

- Janusz Krzyczyński – Juwenalia 1958

- Zygfryd Gładkowski – Spełnione marzenia

- Marian Kozłowski – Wspomnienia z Sejmu RP

- Michał Kraszewski – Z piórem w herbie

- Jan Kumor – Wspomnienia z Kortowa

- Bolesław Pilarek – Wspomnienia z narodzin kortowskiej uczelni

- Mirosław Biegański – Jubileuszowy zjazd absolwentów Wydziału Zootechnicznego WSR – rocznik 1955-1959

- Roman Bochno, Eugeniusz Nowicki – Działalność zawodowa i stan rodzinny absolwentów (synteza danych z ankiety)

- Po 50. latach odnowili dyplomy

- Bronisław Wawrzyniak – Wspomnienia z Bieszczad

- Ryszard Dobek – Pół wieku i nieco więcej

- Ryszard Dobek – Refleksje z praktyk studenckich

- Stanisław Bujalski – Byłem doradcą – zootechnikiem

- Janusz Guziur – Ze wspomnień rybaka

- Janusz Guziur – Rybak, sportowiec, naukowiec, kolega

- Tadeusz Gawlik – Saturnin Brzeziński jakiego znaliśmy

- Bolesław Pilarek – Ćwierć wieku w doradztwie

- Elżbieta Nowicka-Bizior – Zostałam nauczycielką

- Edward Misiarczyk – Moje wspomnienia

- Janusz Guziur – Kortowscy kabareciarze

- Janusz Guziur – Z repertuaru kabaretu KUWAKI

- Bolesław Pilarek – Studencka organizacja ZMW

- Krzysztof Kozłowski – Najmłodszy klub regionalny „Ziemia Cieszyńska”

- Janusz Guziur – Profesor Stanisław Korwin-Sakowicz do inż. Marii Nagięć

- Janusz Guziur – Prof. Marian Błażejczyk – dowódca królewskich czetników jugosłowiańskich

- Eugeniusz Nowicki – Moje wspomnienia o działalności Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich

- Wspomina prof. Teofil Mazur, ostatni student WSGW w Cieszynie i pierwszy absolwent WSR w Olsztynie

 

W książce „Olsztyn uniwersytecki. Historia-wspomnienia-refleksje” zamieszczono następujące publikacje:

- Ryszard Górecki – Miastotwórcze oddziaływanie uniwersytetu w Olsztynie

- Stanisław Achremczyk – Kortowo – od folwarku do uniwersyteckiego miasteczka

- Andrzej Faruga – Zakątki Kortowa w fotografii

- Barbara Dąbkowska – Cieszyńskie korzenie – dzieje Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie zapisane w Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

- Andrzej Faruga – Z panteonu współzałożycieli Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie – pierwszej polskiej uczelni akademickiej na Warmii i Mazurach

- Barbara Dąbkowska – Doktorzy honoris causa WSR – ART w Olsztynie

- Bolesław Pilarek – Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

- Bolesław Pilarek – Najwyższa godność akademicka dla wybitnych

- Bolesław Pilarek – Poczet rektorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

- Bolesław Pilarek – Poczet rektorów WSR – ART

- Bolesław Pilarek – Poczet rektorów WSN – WSP

- Andrzej Koncicki – Historia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (1966-2012)

- Wiesław Sobotka – Wydział Bioinżynierii Zwierząt – dawniej i dziś

- Ks. Jan Guzowski – Wydział Teologii w Olsztynie

- Piotr Majer – Geneza i rozwój Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

- Halina Korol, Benedykt Błoński – Wawrzyczki uniwersyteckie, czyli… – Chór im. prof. W. Wawrzyczka w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

- Janusz Guziur – Rozśpiewany „Mistrz”

- Bolesław Pilarek – Michał Oczapowski prekursorem nowoczesnego rolnictwa

- Tadeusz Gawlik – AZS Olsztyn – lekka atletyka, wczoraj i dziś

- Tadeusz Gawlik – Mój sport po Kortowie

- Jerzy Waluga – Moje stare Kortowo

- Jerzy Sawicki – Chciałem kierować gospodarstwem

- Aleksander Wołos – Jak zostałem redaktorem, czyli subiektywna historia „Życia Kortowa”

- Stefan Smoczyński – Trener i jego wychowankowie

- Bolesław Pilarek – Wcielenia profesora Zbigniewa Śmietany

- Jan Jankowski – Moje miejsce na ziemi

- |Janusz Krzyczyński| – Wypomnienia z lat studiów w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie

- Wojciech Wacewicz – Pieszo do marzeń

- Stanisław Lewandowski – Pamięć tamtych lat. Z zakamarków pamięci 1950-2012

- Marian Jaworski – Studiowanie w Kortowie

- Barbara Puszkin-Roganowska – Zawsze do przodu!

- Edward Misiarczyk – Drobiarstwo na Warmii i Mazurach – moje refleksje

- Ryszard Dobek – Moje łowieckie pasje

- Zygfryd Gładkowski – Pegeerowiec naczelnikiem gminy

- Bronisław Wawrzyniak – Bieszczady moich marzeń

- Marian Kozłowski – Wspomnienia z parlamentu RP

- Bolesław Pilarek – Z Ponidzia na Warmię

- Janusz Lorenz – Całe życie dla Polski i regionu

- Peter Labatzki – Przeżyta przyjaźń

- Mirosław Biegański, Eugeniusz Nowicki – Czar naszych spotkań

- Anna Szuca – Nasze koleżeńskie spotkania

- Andrzej Faruga – Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

w kadencji 2009-2013

- Andrzej Faruga – Cieszyniacy na Warmii i Mazurach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze nie są dozwolone.